เช่ารถยตน์กับซื้อเป็นทรัพย์สิน

เช่ารถยตน์ กับ ซื้อ เป็นทรัพย์สินของกิจการอันไหน

Click to rate this post!
[Total: 444 Average: 5]

รถใช้ในกิจการ ซื้อ กับ เช่า ดี

อยากรู้ว่า การเช่ารถ กับซื้อเป็นของกิจการเลย ข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไรครับ
ในกรณีที่กิจการมีสินทรัพย์เป็นรถยนต์ ค่าเสื่อมราคาร้อยละ 20 บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายค่ะแต่ถ้าในกรณีที่เช่ารถ นิติบุคคลต้องหัก ณ ที่จ่ายนำส่งกรมสรรพากรร้อยละ 5 ของค่าเช่าค่ะ เจ้าของรถต้องรับรู้รายได้จากค่าเช่ารถด้วยค่ะ แล้วก็ตัดค่าเสื่อมราคา ปกติเขาก็ตัดกัน 5 ปี แต่ว่าตามราคารถที่ซื้อมาจริงนะคะ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท

รถยนต์คิดค่าเสื่อมกี่ปี

รถยนต์คิดค่าเสื่อม 5 ปี 20 %

Leave a Comment

Scroll to Top