รับทำบัญชี.COM | เนอสเซอรี่เปิดเนอสเซอรี่ต้องจบอะไร?

Click to rate this post!
[Total: 177 Average: 5]

เนอสเซอรี่

ทำธุรกิจเนอร์เซอรี่เป็นอาชีพที่น่าสนใจและมีศักยภาพในการสร้างรายได้ ถ้าคุณต้องการเริ่มต้นทำธุรกิจเนอร์เซอรี่ นี่คือขั้นตอนที่สำคัญที่คุณสามารถทำได้

 1. วางแผนธุรกิจ กำหนดเป้าหมายของธุรกิจของคุณ และวางแผนกิจการในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการวิเคราะห์ตลาด การทำกำไร และการตลาดสินค้าของคุณ

 2. ศึกษาตลาด ศึกษาตลาดเนอร์เซอรี่ในพื้นที่ของคุณ เรียนรู้เกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า และศึกษาคู่แข่งที่มีอยู่ในตลาด

 3. เลือกสถานที่ เลือกสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจเนอร์เซอรี่ของคุณ เช่น ร้านหรือพื้นที่ในตลาด หรือคุณสามารถเริ่มต้นด้วยการขายผ่านช่องทางออนไลน์

 4. กำหนดสินค้า เลือกสินค้าที่คุณต้องการจะขาย เน้นไปที่สินค้าที่มีความนิยมและตรงกับความต้องการของลูกค้า เช่น เค้ก คุ้กกี้ พาย ขนมปัง หรือสินค้าอื่นๆ

 5. วิเคราะห์ต้นทุน ประเมินต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ เช่น ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าส่วนประกอบ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าแรงงาน และค่าบรรจุภัณฑ์ เพื่อกำหนดราคาสินค้าที่เหมาะสมและกำหนดกำไรที่เหมาะสม

 6. การติดตั้งระบบ สร้างระบบการบริหารจัดการธุรกิจ เช่น การจัดการสต็อกสินค้า การบริหารการเงิน และการตลาด โดยคุณสามารถใช้เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมเพื่อช่วยในการทำงาน

 7. การตลาดและโฆษณา สร้างและดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างความรู้สึกและความต้องการให้กับลูกค้า ใช้สื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และการโฆษณาเพื่อเพิ่มยอดขาย

 8. พัฒนาความสามารถ เพิ่มพูนความสามารถในการทำเนอร์เซอรี่ ค้นคว้าเทคนิคใหม่ และค้นหาสูตรอาหารที่น่าสนใจเพื่อสร้างความหลากหลายให้กับสินค้าของคุณ

 9. บริการลูกค้า ให้บริการลูกค้าอย่างดี ใส่ใจในการสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้กับลูกค้า ด้วยการให้คำแนะนำ การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

 10. ปรับปรุงและขยายธุรกิจ ตรวจสอบและปรับปรุงธุรกิจของคุณอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในตลาดและความต้องการของลูกค้า และสามารถขยายธุรกิจของคุณได้ในอนาคต

การทำธุรกิจเนอร์เซอรี่เป็นการทำงานที่ต้องใช้ความสามารถในการวางแผนและการจัดการ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายาม ธุรกิจเนอร์เซอรี่อาจเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างรายได้และความสำเร็จส่วนตัวของคุณ ขอให้โชคดีในการเริ่มต้นธุรกิจของคุณ!

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจเนอสเซอรี่

ดังนี้คือตัวอย่างของตารางรายรับรายจ่ายในบัญชีธุรกิจเนอร์เซอรี่

ตัวอย่างตารางรายรับรายจ่าย

รายการ รายรับ รายจ่าย
การขายผลิตภัณฑ์ 100,000  
บริการจัดงานอีเว้นท์ 20,000  
รายรับรวม 120,000  
     
รายการ   รายจ่าย
ค่าวัตถุดิบ   40,000
ค่าเช่าพื้นที่   15,000
ค่าแรงงาน   30,000
ค่าพันธบัตร   5,000
ค่าติดตั้งระบบ   10,000
ค่าโฆษณาและการตลาด   8,000
ค่าบริหารงาน   10,000
รายจ่ายรวม   118,000
     
กำไร (รายรับรวม – รายจ่ายรวม) 120,000 118,000

ในตัวอย่างดังกล่าว เรามีรายการรายรับทั้งหมดสองรายการ คือการขายผลิตภัณฑ์ที่มีรายรับเป็น 100,000 บาท และบริการจัดงานอีเว้นท์ที่มีรายรับเป็น 20,000 บาท รวมรายรับรวมกันเป็น 120,000 บาท

ส่วนในรายการรายจ่าย เรามีรายการรายจ่ายทั้งหมดเจ็ดรายการ คือค่าวัตถุดิบที่มีรายจ่ายเป็น 40,000 บาท ค่าเช่าพื้นที่ที่มีรายจ่ายเป็น 15,000 บาท ค่าแรงงานที่มีรายจ่ายเป็น 30,000 บาท ค่าพันธบัตรที่มีรายจ่ายเป็น 5,000 บาท ค่าติดตั้งระบบที่มีรายจ่ายเป็น 10,000 บาท ค่าโฆษณาและการตลาดที่มีรายจ่ายเป็น 8,000 บาท และค่าบริหารงานที่มีรายจ่ายเป็น 10,000 บาท รวมรายจ่ายรวมกันเป็น 118,000 บาท

ดังนั้น กำไรของธุรกิจเนอร์เซอรี่ในช่วงนี้คือ 2,000 บาท (รายรับรวม – รายจ่ายรวม)

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจ ธุรกิจเนอสเซอรี่

ด้านลักษณะเด่น (Strengths) ของธุรกิจเนอร์เซอรี่อาจ

 1. คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ดี ธุรกิจเนอร์เซอรี่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์เนอร์เซอรี่ที่มีคุณภาพสูงและอร่อยได้ ซึ่งเป็นจุดเด่นที่สามารถดึงดูดลูกค้าได้

 2. ความหลากหลายในสินค้า ธุรกิจเนอร์เซอรี่สามารถมีสินค้าหลากหลายให้เลือก ทั้งเค้ก คุ้กกี้ พาย ขนมปัง ฯลฯ ซึ่งช่วยเพิ่มความสนใจและพฤติกรรมการซื้อขายของลูกค้า

 3. ความคล่องตัวในการปรับตัวตามตลาด ธุรกิจเนอร์เซอรี่สามารถปรับตัวให้เข้ากับแต่ละตลาดได้ โดยสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและเสนอโปรโมชั่นหรือส่วนลดเฉพาะกลุ่มลูกค้าได้

 4. ความคล้ายคลึงแบรนด์ การสร้างแบรนด์เนอร์เซอรี่ที่มีความน่าจดจำและความเป็นเอกลักษณ์อาจช่วยให้ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากลูกค้า

ด้านปัจจัยเสี่ยง (Weaknesses) ของธุรกิจเนอร์เซอรี่อาจมีอย่างน้อยรวมถึง

 1. การแข่งขันในตลาด ตลาดเนอร์เซอรี่มีการแข่งขันที่สูง ดังนั้นจำเป็นต้องมีการวางแผนและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อเอาชนะคู่แข่งในตลาด

 2. ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบ ธุรกิจเนอร์เซอรี่ขึ้นอยู่กับการสั่งซื้อและการจัดหาวัตถุดิบ ซึ่งอาจมีปัญหาในการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและราคาที่เหมาะสมในบางครั้ง

 3. ความยุ่งยากในการบริหารจัดการ การทำธุรกิจเนอร์เซอรี่ต้องการการบริหารจัดการที่ดี เช่นการวางแผนการผลิต การจัดการสต็อกสินค้า และการบริหารงบประมาณ ซึ่งอาจเป็นที่ท้าทายสำหรับผู้ประกอบการในบางครั้ง

 4. ระบบการจัดการที่ไม่เพียงพอ การใช้ระบบการจัดการที่ไม่เพียงพออาจทำให้เกิดปัญหาในการติดตามและควบคุมกระบวนการธุรกิจ เช่น การบริหารสต็อกสินค้าและการจัดการความต้องการของลูกค้า

ด้านโอกาส (Opportunities) ที่ธุรกิจเนอร์เซอรี่อาจได้รับประโยชน์

 1. การเติบโตของตลาด ตลาดเนอร์เซอรี่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้นธุรกิจของคุณอาจมีโอกาสในการขยายตัวและเพิ่มยอดขายในตลาดที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 2. ความต้องการของลูกค้า ลูกค้ามีความต้องการในสินค้าเนอร์เซอรี่ที่สดใหม่และคุณภาพดี ซึ่งธุรกิจของคุณอาจใช้โอกาสนี้ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างดี

 3. การขยายตลาดออนไลน์ การขายผ่านช่องทางออนไลน์กำลังเป็นที่นิยม ธุรกิจของคุณสามารถเติบโตได้ด้วยการขายผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ แพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ หรือแม้แต่การใช้แอปพลิเคชันสั่งซื้ออาหาร

