รับทำบัญชี.COM | ธุรกิจบริการมีอะไรบ้างน่าสนใจทำ 60 ออนไลน์?

อาชีพบริการ

นี่คือรายชื่องานบริการที่คุณสามารถพบเจอในไทยพร้อมคำอธิบาย

 1. บริการโรงแรมและรีสอร์ท งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการพักอาศัยและบริการท่องเที่ยวในโรงแรมหรือรีสอร์ท รวมถึงการบริการที่เกี่ยวข้องเช่นการจองห้องพัก การต้อนรับแขก การบริการอาหารและเครื่องดื่ม และการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
 2. บริการท่องเที่ยวและการเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการออกเดินทางและการท่องเที่ยว เช่นการทำนำเที่ยว การจัดทัวร์ การให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว การให้บริการการเดินทาง และการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
 3. บริการสุขภาพและสปา งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพและการผ่อนคลาย รวมถึงการให้บริการสปา นวด การดูแลผิวพรรณ การดูแลเส้นผม และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
 4. บริการที่ปรึกษาและการดูแลสุขภาพจิต งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาและการดูแลสุขภาพจิต เช่นการให้บริการที่ปรึกษาจิตวิทยา การจัดการโรคจิต การดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิต และการให้การสนับสนุนและการปรึกษาทางจิตวิทยา
 5. บริการที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายและสุขภาพ งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย เช่นการให้บริการฟิตเนส สอนเทรนนิ่ง คอร์สการออกกำลังกาย การให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ และการดูแลสุขภาพอื่น ๆ
 6. บริการการศึกษาและการอบรม งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้และการพัฒนาทักษะ เช่นการอบรมวิชาชีพ การจัดคอร์สเรียน การให้บริการการศึกษาทางออนไลน์ และการให้คำแนะนำทางการศึกษา
 7. บริการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุ รวมถึงการให้บริการการดูแลสุขภาพ การดูแลส่วนบุคคล การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ และการดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ
 8. บริการที่เกี่ยวข้องกับการศิลปะและวัฒนธรรม งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและการให้บริการในด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่นการแสดงละคร การจัดงานอีเว้นท์ทางศิลปะ การเรียนรู้ศิลปะ และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
 9. บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร รวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้องเช่นการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรม การให้คำปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการจัดแผนการพัฒนาบุคลากร
 10. บริการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายและขนส่ง งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายและขนส่งทรัพยากร สินค้า หรือบุคคล รวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้อง เช่นบริการขนส่งทางอากาศ ทางเรือ ทางรถยนต์ และบริการจัดส่งสินค้า
 11. บริการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ พัฒนา เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน รวมถึงการจัดการเนื้อหาและการตลาดออนไลน์
 12. บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกิจการ งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาและการจัดการกิจการ รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ การจัดการโครงการ และการวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจ
 13. บริการที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและโฆษณา งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและดำเนินกิจกรรมทางการตลาด รวมถึงการออกแบบและดำเนินการโฆษณาในสื่อต่าง ๆ เช่นโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ พิมพ์ และโซเชียลมีเดีย
 14. บริการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพิมพ์ งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ พัฒนา และพิมพ์สื่อต่าง ๆ เช่นแผ่นพับ โบรชัวร์ ป้ายโฆษณา และแผ่นซีดี
 15. บริการที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนำเข้าสินค้า งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการส่งออกและนำเข้าสินค้า รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกำหนดและกฎระเบียบทางการค้าระหว่างประเทศ
 16. บริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรน้ำ งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รวมถึงการวางแผนการใช้น้ำ การสร้างและบำรุงระบบจัดการน้ำ และการให้คำปรึกษาด้านน้ำ
 17. บริการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและผลิตสินค้า งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้า เช่นการออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาแม่พิมพ์ และการผลิตสินค้าในปริมาณมาก
 18. บริการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการอบรมออนไลน์ งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้และการพัฒนาทักษะผ่านช่องทางออนไลน์ เช่นการจัดอบรมออนไลน์ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาออนไลน์ และการให้คำปรึกษาด้านการศึกษาออนไลน์
 19. บริการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์มือถือ รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาแอปพลิเคชัน
 20. บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ เช่นการวางแผนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการสิ่งแวดล้อม และการให้คำแนะนำด้านการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 21. บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการเงินและการลงทุน งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาและการจัดการการเงิน การวางแผนการเงินส่วนบุคคลและธุรกิจ การลงทุนในตลาดทุน และการให้คำแนะนำด้านการเงิน
 22. บริการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและสร้างสรรค์ งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะและดีไซน์ เช่นการออกแบบโลโก้ การออกแบบกราฟิก การสร้างสรรค์ภาพถ่าย และการออกแบบสื่อโฆษณา
 23. บริการที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและดำเนินกิจกรรมทางการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร รวมถึงการจัดทำเนื้อหาสื่อสังคมออนไลน์ การบริหารจัดการสื่อสารขององค์กร และการให้คำแนะนำด้านการสื่อสาร
 24. บริการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและที่ปรึกษาด้านกฎหมาย งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การตรวจสอบเอกสารทางกฎหมาย การจัดทำสัญญาและเอกสารทางกฎหมาย และการให้คำแนะนำด้านกฎหมาย
 25. บริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโครงการ งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโครงการที่ใช้เวลาและทรัพยากรต่าง ๆ เช่นการวางแผน การประเมินผล และการควบคุมคุณภาพของโครงการ
 26. บริการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการวิเคราะห์ตลาด การทดสอบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และการให้คำแนะนำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 27. บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรบุคคล งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กร รวมถึงการวางแผนทรัพยากรบุคคล การจัดการผลิตภาพบุคคล และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 28. บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจออนไลน์ งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจออนไลน์ เช่นการวางแผนธุรกิจออนไลน์ การตลาดออนไลน์ การพัฒนาและบริหารเว็บไซต์ และการให้คำแนะนำด้านธุรกิจออนไลน์
 29. บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาและการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจ รวมถึงการวางแผนการประกันภัย การประเมินความเสี่ยง และการให้คำแนะนำด้านการประกันภัย
 30. บริการที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาและการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการวางแผน การพัฒนา และการบริหารโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 31. บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสถานที่และสิ่งก่อสร้าง งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและบำรุงรักษาสถานที่และสิ่งก่อสร้าง เช่นการบริหารจัดการอาคาร การดูแลสวนสาธารณะ และการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและสร้างสรรค์สถานที่
 32. บริการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาเกม งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์และเกมมือถือ รวมถึงการพัฒนาส่วนประกอบต่าง ๆ ของเกม เช่นกราฟิก ออกแบบระบบเกม และการทดสอบ
 33. บริการที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาและการวางแผนการตลาดออนไลน์ เช่นการวางแผนแคมเปญโฆษณาออนไลน์ การวิจัยตลาดออนไลน์ และการบริหารสื่อสารออนไลน์
 34. บริการที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาด้านการตรวจสอบความปลอดภัย งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาและการตรวจสอบความปลอดภัยในองค์กร รวมถึงการวางแผนการป้องกันและการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
 35. บริการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจสู่อุตสาหกรรม 4.0 งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาและการพัฒนาธุรกิจให้เข้ากับอุตสาหกรรม 4.0 รวมถึงการวางแผนการดิจิทัลไลฟ์สไตล์ การสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ และการนำเทคโนโลยีใหม่เข้าสู่ธุรกิจ
 36. บริการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการดูแลแอปพลิเคชันองค์กร งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการดูแลแอปพลิเคชันที่ใช้ในองค์กร รวมถึงการวางแผนและพัฒนาแอปพลิเคชัน การทดสอบ การอัพเดต และการบำรุงรักษา
 37. บริการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการจัดการงานการตลาด งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการจัดการงานการตลาดในองค์กร เช่นการวางแผนกลยุทธ์การตลาด การวิเคราะห์ตลาด การจัดทำแผนการตลาด และการบริหารงานการตลาด
 38. บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และการฝึกอบรม งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และการฝึกอบรมในองค์กร รวมถึงการวางแผนฝึกอบรม การพัฒนาหลักสูตร การจัดทำเนื้อหาการฝึกอบรม และการดูแลระบบการเรียนรู้ออนไลน์
 39. บริการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการจัดการศูนย์ข้อมูล งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการจัดการศูนย์ข้อมูล รวมถึงการวางแผน การจัดสรรทรัพยากร และการดูแลระบบศูนย์ข้อมูล
 40. บริการที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และการสกัดข้อมูล งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และการสกัดข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจและการวางแผนธุรกิจ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ การทำนายและการสกัดข้อมูลเชิงลึก
 41. บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงทางธรรมชาติ งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการจัดการความเสี่ยงทางธรรมชาติ เช่นการวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ เช่น แผนการจัดการภัยพิบัติ แผนการอพยพ และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมทางภัยพิบัติ
 42. บริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การจัดการสิทธิบัตร การจัดการลิขสิทธิ์ และการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 43. บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม แผนการจัดการน้ำเสีย และการให้คำปรึกษาด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 44. บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการจัดการความเสี่ยงในด้านการเงิน รวมถึงการตรวจสอบและการประเมินความเสี่ยงทางการเงิน และการให้คำแนะนำด้านการจัดการความเสี่ยงในด้านการเงิน
 45. บริการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมถึงการวางแผน การพัฒนา และการทดสอบซอฟต์แวร์ เพื่อสร้างสรรค์และปรับปรุงระบบสารสนเทศในองค์กร
 46. บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเครือข่ายและระบบสารสนเทศ งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเครือข่ายและระบบสารสนเทศในองค์กร รวมถึงการวางแผน การดูแลระบบ เช่น การสนับสนุนผู้ใช้ การจัดการความปลอดภัยของเครือข่าย และการบริหารจัดการข้อมูล
 47. บริการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการจัดการบริการดิจิทัล งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการจัดการบริการดิจิทัล เช่น การออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มบริการออนไลน์ การจัดการข้อมูลลูกค้า และการให้คำปรึกษาด้านการจัดการบริการดิจิทัล
 48. บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโครงการดิจิทัล งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การจัดการ และการดูแลโครงการดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความต้องการขององค์กรในการพัฒนาและดำเนินโครงการดิจิทัลอย่างสมบูรณ์และประสบความสำเร็จ
 49. บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงด้านไอที งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาและการจัดการความเสี่ยงทางไอที รวมถึงการประเมินความเสี่ยงทางไอที การวางแผนและการบริหารความเสี่ยงทางไอที และการให้คำแนะนำด้านการจัดการความเสี่ยงทางไอที
 50. บริการที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารสมรรถนะองค์กร งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาและการสนับสนุนในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารสมรรถนะองค์กร รวมถึงการวางแผน การประเมิน และการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะที่ดีและมีประสิทธิภาพ
 51. บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การจัดการ และการสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยว รวมถึงการวางแผนสำหรับสถานที่ท่องเที่ยว การตลาดท่องเที่ยว และการบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
 52. บริการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการจัดการเว็บไซต์ งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การพัฒนา และการจัดการเว็บไซต์ เพื่อสร้างและบริหารเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจออนไลน์
 53. บริการที่เกี่ยวข้องกับการสอนและการฝึกอบรม งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษา การสอน และการฝึกอบรมในหลายๆ ด้าน เช่นการฝึกอบรมทักษะทางการตลาด การบริหารจัดการ หรือการพัฒนาทักษะส่วนบุคคล
 54. บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการส่งออกและนำเข้าสินค้า งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาและการจัดการในกระบวนการส่งออกและนำเข้าสินค้า รวมถึงการวางแผนส่งออกและนำเข้าสินค้า การจัดการเอกสารทางศุลกากร และการให้คำแนะนำด้านการตลาดสินค้าระหว่างประเทศ
 55. บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการเงินและการธนาคาร งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาและการจัดการในด้านการเงินและการธนาคาร รวมถึงการวางแผนการเงิน การบริหารทรัพยากรทางการเงิน และการให้คำแนะนำด้านการลงทุนและการเงิน
 56. บริการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การวางแผนและการพัฒนาโครงการสาธารณูปโภค การจัดการโครงสร้างทางการขนส่ง และการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 57. บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและบริหารทรัพยากรธรรมชาติ งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การจัดการ และการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม และการให้คำแนะนำด้านการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 58. บริการที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาด้านการจัดการโรงงาน งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาและการจัดการในด้านการผลิตและการจัดการโรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และความยืดหยุ่นในกระบวนการผลิต
 59. บริการที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาด้านการจัดการโครงการสร้าง งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาและการจัดการในด้านการสร้างโครงการสร้าง เช่น การวางแผนและการจัดการโครงการก่อสร้าง การควบคุมงบประมาณ และการจัดการทรัพยากรในโครงการสร้าง
 60. บริการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการจัดการโซลาร์เซลล์ งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการจัดการในด้านการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงการวางแผนและการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ การดูแลรักษา และการให้คำปรึกษาด้านการใช้พลังงานทดแทน
ปก กระดาษ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )