ภาษีเงินได้ถูก หัก ณ ที่จ่าย #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี(Withholding tax)

หักณที่จ่าย
[Total: 866 Average: 5]

เงินได้ถูกหักณที่จ่าย

ภาษีเงินได้ถูก หัก ณ ที่จ่าย คือ … ?

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย หมายถึง  เงินที่คน “จ่าย” ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทหรือนิติบุคคลต้อง “หัก” ไว้ก่อนที่จะจ่ายเงินให้กับคนรับที่เป็นนิติบุคคล หรือคนธรรมดาก็ได้ แล้วนำส่งเป็นภาษีให้สรรพากรไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไปส่วนมากจะพบเจอได้กับกิจการประเภทให้บริการ เนื่องจากเป็นการหัก บุคคล หรือ นิติบุคคล จากการให้บริการ

ภาษีเงินได้ถูก หัก ณ ที่จ่าย อยู่หมวดไหน … ?

ประมาณการภาษีนิติบุคค อยู่ในหมวดสินทรัพย์

ภาษีเงินได้ถูก หัก ณ ที่จ่าย อยู่ในงบอะไร ?

ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล อยู่ในงบดุล

ภาษีเงินได้ถูก หัก ณ ที่จ่าย บันทึกบัญชี ?

Dr ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล
Cr เจ้าหนี้สรรพากร

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ภาษีเงินได้ ถูก หัก ณ ที่จ่าย

1.เมื่อกิจการด้รับเงินค่าบริการ

2.เมื่อถึงวันที่กำหนดแล้วมีการขอคืน

ภาษีเงินได้ ถูก หัก ณ ที่จ่าย อยู่หมวด 1 สินทรัพย์

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤษภาคม 19, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top