รับทำบัญชี.COM | อู่ซ่อมเครื่องยนต์ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบ?

อู่ซ่อมเครื่องยนต์

ในยุคที่รถยนต์เป็นส่วนสำคัญของชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นทุกวัน การรักษาและดูแลรถยนต์ของเราให้ใช้งานได้ตลอดเวลากลับเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง อู่ซ่อมเครื่องยนต์เลยกลายเป็นสถานที่ที่เราต้องการและใช้บริการอย่างสม่ำเสมอเมื่อรถยนต์ของเรามีปัญหาหรือต้องการดูแล

อู่ซ่อมรถเป็นสถานที่ที่คุณสามารถพบช่างซ่อมรถที่มีความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมเครื่องยนต์ที่มีปัญหา หรือการทำการเติมน้ำมันและเปลี่ยนถ่ายของเสีย อู่ซ่อมรถยังมีบริการอื่นๆ ที่มากมาย เช่น การตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องยนต์, การตรวจสอบระบบไฟฟ้า, การตรวจเช็คและเปลี่ยนยางรถ, การสกัดเสียงรบกวนในรถ, และการทำงานระบบระบายอากาศ

นอกจากนี้ อู่ซ่อมรถยังมีบริการอื่นๆ อีกมากมาย เช่น อู่ประกันที่ให้บริการเมื่อรถของคุณเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหาย, การซ่อมแอร์รถยนต์เมื่อมีปัญหากับระบบความเย็น, การซ่อมเบาะรถยนต์เมื่อเกิดความเสียหายหรือการสกัด, และการขายอะไหล่รถยนต์ที่คุณสามารถซื้อส่วนแทนหรืออะไหล่อื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาในรถยนต์ของคุณ

อู่ซ่อมรถยังมีบริการอื่นๆ ที่มีความสำคัญ เช่น การซ่อมตัวถังและสี ซึ่งช่างตัวถังมีความเชี่ยวชาญในการซ่อมแซมและเปลี่ยนแปลงส่วนต่างๆ ของตัวถังรถยนต์ เพื่อให้มีลักษณะที่ดูดีและไม่มีรอยร้าวหรือความเสียหาย นอกจากนี้ยังมีร้านแต่งรถที่ให้บริการในการปรับแต่งรถยนต์ให้สวยงามและสปอร์ต โดยทำการติดตั้งอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆ เพื่อเพิ่มความสวยงามและประสิทธิภาพในการขับขี่

การเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์เป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากคุณต้องการให้รถยนต์ของคุณได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและมีคุณภาพ ดังนั้น ควรเลือกอู่ซ่อมรถที่มีช่างมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์, และมีความน่าเชื่อถือในการให้บริการแก้ปัญหาของรถยนต์ของคุณ อู่ซ่อมรถยนต์จะช่วยให้รถยนต์ของคุณสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและมีประสิทธิภาพในการเดินทางของคุณ

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี อู่ซ่อมเครื่องยนต์

การทำรายรับและรายจ่ายเป็นกระบวนการที่สำคัญในการจัดการเงินส่วนตัวหรือธุรกิจ การรับรู้ว่ารายได้มากจากไหน และรายจ่ายที่สำคัญมีอะไรบ้าง สามารถช่วยให้คุณมีการควบคุมเงินทองและวางแผนการเงินอย่างมีระบบได้ดีขึ้น

ตัวอย่างบัญชีรายรับและรายจ่ายและระบบบัญชีของธุรกิจซ่อมเครื่องยนต์

บัญชีรายรับ

 1. รายรับจากค่าซ่อมเครื่องยนต์ เป็นรายรับหลักที่ได้จากการให้บริการซ่อมเครื่องยนต์รถยนต์สำหรับลูกค้า รายรับนี้มาจากค่าบริการในการซ่อมเครื่องยนต์, การเปลี่ยนอะไหล่หรืออุปกรณ์ที่ชำรุดหรือเสียหาย, หรือการปรับแต่งเครื่องยนต์

