เงินลงทุน

รับทำบัญชี.COM | เงินลงทุนบริษัทบันทึกบัญชีเงินลงทุน?

Click to rate this post!
[Total: 51 Average: 5]

เงินลงทุน

บริษัทได้รับเงินลงทุนมาโดยไม่ต้องเสียค่าใช่จ่ายใดๆทั้งสิ้น บริษัทจะบันทึกบัญชีเงินลงทุน ดังกล่าวอย่างไร

ตอบ กรณีนี้บริษัทควรบันทึกเงินลงทุนที่ได้มาด้วยมูลค่ายุติธรรมพร้อมทั้งจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ของบริษัทที่จะถือไว้ เช่น เก็บเงินลงทุนไว้จนครบกำหนด เป็นต้น และควรรับรู้เงินลงทุนที่ได้มาป็นรายได้อื่น โดยบันทึกบัญชีดังนี้
Dr เงินลงทุน(ตามประเภทวัตถุประสงค์)
Cr รายได้อื่น

การลงทุน (Investment) เป็นกระบวนการทางการเงินที่ผู้ลงทุนนำเงินมาลงทุนในทรัพย์สินหรือกิจกรรมทางการเงินเพื่อทำกำไรหรือเพิ่มมูลค่าในอนาคต การลงทุนมีหลายวิธีและสินค้าที่สามารถลงทุนได้ นี่คือบางตัวอย่าง

  1. หุ้น (Stocks) การลงทุนในหุ้นหมายถึงการซื้อหุ้นของบริษัท โดยการถือหุ้นจะให้สิทธิ์เป็นเจ้าของบางส่วนของบริษัทนั้น ๆ คุณมีโอกาสที่จะได้รับกำไรจากการซื้อขายหุ้นเมื่อราคาของหุ้นเพิ่มขึ้น

  2. อสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หมายถึงการซื้อหรือลงทุนในที่ดิน อาคาร หรือทรัพย์สินอื่น ๆ โดยการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อาจทำให้คุณได้รับรายได้จากการเช่า หรือกำไรจากการขายทรัพย์สินในอนาคต

  3. ตราสารหนี้ (Bonds) การลงทุนในตราสารหนี้หมายถึงการให้ยืมเงินให้กับองค์กร รัฐบาล หรือธุรกิจและรับดอกเบี้ยเป็นตองรับ ตราสารหนี้มักมีความเสี่ยงต่ำกว่าหุ้น แต่ให้ผลตอบแทนน้อยกว่า

  4. กองทุนรวม (Mutual Funds) กองทุนรวมคือการลงทุนเงินในกองทุนที่จัดการโดยผู้บริหารเงินลงทุน กองทุนรวมจะลงทุนในหลายสินทรัพย์หลายชนิดและมีผู้ลงทุนหลายคนร่วมกัน

  5. อื่น ๆ การลงทุนยังสามารถทำได้ในหลายสินค้าและกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การลงทุนในเงินตราสมัครเล่น (Cryptocurrency) การลงทุนในเงินอนุพันธ์ (Derivatives) หรือการลงทุนในสินค้า (Commodities) เป็นต้น

การลงทุนมีความเสี่ยง และผลการลงทุนอาจไม่สามารถพยากรณ์ได้เสมอไป ดังนั้น การวางแผนและการคำนวณความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญในการลงทุน คุณควรพิจารณาตรรกะการลงทุนของคุณและอาจต้องใช้คำปรึกษาจากที่ปรึกษาการเงินหรือผู้เชี่ยวชาญทางการลงทุนก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในทรัพย์สินหรือกิจกรรมใด ๆ การดำเนินการอย่างระมัดระวังและการทบทวนโอกาสและความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเป็นเวลาที่ลงทุน

 

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )