เจ้าหนี้การค้า ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

[Total: 432 Average: 5]

เจ้าหนี้การค้า คือ

เจ้าหนี้การค้า (Trade Account Payable) หมายถึง เงินที่กิจการค้างชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการที่ซื้อมาเพื่อขายหรือเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือให้บริการตามปกติ โดยเจ้าหนี้การค้าถูกบันทึกเป็นหนี้สินหมุนเวียนของกิจการในงบการเงินของกิจการ

ถึง กิจการได้รับสินค้าหรือบริการแล้วแต่กิจการยังไม่ได้ดำเนินการชำระเงิน โดยมีระยะเวลาในการชำระคืนตามตกลงแต่คู่ค้า ซึ่งเจ้าหนี้การค้าจะถูกบันทึกอยู่ในหมวดหนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า อยู่หมวดไหน

เช็คจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า อยู่ในหมวดหนี้สิน

เจ้าหนี้การค้า อยู่ในงบอะไร

เช็คจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า อยู่ในงบกำไรขาดทุน

เจ้าหนี้การค้า บันทึกบัญชี

Dr เจ้าหนี้การค้า
Cr เช็คจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า

เจ้าหนี้การค้า มีอะไรบ้าง

–  เจ้าหนี้การค้า-ในประเทศ
–  เจ้าหนี้การ-ต่างประเทศ
–  เช็คจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า
–  เจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ

เจ้าหนี้การค้า ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

แก้ไขครั้งสุดท้าย มีนาคม 4, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top