 4. ความสามารถในการแยกตัวออกจากคู่แข่ง การสร้างแบรนด์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และความแตกต่างอาจช่วยให้ธุรกิจของคุณแยกตัวออกจากคู่แข่งและดึงดูดความสนใจของลูกค้า

ด้านอุปสรรค (Threats) ที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจเนอร์เซอรี่

 1. การแข่งขันจากคู่แข่ง ตลาดเนอร์เซอรี่มีคู่แข่งที่มีความสามารถและความนิยมสูง ซึ่งอาจส่งผลให้มีการแข่งขันที่เข้มข้นและความยากในการเอาชนะคู่แข่งในตลาด

 2. การเปลี่ยนแปลงในสภาวะเศรษฐกิจ สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนหรือการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจสามารถมีผลต่อการซื้อสินค้าของลูกค้าและรูปแบบการธุรกิจของคุณ

 3. ปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบ ปัญหาในการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและราคาที่เหมาะสมอาจเป็นอุปสรรคที่สำคัญสำหรับธุรกิจเนอร์เซอรี่

 4. การเปลี่ยนแปลงในแบบพิมพ์และแนวโน้มสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงในแบบพิมพ์ที่สามารถมีผลกระทบต่อความต้องการของลูกค้าและการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เนอร์เซอรี่ รวมถึงแนวโน้มสุขภาพที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลต่อรูปแบบการผลิตและการตลาดของธุรกิจของคุณ

การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้คุณสามารถรับรู้จุดเด่นและความสามารถของธุรกิจของคุณ รวมถึงปัญหาและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากนั้นคุณสามารถกำหนดกลยุทธ์ในการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมธุรกิจและการตลาด เพื่อเติมเต็มจุดเด่น ลดปัญหา และนำธุรกิจของคุณไปสู่ความสำเร็จได้

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเนอสเซอรี่ ที่ควรรู้

นี่คือ 10 คำศัพท์พื้นฐานเฉพาะธุรกิจเนอร์เซอรี่ที่คุณควรรู้

 1. เนอร์เซอรี่ (Bakery) – ร้านหรือธุรกิจที่ผลิตและขายผลิตภัณฑ์เนอร์เซอรี่

 2. เค้ก (Cake) – ของหวานที่มีการอบหรือทำจากส่วนผสมต่างๆ เช่น แป้ง น้ำตาล ไข่ เนย เป็นต้น และมักจะตกแต่งด้วยครีมหรือฟรอสติ้ง

 3. คุ้กกี้ (Cookie) – ขนมที่มีลักษณะเป็นรูปแบบต่างๆ เช่น รูปกลม รูปใบไม้ หรือรูปสัตว์ มักมีส่วนผสมของแป้ง น้ำตาล ไข่ เนย และวัตถุดิบอื่นๆ

 4. พาย (Pie) – ของหวานที่ทำจากเครื่องครัว มักมีเครื่องครัวที่อบโดยใช้พี่เตาหรือหม้ออบ และมักมีฟิลลิ่งซ้อนทับส่วนบน

 5. ขนมปัง (Bread) – อาหารที่ทำจากแป้งข้าวสาลีหรือแป้งสาลีที่สับปะรด มักมีรูปร่างและรสชาติต่างๆ เช่น ขนมปังขาว ขนมปังเค้ก ขนมปังองุ่น เป็นต้น

 6. ครีม (Cream) – ส่วนผสมที่ใช้ในการตกแต่งเนอร์เซอรี่ มักมาจากน้ำตาลทรายและน้ำ ใช้ในการทำครีมชาววิปครีม ครีมชาวิป และสูตรอื่นๆ

 7. สูตร (Recipe) – รายละเอียดและขั้นตอนการทำเนอร์เซอรี่ รวมถึงส่วนผสมและอัตราส่วนของวัตถุดิบที่ใช้

 8. การตกแต่ง (Decoration) – กระบวนการเพิ่มความสวยงามหรือความน่ารักให้กับเนอร์เซอรี่ อาจเป็นการวาดรูปหรือตกแต่งด้วยครีม ผลไม้ หรืออุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆ

 9. โรล (Roll) – เนอร์เซอรี่ที่มีลักษณะทรงแบบกลม ที่มีการห่อหุ้มด้วยครีมหรือส่วนผสมอื่นๆ แล้วม้วนเป็นทรงกลม

 10. ส่วนผสม (Ingredients) – วัตถุดิบที่ใช้ในการทำเนอร์เซอรี่ เช่น แป้ง น้ำตาล ไข่ เนย ผลไม้ วัตถุปรุงแต่ง เป็นต้น

หวังว่าคำศัพท์เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจเนอร์เซอรี่ของคุณ!

