เป็นผู้สอบบัญชีอยู่แล้วใบอนุญาตผู้สอบบัญชี

เป็นผู้สอบบัญชีอยู่แล้วใบอนุญาตผู้สอบบัญชีที่ออกโดย

Click to rate this post!
[Total: 61 Average: 5]

ผู้สอบบัญชีอยู่แล้วใบอนุญาตผู้สอบบัญชีที่ออกโดย ก.บ.ช.ต้องปฏิบัติตนอย่างไร

เป็นผู้สอบบัญชีอยู่แล้วใบอนุญาตผู้สอบบัญชีที่ออกโดย ก.บช.จะหมดอายุลงในวันที่ 30 กันยายน 2548 ต้องปฏิบัติตนอย่างไร

-ท่านสามารถทำงานผู้สอบบัญชีจนถึง วันที่ 30 กันยายน 2548 โดยไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมค่ะ
– แต่ก่อนถึงวันครบกำหนดอายุ 3 เดือน ท่านต้องดำเนิการขอรับใบอนุญาตผู้สอบบัญชี และเริ่มเสียค่าธรรมเนียมเริ่มตั้งแต่วันนั้นเลยค่ะ
– ในรหว่างที่ใบอนุญาตยังไม่มหมดอายุ ท่านสามารถเลือกว่าจะเป้นสมาชิกสภาฯ หรือไม่ก็ได้ค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top