รับทำบัญชี.COM | สิทธิประกันสังคมกรณีการขอรับเงินทดแทน?

แม้กระทั่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ยังคงสามารถได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม

สำหรับผู้ประกันตนส่วนใหญ่ ในกรณีที่ประสบพบเจอกับอันตราย หรือแม้กระทั่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ยังคงสามารถได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม ในกรณีการขอรับเงินทดแทนจากองทุนเงินทดแทนได้เช่นเดียวกัน ซึ่งในกรณีนี้มีเงื่อนไขรายละเอียด ดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1. เป็นกรณีที่ผู้ประกันตน ได้ประสบอันตราย หรือแม้กระทั่งผู้ประกันตนได้เป็นโรคจากการทำงาน ซึ่งไม่สามารถทำงานได้เป็นระยะเวลา 3 วันขึ้นไป จะได้รับค่าทดแทน 60% ของค่าจ้างรายเดือน ในกรณีนี้ ทางด้านผู้ประกันตนที่ไม่สามารถทำงานได้ติดต่อกัน เป็นระยะเวลา 3 วันขึ้นไป แต่จะต้องไม่เกิน 1 ปี

ซึ่งทางผู้ประกันตนจะได้รับค่าทดแทน เป็นจำนวน 60% ของค่าจ้างรายเดือน อีกทั้งผู้ประกันตนยังคงได้รับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนเงินทดแทนได้อีกด้วย แต่จะต้องไม่เกิน 45000 บาท ซึ่งถ้าหากเกิน 45000 บาท นายจ้างจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นเพิ่มอีกไม่เกิน 65000 บาท และถ้าหากไม่เพียงพอ นายจ้างสามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาล เท่ากับจำนวนที่จ่ายจริงเพิ่มได้อีก แต่จะต้องไม่เกิน 30000 บาท ซึ่งในกรณีที่จะให้นายจ้าง ได้ทำการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมนั้น นายจ้างจะต้องจ่ายให้กับลูกจ้างที่มีลักษณะเจ็บป่วยดังต่อไปนี้

ลูกจ้างที่มีอาการบาดเจ็บรุนแรง โดยเฉพาะอวัยวะภายในหลายส่วน และจะต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไข ลูกจ้างที่มีอาการบาดเจ็บรุนแรงของกระดูกหลายแห่ง และจะต้องได้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด ลูกจ้างที่มีอาการบาดเจ็บรุนแรงของศีรษะ ซึ่งจะต้องได้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด เปิดกะโหลกศีรษะ ลูกจ้างที่มีอาการบาดเจ็บรุนแรงของกระดูกสันหลัง ไขสันหลัง และรากประสาท ลูกจ้างที่ต้องพบเจอกับวิธีการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดอวัยวะที่ยุ่งยาก ซึ่งจะต้องใช้วิธีจุลศัลยกรรม ลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากเหตุการณ์ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก สารเคมี หรือไฟฟ้า จนถึงขั้นที่ต้องสูญเสียผิวหนังลึกจนกระทั่งถึงหนังแท้ เกินกว่าร้อยละ 30 ของร่างกายทั้งหมด ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือมีอาการเจ็บป่วยอย่างอื่น ซึ่งเป็นอาการที่รุนแรงและมีอาการเรื้อรัง

ตามที่รัฐมนตรีได้ประกาศกำหนด ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ ของผู้ประกันตน (ลูกจ้าง) จะได้รับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน ในกรณีเดียวเท่านั้น นอกจากนี้ยังคงมีสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากอีก 2 กรณี เพิ่มเติม ที่ผู้ประกันตนและบุคคลทั่วไปควรจะได้รับทราบ ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้จะมีต่อในบทความตอนต่อไปค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 48 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )