หักณที่จ่าย

ภาษีเงินได้ถูกหักณที่จ่าย อะไรใช้ตอนไหน

Click to rate this post!
[Total: 937 Average: 5]

เงินได้ถูกหักณที่จ่าย

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย คือ

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย คือ (Withholding Tax) เงินที่คน “จ่าย” ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทหรือนิติบุคคลต้อง “หัก” ไว้ก่อนที่จะจ่ายเงินให้กับคนรับที่เป็นนิติบุคคล หรือคนธรรมดาก็ได้ แล้วนำส่งเป็นภาษีให้สรรพากรไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไปส่วนมากจะพบเจอได้กับกิจการประเภทให้บริการ เนื่องจากเป็นการหัก บุคคล หรือ นิติบุคคล จากการให้บริการ

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย อยู่หมวดไหน

ประมาณการภาษีนิติบุคค อยู่ในหมวด สินทรัพย์

ภาษีเงินได้ถูก หัก ณ ที่จ่าย อยู่ในงบอะไร

 

ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล อยู่ในงบดุล

 

ภาษีเงินได้ถูก หัก ณ ที่จ่าย บันทึกบัญชี

 

Dr ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล
Cr เจ้าหนี้สรรพากร

 

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ภาษีเงินได้ ถูก หัก ณ ที่จ่าย

 

1.เมื่อกิจการด้รับเงินค่าบริการ

 

2.เมื่อถึงวันที่กำหนดแล้วมีการขอคืน

ภาษีเงินได้ ถูก หัก ณ ที่จ่าย อยู่หมวด 1 สินทรัพย์

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย คือ
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย คือ

Leave a Comment

Scroll to Top