ธุรกิจ ธุรกิจเนอสเซอรี่ ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

ในการเริ่มต้นธุรกิจเนอร์เซอรี่คุณอาจต้องจดทะเบียนองค์กรและทำการรับรองธุรกิจตามกฎหมายของประเทศที่คุณกำลังดำเนินธุรกิจอยู่ ต่อไปนี้คือการจดทะเบียนสำคัญที่อาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจเนอร์เซอรี่

 1. การจดทะเบียนธุรกิจ คุณต้องทำการจดทะเบียนธุรกิจเพื่อเป็นกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้สามารถแตกต่างไปตามกฎหมายในแต่ละประเทศ ในบางที่อาจมีการจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา หรือบางที่อาจต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

 2. การขอใบอนุญาตและการรับรอง ในบางกรณี คุณอาจต้องขอใบอนุญาตเฉพาะสำหรับธุรกิจเนอร์เซอรี่ เช่น ใบอนุญาตการผลิตอาหาร หรือใบรับรองคุณภาพอาหาร ขั้นตอนและเอกสารที่เกี่ยวข้องก็จะแตกต่างไปตามกฎหมายในแต่ละประเทศ

 3. การลงทะเบียนทางภาษี คุณควรติดต่อหน่วยงานภาษีเพื่อทราบขั้นตอนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนภาษี เช่น ภาษีขายหรือบริการ หรือภาษีอื่นๆ ขึ้นอยู่กับระเบียบประเทศของคุณ

 4. การลงทะเบียนทางสถิติ บางประเทศอาจต้องการให้คุณลงทะเบียนทางสถิติ เพื่อให้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ หรือทำการสำรวจสถิติเฉพาะของธุรกิจเนอร์เซอรี่

 5. การรับรองคุณภาพและการประกันคุณภาพ องค์กรหรือสมาคมอาชีพในวงการเนอร์เซอรี่อาจมีการรับรองหรือสัญญาณคุณภาพสำหรับธุรกิจเนอร์เซอรี่ คุณอาจสนใจที่จะเข้าร่วมหรือขอรับรองเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือของธุรกิจ

โดยเพื่อให้คุณได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุมที่สุด แนะนำให้คุณติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง หรือใช้บริการที่เฉพาะทางจากทนายความหรือที่ปรึกษาทางธุรกิจเพื่อให้คำปรึกษาในการจดทะเบียนธุรกิจของคุณ

บริษัท ธุรกิจเนอสเซอรี่ เสียภาษีอย่างไร

ธุรกิจเนอร์เซอรี่อาจต้องรับผิดชอบในการชำระภาษีต่างๆ ต่อไปนี้เป็นภาษีที่บางครั้งธุรกิจเนอร์เซอรี่อาจต้องจ่าย

 1. ภาษีขายหรือบริการ (Value Added Tax, VAT) ภาษีขายหรือบริการเป็นภาษีที่มีการเรียกเก็บจากการขายสินค้าหรือบริการ อัตราภาษี VAT อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และอาจมีกฎหมายหรือข้อยกเว้นเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเนอร์เซอรี่

 2. ภาษีอากรสแควร์ (Excise Tax) ภาษีอากรสแควร์อาจมีบางประเภทของผลิตภัณฑ์เนอร์เซอรี่ที่ต้องเสียภาษี ตัวอย่างเช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่มีการผลิตหรือนำเข้าในประเทศแต่ละแห่ง

 3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในบางกรณี หากธุรกิจเนอร์เซอรี่เป็นรูปแบบของธุรกิจบุคคลธรรมดา คุณอาจต้องเสียภาษีเงินได้ตามกฎหมายท้องถิ่น

 4. อื่นๆ อื่นๆ อาจมีการเสียภาษีเกี่ยวกับธุรกิจเนอร์เซอรี่เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและข้อบังคับของแต่ละประเทศ เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือภาษีพิเศษที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

โดยสำหรับภาษีที่แนะนำเหล่านี้ ควรติดต่อหน่วยงานภาษีในประเทศของคุณเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องและละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระภาษีในธุรกิจเนอร์เซอรี่ของคุณ