กำลังปรับปรุง

4 เคล็ดลับการทำบัญชีอย่างไรให้ผิดพลาดน้อยที่สุด

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

เคล็ดลับการทำบัญชีอย่างไรให้ผิดพลาดน้อยที่สุด

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีหน้าที่ทำบัญชี แน่นอนว่าคุณต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชี เพราะตำแหน่งนี้ต้องอาศัยคนที่มีความรู้ความสามารถจึงทำบัญชีได้  เพราะการทำบัญชีนั้นมีหลักการทางบัญชีที่วางไว้อย่างเป็นระบบ ผู้ปฏิบัติจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้จริง ไม่เช่นนั้นจะเกิดการผิดพลาดได้ แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะเป็นผู้ร่ำเรียนหลักการบัญชีมา แต่ในการทำงานทางบัญชีก็ย่อมจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้
1.เมื่อรายการทางบัญชีเกิดขึ้น สำหรับกิจการที่มีการรับจ่ายเงินในแต่ละวันนั้น เมื่อคนทำบัญชีรับรู้รายการที่เกิดขึ้น  เช่น รับเงินค่าขายสินค้า หรือจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ ก็ควรจะบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทันที เพราะการทำทันทีในการบันทึกจะทำให้ไม่เกิดการหลงลืมและเป็นการเพาะนิสัยที่ดีในงานบัญชี
2.ตรวจทานตัวเลข พนักงานบัญชีควรมีความรอบคอบ มองตัวเลขทุกตัวที่เกิดขึ้นให้ชัดเจนไม่ให้ผิดแม้แต่จุดสตางค์ เพราะหากลงผิดนิดเดียวก็จะทำให้คุณปวดหัวต้องมาไล่ตามหาทีละรายการซึ่งเป็นการเสียเวลา การลงบัญชีไม่ต้องรีบลงเร็ว ๆ ควรทำอย่างมีสติตั้งอกตั้งใจทุกรายการที่จรดปากกาลงไป โอกาสผิดพลาดก็จะน้อยหรือไม่ผิดลง บัญชีก็จะลงตัวงานต่อวันก็จะเสร็จอย่างถูกต้อง
3.ร่างรายการลงในกระดาษ เพื่อให้เกิดการผิดพลาดน้อยที่สุด พนักงานบัญชีอาจมีสมุดอีกเล่มสำหรับบันทึกบัญชีคร่าว ๆ ไว้ เมื่อแน่ใจแล้วก็บันทึกลงในสมุดบัญชีจริง จะช่วยกลั่นกรองได้อีกชั้นหนึ่ง เรียกว่าจัดระเบียบบัญชีสักรอบหนึ่ง เคยไหมที่ลงรายการผิดบ้าง สลับบ้างทำให้ต้องขีดฆ่า ทำให้หน้าสมุดไม่เรียบร้อย วิธียกร่างก่อนก็จะช่วยแก้ปัญหาได้ดีอีกวิธีหนึ่ง
4.อย่าเล่นโทรศัพท์ไปทำบัญชีไป หลายคนติดเฟซติดไลน์ทำให้ไม่มีสมาธิในการทำบัญชี เวลาจะทำก็มักจะผิดพลาดบ่อย ๆ  การบันทึกบัญชีต้องมีสติสมาธิ เพื่อให้เกิดการผิดพลาดน้อยที่สุด ควรแบ่งเวลาให้ถูก เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่สุด ถึงแม้คุณจะมีความคล่องตัวในการบันทึกรายการก็จริง แต่หากใจติดอยู่กับโซเชียล โอกาสที่จะผิดพลาดก็มีสูง  ควรแบ่งงานกับโซเชียลให้ถูกด้วย ถึงแม้คุณจะมีประสบการณ์ในการทำบัญชีอย่างยาวนาน แต่ถ้าพลั้งเผลอหรือขาดสติเมื่อไร โอกาสที่จะบันทึกบัญชีผิดแล้วทำให้เสียเวลาในการไล่รายการก็มีมาก สู้ตั้งใจจดจ่อวางรูปแบบการทำงานให้ทำทันทีและแบ่งเวลาให้ถูกในการเล่นโทรศัพท์กับการทำงานบัญชี โอกาสผิดพลาดก็แทบจะไม่มี คุณก็จะได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้าอีกด้วย

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top