 2. รายรับจากการขายอะไหล่และอุปกรณ์ รายรับที่ได้จากการขายอะไหล่และอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ ร้านซ่อมเครื่องยนต์สามารถขายอะไหล่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับลูกค้าหรือสำหรับงานที่อู่กำลังดำเนินการ

 3. รายรับจากบริการตรวจสอบและบำรุงรักษา รายรับจากการให้บริการตรวจสอบและบำรุงรักษารถยนต์ เช่น การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, การทำบำรุงรักษาระบบเบรก, หรือการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องยนต์

บัญชีรายจ่าย

 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในกระบวนการจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์สำหรับการซ่อมเครื่องยนต์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออะไหล่สำหรับสต็อกของร้านซ่อม

 2. ค่าจ้างช่างซ่อมรถ ค่าจ้างช่างซ่อมรถที่ทำงานในอู่ เป็นรายจ่ายในค่าแรงงานที่ใช้ในกระบวนการซ่อมแซม

 3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ค่าเช่าสถานที่ทำงาน, ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการร้าน, ค่าใช้จ่ายในการเงินและบัญชี, ค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต, ค่าใช้จ่ายในการบริหารการเงิน, และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการร้าน

 4. ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลลูกค้าและข้อมูลธุรกิจ

 5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจซ่อมเครื่องยนต์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริการล้างรถหรือค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในอู่

ระบบบัญชีจะช่วยให้คุณติดตามและบริหารการเงินในธุรกิจซ่อมเครื่องยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณควรใช้ซอฟต์แวร์บัญชีหรือสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญทางการบัญชีเพื่อรวบรวมข้อมูลและสร้างรายงานทางการเงินที่ต้องการสำหรับธุรกิจของคุณ

ตามที่คุณต้องการเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายของอู่ซ่อมเครื่องยนต์ นี่คือตัวอย่างของตารางเปรียบเทียบที่อาจจะมีได้

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
การซ่อมแซมพื้นฐาน 50,000
การซ่อมแซมท่อไอเสีย 20,000
การซ่อมเครื่องยนต์ 100,000
การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 10,000
การตรวจเช็คระบบไฟ 5,000
บริการอื่นๆ 15,000
รายรับรวม 200,000
ค่าส่วนต่างของวัสดุ 40,000
ค่าแรงช่าง 60,000
ค่าเช่าอาคาร 20,000
ค่าสาธารณูปโภค 10,000
ค่าโฆษณาและการตลาด 5,000
ค่าอุปกรณ์และเครื่องมือ 15,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 10,000
รายจ่ายรวม 160,000
กำไรสุทธิ 200,000 40,000

โดยที่

 • รายรับคือ รายรับทั้งหมดที่อู่ซ่อมเครื่องยนต์ได้รับจากการให้บริการต่าง ๆ
 • รายจ่ายคือ รายจ่ายทั้งหมดที่อู่ซ่อมเครื่องยนต์ต้องจ่ายเพื่อดำเนินธุรกิจ
 • กำไรสุทธิคือ รายรับรวมของอู่ซ่อมเครื่องยนต์ลบด้วยรายจ่ายรวม

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ อู่ซ่อมเครื่องยนต์

อาชีพอู่ซ่อมเครื่องยนต์เกี่ยวข้องกับอาชีพอื่นๆ ในวงกว้างนั้นมีหลายอาชีพที่ควรต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องระบบยนต์และการซ่อมแซม บางอาชีพที่เกี่ยวข้องได้แก่

 1. ช่างยนต์และช่างซ่อมรถยนต์ เป็นอาชีพที่ศึกษาและเชี่ยวชาญในการซ่อมแซมระบบยนต์และส่วนประกอบต่างๆ ของรถยนต์

 2. ช่างไฟฟ้ายนต์ ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับระบบยนต์ของรถยนต์

 3. ช่างทำสีรถยนต์ เกี่ยวข้องกับการทำสีและซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของรถยนต์

 4. ช่างซ่อมเครื่องจักรกล เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเครื่องจักรกลที่ใช้ในอุตสาหกรรม

 5. ช่างเครื่องจักร เชี่ยวชาญในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเครื่องจักรต่างๆ เช่น เครื่องยนต์เรือ อากาศยาน และเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง

 6. ช่างเครื่องบิน ช่างที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์และอุปกรณ์ของเครื่องบิน

 7. ช่างเรือ ผู้ที่เชี่ยวชาญในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์และอุปกรณ์ในเรือ

 8. ช่างเครื่องกลธุรกิจ ช่างที่รับผิดชอบการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์และเครื่องกลที่ใช้ในธุรกิจต่างๆ เช่น โรงงาน โกดัง หรืออุตสาหกรรม

เหตุการณ์และความต้องการของตลาดอาจทำให้มีอาชีพเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับอู่ซ่อมเครื่องยนต์ด้วย ดังนั้นควรตรวจสอบและเรียนรู้ความเสี่ยงและโอกาสในตลาดในพื้นที่ของคุณเพื่อสามารถนำอาชีพที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาอย่างเหมาะสม

การบันทึกข้อมูล การจัดเก็บใบเสร็จ และเอกสารทางบัญชี ธุรกิจ อู่ซ่อมเครื่องยนต์

การบันทึกค่าซ่อมแซมรถยนต์ในระบบบัญชีทำได้โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

 1. บันทึกข้อมูลการซ่อมแซม เริ่มต้นด้วยการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมรถยนต์ ซึ่งรวมถึงวันที่ซ่อม, รายละเอียดของงานซ่อม, ชื่อและที่อยู่ของอู่ซ่อม, และจำนวนเงินที่เสียในการซ่อมแซม

 2. ตั้งบัญชีรายจ่าย สร้างบัญชีรายจ่ายในระบบบัญชีของคุณสำหรับค่าซ่อมแซมรถยนต์ บัญชีนี้ควรเป็นบัญชีรายจ่ายหรือบัญชีที่เหมาะสมในการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซม

 3. บันทึกรายละเอียดการจ่ายเงิน ในบัญชีรายจ่ายนี้ คุณควรบันทึกรายละเอียดการจ่ายเงินอย่างละเอียด เช่น วันที่จ่ายเงิน, จำนวนเงิน, รายละเอียดการซ่อมแซม, และวิธีการชำระเงิน (เช่น เงินสด, เช็ค, โอนเงิน)

 4. สรุปการบันทึก สรุปรายการการบันทึกในบัญชีรายจ่ายของค่าซ่อมแซมรถยนต์เป็นรายวัน, รายสัปดาห์, หรือรายเดือนตามความเหมาะสมของธุรกิจของคุณ

 5. ตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจสอบการบันทึกเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน โดยตรวจสอบรายการรับส่งเงินเข้าออกและตรวจสอบว่าจำนวนเงินตรงกับบัญชีของคุณ

 6. เตรียมรายงาน ในบางกรณี, คุณอาจต้องเตรียมรายงานการซ่อมแซมรถยนต์เพื่อใช้ในการวางบัญชีหรือการประเมินประสิทธิภาพของการซ่อมแซม

 7. เก็บเอกสาร ควรเก็บเอกสารเกี่ยวกับการซ่อมแซมรถยนต์ เช่น ใบเสร็จรับเงิน, ใบเสร็จรับแบบปกติ, หรือใบแจ้งค่าบริการ เป็นต้น เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ในอนาคต

การทำงานในระบบบัญชีและการบันทึกบัญชีเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารธุรกิจของคุณ การสามารถติดตามรายได้และรายจ่ายที่ถูกต้องจะช่วยให้คุณสามารถวางแผนภายในธุรกิจของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมการเงินในองค์กรของคุณได้ดียิ่งขึ้น

เพิ่มเติม ค่าซ่อมแซม รถยนต์ กรรมการ บันทึก บัญชี

การลงบันทึกค่าซ่อมรถในบัญชีของบริษัทจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและการบัญชีที่มีอยู่ในประเทศ โดยทั่วไปแล้วมีข้อกำหนดดังนี้

 1. บันทึกค่าซ่อมในบัญชีรายจ่าย ค่าซ่อมรถสามารถบันทึกในบัญชีรายจ่ายของบริษัท เพื่อลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมายที่มีอยู่ในประเทศ ค่าซ่อมนี้จะต้องมีเอกสารประกอบ เช่น ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี เพื่อยืนยันค่าใช้จ่ายนี้

 2. การบันทึกค่าซ่อมในบัญชีสามารถทำผ่านการลงบันทึกในสมุดรายวัน (journal entry) โดยระบุรายละเอียดของค่าซ่อม เช่น รายละเอียดการซ่อม, วันที่, ผู้รับเงิน, และยอดเงินที่จ่าย

 3. การตรวจสอบกับกฎหมายและข้อบังคับ ควรตรวจสอบกับสำนักงานสรรพากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการลงบัญชีค่าซ่อมเพื่อให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่มีอยู่ในประเทศไทย

 4. การรักษาเอกสาร ควรรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมรถอย่างรอบคอบ เพื่อให้สามารถตรวจสอบและยืนยันข้อมูลในบัญชีได้ในอนาคต

 5. การปรึกษานักบัญชี ควรปรึกษานักบัญชีหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญในการลงบัญชีในประเทศไทยเพื่อรับคำแนะนำและคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการบันทึกค่าซ่อมรถของบริษัทของคุณ

หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีการลงบัญชีค่าซ่อมรถในบริษัทของคุณ ควรปรึกษากับนักบัญชีหรือตัวแทนที่รับรองในการบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญในประเทศไทยเพื่อให้คุณปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่มีอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องและเป็นไปตามข้อบังคับทางการบัญชี

คําศัพท์พื้นฐาน อู่ซ่อมเครื่องยนต์ ที่ควรรู้

 1. Engine (เครื่องยนต์) – The main component of a vehicle that produces power by burning fuel

 2. Transmission (ระบบเกียร์) – The mechanism that transfers power from the engine to the wheels

 3. Brake (เบรค) – A system used to slow down or stop the vehicle

 4. Suspension (ระบบโช้คอัพ) – The system that supports the vehicle and absorbs shocks from the road

 5. Exhaust System (ระบบไอเสีย) – The system that expels the burned gases from the engine

 6. Oil Filter (กรองน้ำมัน) – A component that removes impurities from the engine oil

 7. Radiator (หม้อน้ำ) – A device that cools the engine by dissipating heat

คำศัพท์เหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจและสื่อสารในอู่ซ่อมเครื่องยนต์ได้ง่ายขึ้น และช่วยให้คุณเรียนรู้เกี่ยวกับระบบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมเครื่องยนต์ได้อย่างถูกต้อง

ธุรกิจ อู่ซ่อมเครื่องยนต์ ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

การเริ่มต้นธุรกิจอู่ซ่อมเครื่องยนต์ต้องจดทะเบียนหลายประเภทตามกฎหมายและข้อกำหนดในประเทศที่ธุรกิจดำเนินการ โดยสิ่งที่ต้องการจดทะเบียนอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตาม นี่คือบางตัวอย่างของทะเบียนที่อาจต้องจัดหา

 1. ใบอนุญาตธุรกิจ (Business License) ใบอนุญาตธุรกิจเป็นเอกสารที่อนุญาตให้ธุรกิจของคุณดำเนินการในพื้นที่ที่กำหนด ความต้องการและขั้นตอนในการขอใบอนุญาตอาจแตกต่างกันไปตามกฎหมายในแต่ละประเทศหรือรัฐ ในบางที่อาจต้องส่งเอกสารและต้องรับอนุมัติจากหน่วยงานท้องถิ่นหรือศูนย์ธุรกิจ การขอใบอนุญาตเป็นขั้นตอนสำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจอู่ซ่อมเครื่องยนต์

