รับทำบัญชี.COM | เงินกองทุนที่ตั้งขึ้นเพื่อซื้อสินทรัพย์?

เงินกองทุน

ในกรณีที่ผู้บริหารงานเห็นสมควรกันเงินไว้เพื่อซื้อสินทรัพย์ใหม่

                เงินกองทุนที่ตั้งขึ้นเพื่อซื้อสินทรัพย์หรือเพื่อขยายกิจการ ในกรณีที่ผู้บริหารงานเห็นสมควรกันเงินไว้เพื่อซื้อสินทรัพย์ใหม่ เป็นต้นว่าที่ดินและอาคารหรือเพื่อขายโรงงานให้ใหญ่โตขึ้น ก็อาจกันเงินตั้งไว้เป็นเงินที่ตั้งไว้เป็นเงินกองทุนได้เหมือนกัน

เงินกองทุนที่อาจตั้งขึ้นเพื่อไว้จ่ายค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนใหญ่ เช่น เมื่อหมดสัญญาเช่าปัจจุบันอาจต้องจ่ายเงินเปล่าจำนวนหนึ่งต่าอายุสัญญาเช่า นอกเหนือจากค่าเช่าที่ต้องจ่ายเป็นรายเดือนในระหว่างที่ยังไม่หมดสัญญาเช่างวดปัจจุบัน อาจกันเงินสะสมไว้เป็นงวดๆ ให้เพียงพอสำหรับที่ต้องจ่ายเป็นเงินกินเปล่า ก็เข้าลักษณะเดียวกันกับการตั้งเงินกองทุนเพื่อซื้อสินทรัพย์

Click to rate this post!
[Total: 96 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )