กำลังปรับปรุง

พลาด 2 เงินฝากระหว่างทาง คือ บัญชี หายังไง

Click to rate this post!
[Total: 1689 Average: 5]

เงินฝากระหว่างทาง

เงินฝากระหว่างทาง คือ

เงินฝากระหว่างทาง (Deposit in Transit) หมายถึง การนำฝากเช็คเข้าบัญชีธนาคารหลักจากที่ธนาคารปิดทำการในวันนั้นแล้ว โดยมีการบันทึกรายการในงบกิจการแต่ธนาคารยังไม่บันทึกบัญชีให้ในวันที่นำฝากแต่จะบันทึกในวันทำการถัดไป ทำให้ยอดเงินในบัญชีกิจการสูงกว่าด้านธนาคาร

เงินฝากระหว่างทาง คือ
เงินฝากระหว่างทาง คือ

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 23, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top