2 เช็คลงวันที่ล่วงหน้า คือ บันทึกบัญชี

กำลังปรับปรุง
[Total: 1719 Average: 5]

เช็ครับล่วงหน้า

เช็คลงวันที่ล่วงหน้า คือ ?

เช็คลงวันที่ล่วงหน้า คือ (Post – Date Check) รูปแบบเช็คสั่งจ่ายทั่วไปที่เรากำหนดวัน เวลาและจำนวนเงินในการขึ้นเช็คไว้บนเช็ค ซึ่งเช็คลงวันที่ล่วงหน้าจะถูกบันทึกไว้ในรายการลูกหนี้ในงบการเงินของกิจการ

เช็คลงวันที่ล่วงหน้า อยู่หมวดไหน ?

เช็ครับล่วงหน้า อยู่ในหมวดสินทรัพย์

เช็คลงวันที่ล่วงหน้า อยู่ในงบอะไร ?

เช็ครับล่วงหน้า อยู่ในงบดุล

เช็คลงวันที่ล่วงหน้า บันทึกบัญชี ?

Dr เช็ครับล่วงหน้า
Cr ลูกหนี้

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 8, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top