ต้องมีการวางบิลหรือใบแจ้งหนี้ก่อนที่จะมีการเรียกเก็บเงิน

รับทำบัญชี.COM | การบันทึกบัญชีเงินทดรองจ่ายล่วงหน้า?

Click to rate this post!
[Total: 205 Average: 5]

ต้องมีการวางบิลหรือใบแจ้งหนี้ก่อนที่จะมีการเรียกเก็บเงิน

    เงินทดรองจ่าย ในแต่ละวันที่มีการประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการจะต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้า ซื้อวัตถุดิบ จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการ ซึ่งมักจะมีการจัดทำงบประมาณการจ่ายเงินไว้เพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการควบคุมการใช้จ่ายของแต่ละกิจการ ในการเบิกจ่ายเงินเพื่อนำไปจ่ายค่าใช้จ่าย โดยปกติ แล้วมักจะมีการวางแผนงานล่วงหน้า ก็คือรู้ล่วงหน้าว่าในแต่ละวันจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง โดยเฉพาะการซื้อที่เป็นเครดิต หรือเงินเชื่อ ซึ่งต้องมีการวางบิลหรือใบแจ้งหนี้ก่อนที่จะมีการเรียกเก็บเงิน ระยะเวลาขึ้นอยู่กับการตกลงกับเจ้าหนี้ ว่าจะเป็น 30 วัน 60 วัน สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยได้ให้ความหมายของ “เงินทดรองจ่าย” ไว้ดังนี้ -เงินที่จ่ายไปล่วงหน้าหรือสินค้าที่ได้โอนให้ไปแล้วตั้งรอไว้เพื่อการชำระบัญชีกับผู้ที่ได้รับเงินหรือสินค้านั้นในอนาคต -เงินที่จ่ายไปล่วงหน้าตามสัญญาก่อนที่งานจะเสร็จสิ้น -เงินที่จ่ายไปล่วงหน้าสำหรับค่าจ้าง เงินเดือน หรือค่านายหน้า เป็นต้น

สนใจใช้บริการ รับทำบัญชี จะติดต่อได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร.081-931-8341
ต้องมีการวางบิลหรือใบแจ้งหนี้ก่อนที่จะมีการเรียกเก็บเงิน

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )