บริษัท เปลี่ยนชื่อผู้ทำบัญชี?

Click to rate this post! [Total: 302 Average: 5] บริษัท …

บริษัท เปลี่ยนชื่อผู้ทำบัญชี? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 302 Average: 5]

บริษัท เปลี่ยนคน ชื่อผู้ทำบัญชี ได้หรือเปล่า

            ถ้าอยากจะเปลี่ยนบริษัทรับทำบัญชีใหม่ และคนเซ็นงบใหม่ จะสามารถทำได้หรือป่าวคะ และมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ช่วยแนะนำหน่อย
สามารถทำได้ และสามารถเปลี่ยน ผู้ทำบัญชี ได้ทุกปี

การเปลี่ยนชื่อผู้ทำบัญชีในบริษัทเป็นกระบวนการที่ทำได้ โดยต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อไปนี้คือขั้นตอนทั่วไปในการเปลี่ยนชื่อผู้ทำบัญชีในบริษัท

 1. ออกแจ้งเปลี่ยนแปลง

  • บริษัทควรออกแจ้งการเปลี่ยนแปลงของชื่อผู้ทำบัญชีให้แก่หน่วยงานทรัพย์สินและภาษีแห่งรัฐ (กรมสรรพากร) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายในประเทศของคุณ
 2. การจดทะเบียน

  • บริษัทควรปรับปรุงข้อมูลชื่อผู้ทำบัญชีในทะเบียนบริษัทของคุณ ซึ่งอาจต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 3. การปรับปรุงในเอกสารบริษัท

  • บริษัทควรปรับปรุงเอกสารและสัญญาที่ระบุชื่อผู้ทำบัญชีในบริษัท และทำการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามชื่อผู้ทำบัญชีใหม่
 4. การแจ้งเจ้าหน้าที่ภาษี

  • บริษัทควรแจ้งเจ้าหน้าที่ภาษีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อผู้ทำบัญชี เพื่อให้สามารถปรับปรุงการติดตามและเกี่ยวข้องกับภาษีได้อย่างถูกต้อง
 5. การอัพเดตบัญชีธนาคาร

  • หากบริษัทมีบัญชีธนาคาร ควรแจ้งธนาคารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ทำบัญชี เพื่อให้สามารถดำเนินการธุรกรรมทางการเงินได้อย่างถูกต้อง
 6. การแจ้งพนักงานและคนที่เกี่ยวข้อง

  • บริษัทควรแจ้งพนักงานและคนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ทำบัญชี เพื่อความเข้าใจและปรับตัวตาม
 7. การอัพเดตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • บริษัทควรอัพเดตข้อมูลชื่อผู้ทำบัญชีในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร หน่วยงานบัญชีต่าง ๆ และหน่วยงานภาษีอื่น ๆ ตามที่จำเป็น
 8. ติดตามการเปลี่ยนแปลง

  • ควรติดตามและตรวจสอบว่าข้อมูลการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ทำบัญชีได้รับการปรับปรุงและถูกต้องตามที่กำหนด

การเปลี่ยนชื่อผู้ทำบัญชีเป็นกระบวนการที่สำคัญในการบริหารบริษัทและการปฏิบัติตามกฎหมายที่สำคัญ ควรให้ความสำคัญและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมายและการบัญชีในอนาคต

การผลิตสื่อโฆษณา เส้นทางสู่ความสำเร็จ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย สื่อโฆษณา มีอะไรบ้าง สื่อโฆษณา ตัวอย่าง สื่อโฆษณาสินค้า การตัดสินใจเลือกสื่อโฆษณา จะต้องคํานึงถึงสิ่งใด สื่อโฆษณาออนไลน์ มีอะไรบ้าง การโฆษณาระดับชาติ มีลักษณะเป็นอย่างไร สื่อโฆษณาประเภทสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ ใกล้ฉัน ออนไลน์

ตัวอย่าง การบันทึกบัญชี นำเข้า ส่งออก?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย การลงบัญชี นำเข้าสินค้า ต่างประเทศ cif การบันทึกบัญชี shipping การบันทึกบัญชี การนำ เข้า ใช้อัตราแลกเปลี่ยน การบันทึกบัญชีซื้อสินค้าต่างประเทศ fob ซื้อสินค้าจากต่างประเทศ บันทึกบัญชีอย่างไร ต้นทุน สินค้านำเข้าจากต่างประเทศ บัญชี นํา เข้า-ส่งออก ค่าอากรขาเข้า บันทึกบัญชีอย่างไร ใกล้ฉัน ออนไลน์

นำเข้าและส่งออก นำสินค้าเข้า ส่งออกตลาดโลก?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจ นํา เข้าส่งออก มีอะไรบ้าง ธุรกิจ นํา เข้า ส่งออกในไทย ธุรกิจนําเข้าส่งออก ธุรกิจ นํา เข้า-ส่งออก ภาษาอังกฤษ ประเภท ธุรกิจ นำเข้า-ส่งออก ธุรกิจส่งออกต่างประเทศ มีอะไรบ้าง ขั้นตอนการส่งออกมีอะไรบ้าง ธุรกิจส่งออก มีอะไรบ้าง ใกล้ฉัน ออนไลน์

เป็นนักธุรกิจ #4 ทำไมควรเป็นเป้าหมายของคุณ สิ่งที่คุณควรรู้?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เหตุผลที่อยากเป็นนักธุรกิจ ภาษาอังกฤษ ธุรกิจในฝัน พร้อม เหตุผล ความฝัน อยากเป็นนักธุรกิจ อาชีพนักธุรกิจส่วนตัว เหตุผล และแรงจูงใจในการ เปิด ธุรกิจ นักธุรกิจ เหตุผลที่ชอบ อยากเป็นเจ้าของกิจการเล็กๆ ข้อดีของการเป็นนักธุรกิจ ใกล้ฉัน ออนไลน์

วิธีเลือก บริษัทรับทำบัญชี ธุรกิจเล็กๆ?

ตัวอย่าง การทำบัญชีบริษัท อัตราค่าจ้าง นักบัญชี เปิดบริษัท ทําบัญชีเองได้ไหม บัญชีบริษัท มีอะไรบ้าง จ้างบัญชีฟรีแลนซ์ ค่าจ้างทำบัญชี - pantip การทําบัญชีบริษัท เบื้องต้น ขั้น ตอน การ ทำงาน ของ สำนักงานบัญชี

เอสเอ็มอี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย!

หัก ณ ที่จ่าย การเริ่มต้นทําธุรกิจ startup มือใหม่ แนวคิดการเริ่มต้นธุรกิจ การเริ่มต้นเป็นนักธุรกิจ smes ต้องปฏิบัติอย่างไร ธุรกิจ smes มีอะไรบ้าง ตัวอย่างธุรกิจ sme การเริ่มทําธุรกิจ เริ่มจากอะไร เพราะเหตุใดผู้ประกอบธุรกิจจึงต้องทํา swot ก่อนเริ่มดําเนินธุรกิจ เริ่มต้นธุรกิจเล็กๆ

การขนส่งสินค้า กระบวนการสำคัญ เคลื่อนย้าย?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจขนส่งขนาดเล็ก ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ แฟรนไชส์ ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจขนส่ง ต้อง จดทะเบียน อะไรบ้าง แฟ รน ไช ส์ ขนส่ง ครบวงจร เปิดร้านรับส่งพัสดุดีไหม ธุรกิจขนส่งพัสดุ เปิด บริษัท ขนส่งระหว่างประเทศ ใกล้ฉัน ออนไลน์

แม่ค้าออนไลน์ ปลูกข้าว Twitter?

แม่ค้าออนไลน์ปลูกข้าวคือใคร แม่ค้าออนไลน์ หลอก ลงทุน คือ ใคร แม่ค้าออนไลน์ ที่เป็น ข่าว แม่ค้าออนไลน์ขายกาแฟที่เป็นข่าว แม่ค้าออนไลน์ปลูกข้าว นารา แม่ค้าออนไลน์ใกล้หมดตัวทวิตเตอร์ แม่ค้าออนไลน์ชื่อดังใกล้หมดตัว แม่ค้าออนไลน์หมดตัว ใกล้ฉัน ออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top