เงินส่งเข้าประกันสังคม

รับทำบัญชี.COM | เงินส่งเข้าประกันสังคมไม่เท่ากับยอดภงด?

Click to rate this post!
[Total: 34 Average: 5]

เงินส่งเข้าประกันสังคมไม่เท่ากับยอดภงด 1ก

สอบถามผู้รู้ค่ะ ในกรณีที่ยอดเงินสมทบส่งเข้าประกันสังคมทั้งปีไม่เท่ากับยอดรวมรายได้ของภงด 1ก ซึ่งมียอดสูงกว่าประกันสังคมจะมีปัญหาอะไรมั้ยคะ

ตอบ ยอดเงินสมทบไม่จำเป็นต้องเท่ากับ ภงด 1ก ก็ได้เพราะยอด
ของ ภงด 1ก จะสรุปเงินจ่ายที่จ่ายจริงทั้งหมด ชึ่งอาจรวมเงินได้
ประภทอื่น เช่นโบนัส ค่าล่วงเวลา ทำให้ยอดสูงกว่ายอดเงินสมทบที่จ่าย
จริงทั้งปีไม่ได้ทําให้เกิดปัญหาค่ะ

เงินส่งเข้าประกันสังคมเป็นการหักเงินจากรายได้ของบุคคลหรือนายจ้างเพื่อสนับสนุนระบบประกันสังคมและการให้บริการสวัสดิการต่าง ๆ ในประเทศ เงินส่งเข้าประกันสังคมมักจะถูกหักจากรายได้เดือนละครั้ง และจะนำไปใช้ในการสนับสนุนผู้ที่มีสิทธิ์รับสวัสดิการต่าง ๆ ที่รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการ สวัสดิการเหล่านี้อาจ

  1. การรักษาพยาบาล รับการรักษาพยาบาลและการบริการทางการแพทย์ทั่วไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายเพียงบางส่วน

  2. การเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ป่วยหนัก สวัสดิการเงินสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาพยาบาลที่รุนแรงและค่าใช้จ่ายที่สูง

  3. การเงินช่วยเหลือการเจริญเติบโต การช่วยเหลือครอบครัวที่มีเด็กอยู่ในวัยเจริญเติบโตในรูปแบบของเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาและความต้องการพื้นฐานอื่น ๆ

  4. การเงินช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุ การช่วยเหลือครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ในวัยที่จำเป็น

  5. การเงินช่วยเหลือสำหรับครอบครัวที่มีเด็ก การช่วยเหลือครอบครัวที่มีเด็กในรูปแบบของเงินสำหรับการดูแลเด็กและสนับสนุนความต้องการพื้นฐาน

  6. การเงินช่วยเหลือสำหรับผู้พิการ การช่วยเหลือครอบครัวที่มีสมาชิกที่เป็นผู้พิการ

การเงินส่งเข้าประกันสังคมมักเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันสังคมของประเทศและมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและปกป้องประชาชนในกรณีที่พวกเขาต้องเผชิญกับความจนหรือปัญหาสุขภาพ การมีระบบประกันสังคมที่มีการเงินส่งเข้าเพื่อสนับสนุนสวัสดิการต่าง ๆ เป็นที่สำคัญในการสร้างสังคมที่มีความเป็นธรรมและความเพียรเป็นสังคม