เปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน

บริษัทจำกัด เปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน ของทางราชการราชการ

Click to rate this post!
[Total: 694 Average: 5]

เปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน ของทางราชการงราชการ

บริษัทจำกัด เปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน ของทางราชการ

บริษัท D. จำกัด ประกอบกิจการรับติดตั้งกระจก อลูมิเนียม งานเกี่ยวกับเหล็กและแสตนเลส ทุกชนิดมีสถานประกอบการตั้งอยู่ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาธรกรุงเทพฯต่อมา ทางราชการได้ประกาศ
เปลี่ยนแปลงชื่อเขต โดยเปลี่ยนตัวสะกดจากเดิม“เขตสาธร”เปลี่ยนเป็น เขต สาทร” ซึ่งบริษัทฯ ได้ยื่น ภ.พ.09 แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2543 แต่ เนื่องจากบริษัทฯ มีใบกำกับภาษีที่พิมพ์ไว้โดยมีที่อยู่ระบุชื่อเขตเดิมคือเขตสาธร คงเหลืออยู่จำนวน 10 เล่ม บริษัทฯ จึงยื่นคำร้องขอผ่อนผันใช้ใบกำกับภาษีที่ระบุเขตสาธรต่อไปจนกว่าจะหมด สำนักงานสรรพากรภาคเห็นว่า การที่ทางราชการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการเขียนชื่อเขต จาก เขตสาธร เป็นเขตสาทร นั้น ไม่เป็นผลให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของใบกำกับภาษี จึง เห็นควรผ่อนผันให้บริษัทฯ ใช้ใบกำกับภาษีที่มีอยู่จำนวน 10 เล่มต่อไปจนกว่าจะหมด

ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ กรณีที่ทางราชการประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อเขตตามข้อเท็จจริง ดังกล่าว บริษัทฯสามารถแก้ไข ที่อยู่ในใบกำกับภาษีที่เหลืออยู่ให้ถูกต้องตามประกาศของทางราชการพร้อมกับลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไข หรือประทับตรายางที่อยู่ที่ถูกต้องเพิ่มเติมในใบกำกับภาษี ทั้งนี้ เฉพาะใบกำกับภาษีที่ได้ออกในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ทางราชการได้ประกาศเปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน ชื่อถนน หมู่บ้าน ตำบล หรือแขวง อำเภอหรือเขต หรือจังหวัด หรือได้ทำการแบ่งเขตถนน หมู่บ้าน ตำบลหรือแขวง อำเภอหรือเขต หรือจังหวัดใหม่ ตามข้อ 12 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 86/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 และมาตรา 86/5 แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่มีลักษณะเป็นแบบเต็มรูป ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 และผู้ซื้อสามารถนำใบกำกับภาษีดังกล่าวไปใช้เป็นภาษีซื้อในการคำนวณภาษีได้ ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร

ที่มา:กรมสรรพากร : มาตรา 82/3

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
บริษัทจำกัด เปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน ของทางราชการ
บริษัทจำกัด เปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน ของทางราชการ
เอกสารคลินิกทันตกรรม

แนะนำ 8 เอกสารบัญชี คลินิกทำฟัน รายได้ ค่าใช้จ่าย

Click to rate this post! [Total: 694 Average: 5] ในหน้านี้ เปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน ของทางราชการงราชการบริษัทจำกัด เปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน ของทางราชการสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรคลินิกทำฟัน บริษัท ปังปอน จำกัด ให้บริการ รับทำบัญชี คลินิกทันตกรรม ติดต่อ โ …

บริษัทจำกัด เปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน ของทางราชการราชการ Read More »

รับทําบัญชี.COM || พระโขนง สำนักงานบัญชี คุณภาพ ปิดงบ จดบริษัท

Click to rate this post! [Total: 694 Average: 5] รับทําบัญชี.COM || พระโขนง สำนักงานบัญชี คุณภาพ ปิดงบ จดบริษัท   ให้สำนักงานบัญชีเรา เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการจัดทำบัญชี และภาษี อย่างทุกต้องตามกฎหมาย เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 20 ปี ติดต่อทำบัญชี 081-931-8341 ทำไมต้องทำบัญชี บริษัท ปังปอน จำกัด เ …

บริษัทจำกัด เปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน ของทางราชการราชการ Read More »

ลูกหนี้ คือ อะไร ถือว่าเป็นอะไร ธุรกิจ

Click to rate this post! [Total: 694 Average: 5] ในหน้านี้ เปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน ของทางราชการงราชการบริษัทจำกัด เปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน ของทางราชการสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรลูกหนี้ ลูกหนี้ คือ ลูกหนี้ คือ สิทธิที่กิจการจะได้รับเงินสดหรือ ทรัพยากรหรื …

บริษัทจำกัด เปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน ของทางราชการราชการ Read More »

ขายของออนไลน์ ตลาด ความเสี่ยง โอกาส !

ขายของออนไลน์อะไรดี อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี ไอ เดีย การขายของออนไลน์ เว็บขายของออนไลน์ เริ่มต้นขายของออนไลน์ ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ อาชีพขายของออนไลน์ อยากขายของออนไลน์

รับทําบัญชี.COM || บางกะปิ สำนักงานบัญชี คุณภาพ ปิดงบ จดบริษัท

Click to rate this post! [Total: 694 Average: 5] รับทําบัญชี.COM || บางกะปิ สำนักงานบัญชี คุณภาพ ปิดงบ จดบริษัท   ให้สำนักงานบัญชีเรา เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการจัดทำบัญชี และภาษี อย่างทุกต้องตามกฎหมาย เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 20 ปี ติดต่อทำบัญชี 081-931-8341 ทำไมต้องทำบัญชี บริษัท ปังปอน จำกัด เ …

บริษัทจำกัด เปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน ของทางราชการราชการ Read More »

รับทําบัญชี.COM || หนองจอก สำนักงานบัญชี คุณภาพ ปิดงบ จดบริษัท

Click to rate this post! [Total: 694 Average: 5] รับทําบัญชี.COM || หนองจอก สำนักงานบัญชี คุณภาพ ปิดงบ จดบริษัท   ให้สำนักงานบัญชีเรา เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการจัดทำบัญชี และภาษี อย่างทุกต้องตามกฎหมาย เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 20 ปี ติดต่อทำบัญชี 081-931-8341 ทำไมต้องทำบัญชี บริษัท ปังปอน จำกัด เ …

บริษัทจำกัด เปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน ของทางราชการราชการ Read More »

ใบสั่งซื้อคืออะไร

PO PR ย่อมาจาก 7 ขั้นตอนการเปิดคือ

ใบ po คืออะไร po ย่อมาจาก ใบ pr คือ  เปิด po คือ  po คือธาตุอะไร Pr คือ  ขั้นตอนการเปิด po  PR PO คือ 
ประหยัดภาษีทำอย่างไร

ประหยัดภาษี เค้าทำกันอย่างไร

Click to rate this post! [Total: 694 Average: 5] ในหน้านี้ เปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน ของทางราชการงราชการบริษัทจำกัด เปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน ของทางราชการสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรประหยัดภาษี เค้าทำกันอย่างไร เคยได้ยินเค้าพูดกันบ่อยมากเลย ว่า ประหยัดภาษี เ …

บริษัทจำกัด เปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน ของทางราชการราชการ Read More »

Leave a Comment

Scroll to Top