 2. ใบทะเบียนพาณิชย์ (Commercial Registration) ในบางประเทศ อาจจำเป็นต้องจดทะเบียนธุรกิจเป็นนิติบุคคลในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งอาจเป็นสำนักงานการค้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกระบวนการนี้คุณต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ เช่น ชื่อธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ ที่อยู่ของธุรกิจ เป็นต้น

 3. สิทธิบัตรค้า (Trade License) สิทธิบัตรค้าอาจเป็นสิทธิบัตรพิเศษที่อนุญาตให้ธุรกิจของคุณดำเนินการในกิจกรรมทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง อาจต้องขอสิทธิบัตรค้าเมื่อธุรกิจของคุณมีกิจกรรมเฉพาะเจาะจงที่มีความเกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมเครื่องยนต์

 4. ใบอนุญาตสภาพแวดล้อม (Environmental Permit) หากธุรกิจของคุณมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะหรือส่งออกสารเสีย อาจต้องขอใบอนุญาตสภาพแวดล้อมเพิ่มเติม

 5. การลงทะเบียนเครื่องมือและอุปกรณ์ อาจมีกฎหมายหรือข้อกำหนดที่กำหนดให้ลงทะเบียนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจอู่ซ่อมเครื่องยนต์ เช่น อุปกรณ์ซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องมือต่างๆ และเครื่องมือวิเคราะห์

 6. สิทธิบัตร (Patent) หากคุณมีการสร้างเครื่องมือหรือเทคโนโลยีในการซ่อมแซมเครื่องยนต์ที่มีความเป็นเอกสิทธิ์ อาจจำเป็นต้องขอสิทธิบัตรเพื่อปกป้องสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา

ควรตรวจสอบกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอู่ซ่อมเครื่องยนต์ในพื้นที่ที่คุณต้องการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติตามขั้นตอนในการขอจดทะเบียนและใบอนุญาตต่างๆ ตามกฎหมายให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนที่คุณจะเริ่มต้นดำเนินธุรกิจของคุณ

บริษัท อู่ซ่อมเครื่องยนต์ เสียภาษีอย่างไร

ธุรกิจอู่ซ่อมเครื่องยนต์อาจต้องชำระภาษีหลายประเภท ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามกฎหมายและระบบภาษีในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม นี่คือบางประเภทของภาษีที่อาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจอู่ซ่อมเครื่องยนต์

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากธุรกิจอู่ซ่อมเครื่องยนต์เป็นธุรกิจที่ดำเนินการเป็นบุคคลธรรมดา (ไม่ใช่นิติบุคคล) คุณอาจต้องเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลตามรายได้ที่คุณได้รับจากธุรกิจ

 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล หากธุรกิจอู่ซ่อมเครื่องยนต์เป็นนิติบุคคล (บริษัทหรือบริษัทจำกัด) คุณอาจต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามรายได้ที่ธุรกิจได้รับ

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) บางประเทศอาจมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จากธุรกิจอู่ซ่อมเครื่องยนต์ ซึ่งเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากมูลค่าเพิ่มที่ก่อนหน้านี้ในกระบวนการธุรกิจ

 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากธุรกิจครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างสำหรับการดำเนินธุรกิจ คุณอาจต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายท้องถิ่น

 5. อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ยังอาจมีภาษีหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอู่ซ่อมเครื่องยนต์ตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นของแต่ละประเทศ

ควรตรวจสอบกฎหมายภาษีและข้อบังคับในพื้นที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นธุรกิจเพื่อความเข้าใจและความรู้ในเรื่องของภาษีและระบบการชำระเงิน และควรรับคำปรึกษาจากนักที่เชี่ยวชาญในเรื่องภาษีในการวางแผนการเงินของธุรกิจของคุณเสมอ

Click to rate this post!
[Total: 118 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )