รับทำบัญชี.COM | เงินสดในมือ ปรับปรุงบันทึกบัญชี อยู่หมวด?

Click to rate this post!
[Total: 275 Average: 5]

เงินสดในมือ คือ ( Cash on Hand )

เงินสดในมือ (Cash on Hand) คือ บัญชีเงินสด อันหมายถึงจำนวนเงินสดทั้งหมดที่สามารถเข้าถึงได้โดยทันที เช่น ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็คที่ยังมิได้นำฝาก เช็คเดินทาง ดราฟต์ของธนาคารและธนาณัติ เป็นต้น

“เงินสดในมือ” (Cash on Hand) หมายถึง จำนวนเงินที่มีอยู่ในรูปแบบเงินสดหรือเงินธนบัตรและเหรียญที่บุคคลหรือบริษัทถืออยู่ในขณะนี้ นั่นคือเงินที่สามารถใช้ในการชำระหนี้หรือซื้อสินค้าและบริการทันทีโดยไม่ต้องทำรายการทางธนาคารหรือแลกเปลี่ยนใด ๆ กับสถาบันการเงิน

เงินสดในมือสามารถมีในรูปแบบของธนบัตรและเหรียญที่มีค่าต่าง ๆ ซึ่งบุคคลหรือบริษัทมีความครอบครองอยู่ในกระเป๋าเงิน, ลิ้นชัก, หรือที่เก็บเงินอื่น ๆ เพื่อใช้ในการจ่ายในกรณีต่าง ๆ ที่ต้องการเงินสด

การมีเงินสดในมือมักเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเงินสดของบุคคลหรือบริษัท และเป็นส่วนสำคัญของการวางแผนการเงิน การรักษาเงินสดในมือในระดับเหมาะสมจะช่วยให้สามารถรับมือกับความต้องการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันความไม่สะดวกในกรณีฉุกเฉินหรือความจำเป็นที่ต้องใช้เงินสดในทันที

เงินสดในมือ คือ ( Cash on Hand )
เงินสดในมือ คือ ( Cash on Hand )

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )