2 เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี

[Total: 639 Average: 5]

เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์

เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ คือ (Assets payable) ?

เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ หมายถึง สินทรัพย์ที่กิจการไม่ได้เป็นเจ้าของโดยแท้จริง แต่มีสิทธิ์ครอบครอง และสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้นได้ จะยังไม่ได้เป็นเจ้าของจนกว่าจะผ่อนชำระเสร็จ เมื่อผ่อนชำระเสร็จจึงจะสามารถแปลงเป็นบัญชีทรัพย์สินได้ในทางบัญชี

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ ?

1.เมื่อกิจการได้รับรถยนต์มาใช้ในกิจการและต้องการลงบัญชี

เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ อยู่หมวดไหน

เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ อยู่หมวด 2 หนี้สิน

เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ อยู่หมวดไหน

เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ อยู่หมวด 2 หนี้สิน

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 13, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top