รับทำบัญชี.COM | เปลี่ยน แจ้งยกเลิกผู้ทําบัญชี ภายในกี่วัน?

Click to rate this post!
[Total: 302 Average: 5]

บริษัท เปลี่ยนคน ชื่อผู้ทำบัญชี ได้หรือเปล่า

            ถ้าอยากจะเปลี่ยนบริษัทรับทำบัญชีใหม่ และคนเซ็นงบใหม่ จะสามารถทำได้หรือป่าวคะ และมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ช่วยแนะนำหน่อย
สามารถทำได้ และสามารถเปลี่ยน ผู้ทำบัญชี ได้ทุกปี

การเปลี่ยนชื่อผู้ทำบัญชีในบริษัทเป็นกระบวนการที่ทำได้ โดยต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อไปนี้คือขั้นตอนทั่วไปในการเปลี่ยนชื่อผู้ทำบัญชีในบริษัท

 1. ออกแจ้งเปลี่ยนแปลง

  • บริษัทควรออกแจ้งการเปลี่ยนแปลงของชื่อผู้ทำบัญชีให้แก่หน่วยงานทรัพย์สินและภาษีแห่งรัฐ (กรมสรรพากร) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายในประเทศของคุณ
 2. การจดทะเบียน

  • บริษัทควรปรับปรุงข้อมูลชื่อผู้ทำบัญชีในทะเบียนบริษัทของคุณ ซึ่งอาจต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 3. การปรับปรุงในเอกสารบริษัท

  • บริษัทควรปรับปรุงเอกสารและสัญญาที่ระบุชื่อผู้ทำบัญชีในบริษัท และทำการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามชื่อผู้ทำบัญชีใหม่
 4. การแจ้งเจ้าหน้าที่ภาษี

  • บริษัทควรแจ้งเจ้าหน้าที่ภาษีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อผู้ทำบัญชี เพื่อให้สามารถปรับปรุงการติดตามและเกี่ยวข้องกับภาษีได้อย่างถูกต้อง
 5. การอัพเดตบัญชีธนาคาร

  • หากบริษัทมีบัญชีธนาคาร ควรแจ้งธนาคารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ทำบัญชี เพื่อให้สามารถดำเนินการธุรกรรมทางการเงินได้อย่างถูกต้อง
 6. การแจ้งพนักงานและคนที่เกี่ยวข้อง

  • บริษัทควรแจ้งพนักงานและคนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ทำบัญชี เพื่อความเข้าใจและปรับตัวตาม
 7. การอัพเดตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • บริษัทควรอัพเดตข้อมูลชื่อผู้ทำบัญชีในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร หน่วยงานบัญชีต่าง ๆ และหน่วยงานภาษีอื่น ๆ ตามที่จำเป็น
 8. ติดตามการเปลี่ยนแปลง

  • ควรติดตามและตรวจสอบว่าข้อมูลการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ทำบัญชีได้รับการปรับปรุงและถูกต้องตามที่กำหนด

การเปลี่ยนชื่อผู้ทำบัญชีเป็นกระบวนการที่สำคัญในการบริหารบริษัทและการปฏิบัติตามกฎหมายที่สำคัญ ควรให้ความสำคัญและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมายและการบัญชีในอนาคต

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )