เงินลงทุน 3 บริษัทจะบันทึกบัญชีเงินลงทุน

เงินลงทุน
[Total: 185 Average: 5]

เงินลงทุน

เงินลงทุน ?

บริษัทได้รับเงินลงทุนมาโดยไม่ต้องเสียค่าใช่จ่ายใดๆทั้งสิ้น บริษัทจะบันทึกบัญชีเงินลงทุน ดังกล่าวอย่างไร

ตอบ: กรณีนี้บริษัทควรบันทึกเงินลงทุนที่ได้มาด้วยมูลค่ายุติธรรมพร้อมทั้งจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ของบริษัทที่จะถือไว้ เช่น เก็บเงินลงทุนไว้จนครบกำหนด เป็นต้น และควรรับรู้เงินลงทุนที่ได้มาป็นรายได้อื่น โดยบันทึกบัญชีดังนี้
Dr.เงินลงทุน(ตามประเภทวัตถุประสงค์)
Cr.รายได้อื่น

สำนักงานบัญชี บริการอะไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

เงินลงทุน (Investment) หมายถึง หลักทรัพย์ ตราสารทางการเงินหรือทองคำที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทที่นับรวมเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องสูงของกิจการ

แก้ไขครั้งสุดท้าย กรกฎาคม 21, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top