กำลังปรับปรุง

2 เช็คคืน คือ บันทึกหมวดบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 151 Average: 5]

เช็คคืน

เช็คคืน คือ

เช็คคืน คือ (Check Returned) คือ เช็คที่นำฝากธนาคารแล้ว ทางธนาคารไม่สามารถนำเข้าบัญชีได้ ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การถูกระงับสั่งจ่าย หรือ เงินในบัญชีของผู้จ่ายเช็คไม่เพียงพอกับจำนวนยอดเงินที่เขียนอยู่ในเช็ค

เช็คคืน คือ
เช็คคืน คือ

Leave a Comment

Scroll to Top