2 เจ้าหนี้การค้า คือ บัญชีประเภท มาจาก

เจ้าหนี้ การค้า
[Total: 605 Average: 5]

เจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้
เจ้าหนี้ที่เกิดจากการค้าขาย

เจ้าหนี้การค้า คือ ?

เจ้าหนี้การค้า คือ (Trade Account Payable) เงินที่กิจการค้างชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการที่ซื้อมาเพื่อขายหรือเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือให้บริการตามปกติ โดยเจ้าหนี้การค้าถูกบันทึกเป็นหนี้สินหมุนเวียนของกิจการในงบการเงินของกิจการ

ถึง กิจการได้รับสินค้าหรือบริการแล้วแต่กิจการยังไม่ได้ดำเนินการชำระเงิน โดยมีระยะเวลาในการชำระคืนตามตกลงแต่คู่ค้า ซึ่งเจ้าหนี้การค้าจะถูกบันทึกอยู่ในหมวดหนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า อยู่หมวดไหน ?

เช็คจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า อยู่ในหมวด หนี้สิน

เจ้าหนี้การค้าคือ
เจ้าหนี้การค้าคือ

เจ้าหนี้การค้า มีอะไรบ้าง ?

 
  1. เจ้าหนี้การค้า-ในประเทศ
  2. เจ้าหนี้การ-ต่างประเทศ
  3. เช็คจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า
  4. เจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ

เจ้าหนี้การค้า บันทึกบัญชี ?

 

Dr เจ้าหนี้การค้า
Cr เช็คจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า

เจ้าหนี้การค้า อยู่ในงบอะไร ?

 

เช็คจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า อยู่ในงบกำไรขาดทุน

บันทึกบัญชีเจ้าหนี้การค้า
บันทึกบัญชีเจ้าหนี้การค้า

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 16, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top