เปิดทำการผู้ประกันตนรับเช็คช่วยชาติ

รับทำบัญชี.COM | เปิดทำการ ผู้ประกันตน รับเช็คช่วยชาติได้?

เปิดทำการผู้ประกันตนรับเช็คช่วยชาติได้

เปิดทำการผู้ประกันตนรับเช็คช่วยชาติได้

ประกาศรับสมัคร รพ.ปี 2553
วันที่ประกาศ : 17/4/2552

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนสามารถรับ “เช็คช่วยชาติ” โดยไม่หยุดงาน ซึ่งจะเปิดให้บริการมอบเช็คช่วยชาติในวันที่ 15 – 19 เมษายน 2552 เวลา 08.30 น.ถึง เวลา16.30 น. ณ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัดที่ตนเองไปยื่นแบบคำขอรับเช็คช่วยชาติไว้

สำหรับสถานประกอบการใดที่มีลูกจ้างมากกว่า 20 คนขึ้นไป ต้องการให้ทางสำนักงานประกันสังคมนำเช็คไปมอบ ณ สถานประกอบการสามารถติดต่อมายังสำนักงานประกันสังคมได้ หรือผู้ประกันตนท่านใดที่ไม่สะดวกในการเดินทางมารับเช็คช่วยชาติด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้เครือญาติ/เพื่อนร่วมงาน/นายจ้าง มารับเช็คช่วยชาติแทนได้ หากต้องการรายละเอียดผู้ประกันตนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมที่ผู้ประกันตนยื่นแบบฯ ไว้ หรือ โทร 1506 ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่ 07.00 – 19.00 น.
ศูนย์สารนิเทศ สอบถามประกันสังคม โทร. 1506 www.sso.go.th
Related Posts via Categoriesประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน (1)การเรียกเก็บเงินสมทบ (1)ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ (1)ประโยชน์ทดแทนในกรณีเสียชีวิต (1)สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง แต่ยังไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (1)

Click to rate this post!
[Total: 81 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )