เปิดทำการผู้ประกันตนรับเช็คช่วยชาติได้

กำลังปรับปรุง
[Total: 97 Average: 5]

เปิดทำการผู้ประกันตนรับเช็คช่วยชาติได้

เปิดทำการผู้ประกันตนรับเช็คช่วยชาติได้ ?

ประกาศรับสมัคร รพ.ปี 2553
วันที่ประกาศ : 17/4/2552

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนสามารถรับ “เช็คช่วยชาติ” โดยไม่หยุดงาน ซึ่งจะเปิดให้บริการมอบเช็คช่วยชาติในวันที่ 15 – 19 เมษายน 2552 เวลา 08.30 น.ถึง เวลา16.30 น. ณ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัดที่ตนเองไปยื่นแบบคำขอรับเช็คช่วยชาติไว้

สำหรับสถานประกอบการใดที่มีลูกจ้างมากกว่า 20 คนขึ้นไป ต้องการให้ทางสำนักงานประกันสังคมนำเช็คไปมอบ ณ สถานประกอบการสามารถติดต่อมายังสำนักงานประกันสังคมได้ หรือผู้ประกันตนท่านใดที่ไม่สะดวกในการเดินทางมารับเช็คช่วยชาติด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้เครือญาติ/เพื่อนร่วมงาน/นายจ้าง มารับเช็คช่วยชาติแทนได้ หากต้องการรายละเอียดผู้ประกันตนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมที่ผู้ประกันตนยื่นแบบฯ ไว้ หรือ โทร 1506 ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่ 07.00 – 19.00 น.
ศูนย์สารนิเทศ สอบถามประกันสังคม โทร. 1506 www.sso.go.th
Related Posts via Categoriesประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน (1)การเรียกเก็บเงินสมทบ (1)ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ (1)ประโยชน์ทดแทนในกรณีเสียชีวิต (1)สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง แต่ยังไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (1)

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มิถุนายน 29, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top