รับทำบัญชี.COM | เพลงวงดนตรีห้องอัดรายได้เจ้าของค่าเพลงดีไหม

Click to rate this post!
[Total: 241 Average: 5]

เพลง

เป็นอะไรที่น่าสนใจที่คุณตัดสินใจที่จะเริ่มต้นธุรกิจเพลง! การทำธุรกิจเพลงสามารถเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่มีความชอบในดนตรีและการสร้างสรรค์เสียง เพลงมีอิทธิพลที่สามารถสื่อสารและสร้างความรู้สึกให้กับผู้ฟังได้อย่างมหาศาล ดังนั้นการทำธุรกิจเพลงอาจมีโอกาสในการสร้างรายได้และความสำเร็จอย่างมาก แต่มีขั้นตอนและแนวทางที่คุณควรติดตามเพื่อเริ่มต้นธุรกิจเพลงของคุณได้อย่างสมบูรณ์ ดังต่อไปนี้คือขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้

 1. กำหนดเป้าหมายและวิสัยทัศน์ คุณควรเริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายของธุรกิจเพลงของคุณ และวิสัยทัศน์ที่คุณต้องการที่จะเติบโตและสร้างขึ้นมา

 2. สร้างผลงานเพลง คุณควรพัฒนาทักษะการสร้างเพลงของคุณโดยการเรียนรู้เกี่ยวกับดนตรีและการเขียนเพลง คุณอาจต้องทำงานร่วมกับนักเรียนดนตรีหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถในด้านนี้

 3. สร้างต้นแบบการแสดงสด หากคุณต้องการที่จะทำงานในวงการดนตรีและเพลงสด คุณควรสร้างต้นแบบการแสดงสดที่ดี เพื่อที่จะสร้างความสนใจและดึงดูดผู้ฟัง

 4. สร้างตลาดและโปรโมตตนเอง ในการเริ่มต้นธุรกิจเพลง คุณจะต้องสร้างฐานสำหรับตลาดของคุณ เริ่มต้นโดยการสร้างโปรไฟล์ออนไลน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผลงานเพลงของคุณ คุณอาจใช้แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เช่น SoundCloud, YouTube, Facebook หรือ Instagram เพื่อสร้างความนิยมและโปรโมตตนเอง

 5. ค้นหาโอกาสในการแสดงสด คุณสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองโดยการแสดงสดในร้านค้าดนตรีสถานที่ต่าง ๆ และอีกทั้งมีโอกาสเปิดตัวในงานอีเว้นท์เพลงและดนตรี

 6. ค้นหาโอกาสธุรกิจเพิ่มเติม นอกจากการสร้างเพลงและการแสดงสด คุณอาจมีโอกาสในการขายเพลงของคุณให้กับบริษัทสื่อสิ่งพิมพ์หรือบริษัทส่งเสริมการขายดนตรี นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดสอนดนตรีหรือเขียนเพลงสำหรับผู้อื่นเป็นบริการเสริม

 7. ติดต่อสื่อและคะกรรมการ ส่งผลงานของคุณไปยังสถานีวิทยุท้องถิ่นหรือสื่ออื่น ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้ยินผลงานของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อคณะกรรมการเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเพลงหรือรางวัลดนตรี

ความสำเร็จในธุรกิจเพลงจะขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นและความพยายามในการปรับตัวและพัฒนาทักษะของคุณ เตรียมตัวให้พร้อมที่จะทำงานหลายส่วนของวงการดนตรีและต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเพลงได้อย่างเหมาะสม

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจเพลง

ด้านล่างนี้เป็นตารางรายรับรายจ่ายที่สามารถใช้ในธุรกิจเพลงเป็นแบบเปรียบเทียบ

รายการ รายรับ รายจ่าย
การแสดงสด รายได้จากการแสดงสด ค่าเช่าสถานที่
    เครื่องดนตรีและอุปกรณ์
    ค่าจ้างนักร้องและดนตรีเพื่อนร่วมบันทึก
    ค่าโปรโมทต์และการตลาด
    ค่าการจัดงานและการสร้างตลาด
    ค่าขนส่งและค่าที่พัก
    ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
    ค่าสิ่งพิมพ์และวิทยุ
    ค่าลิขสิทธิ์และค่าลิขสิทธิ์เพลง
การจำหน่ายเพลงและผลงาน รายได้จากการขายเพลงและผลงาน ค่าบริการพิมพ์และการสร้างสื่อ
    ค่าจัดจำหน่ายและการจัดส่งสื่อ
    ค่าการตลาดและโปรโมทเพลง
การเขียนเพลงและการสร้างเสียง รายได้จากการเขียนเพลงและสร้างเสียง ค่าอุปกรณ์สำหรับการบันทึกเสียง
    ค่าเช่าสตูดิโอและเครื่องมือบันทึก
    ค่าจ้างผู้ช่วยทางการเรียนรู้ดนตรีและผู้ช่วยสร้างเสียง
บริการสอนดนตรี รายได้จากการสอนดนตรี ค่าเช่าห้องสอน
    เครื่องดนตรีและอุปกรณ์สำหรับการสอน
    ค่าจ้างผู้ช่วยทางการเรียนรู้ดนตรี
    ค่าบริการสื่อและการสอนออนไลน์
บริการเขียนเพลงและเรียบเรียง รายได้จากการเขียนเพลงและเรียบเรียง ค่าบริการสื่อและเครื่องมือสำหรับเขียนเพลงและเรียบเรียง
    ค่าจ้างนักเขียนเพลงและผู้ช่วยเรียบเรียง
    ค่าลิขสิทธิ์และค่าลิขสิทธิ์เพลง
รายรับเสริม รายได้จากการสปอนเซอร์หรือพันธมิตรสื่อ ค่าจ้างผู้สนับสนุนและตัวแทนขาย
    ค่าบริการสื่อและการโฆษณา
    ค่าส่งเสริมการขายและการตลาด
    ค่าสิ่งพิมพ์และวิทยุ
    ค่าอุปกรณ์สำหรับการส่งเสริมการขาย
    ค่าโปรโมทเพลงและการประชาสัมพันธ์
    ค่าส่งเสริมการขายออนไลน์
ค่าใช้จ่ายทั่วไป   ค่าพนักงานที่เกี่ยวข้อง
    ค่าเช่าสำนักงาน
    ค่าสื่อสิ่งพิมพ์และวัสดุสำนักงาน
    ค่าอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์
    ค่าติดตั้งและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
    ค่าบริการทรัพย์สินทางปัญญา
    ค่าบริหารจัดการและบริการทั่วไป

ข้อควรจำ

 • ตารางด้านบนเป็นแค่ตัวอย่างรายการที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจเพลง การรับรู้และปรับแต่งตารางเพื่อเข้ากับความต้องการและสถานการณ์ของธุรกิจของคุณเอง
 • หากมีรายการรายได้หรือรายจ่ายที่ไม่ได้ระบุในตารางข้างต้น คุณสามารถเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของธุรกิจของคุณได้
 • ควรทำการบันทึกข้อมูลรายรับรายจ่ายของธุรกิจเพลงของคุณอย่างประจักษ์ เพื่อให้คุณสามารถติดตามและวิเคราะห์ผลประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจ ธุรกิจเพลง

ด้านล่างเป็นการวิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจเพลง

Strengths (จุดแข็ง)

 • คุณมีทักษะในการสร้างเพลงและการแสดงที่มีคุณภาพสูง
 • คุณมีความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการสร้างผลงานที่เป็นเอกลักษณ์
 • คุณมีความชำนาญในการโปรโมตตนเองและการสร้างชื่อเสียง
 • คุณมีเครือข่ายที่แข็งแกร่งในวงการดนตรีและมีความรู้เกี่ยวกับตลาดเพลง

Weaknesses (จุดอ่อน)

 • คุณอาจไม่มีทรัพยากรทางการเงินเพียงพอในการสนับสนุนการพัฒนาตนเอง
 • คุณอาจไม่มีความชำนาญในการบริหารจัดการธุรกิจ
 • ตลาดเพลงอาจมีความแข็งแกร่งและการแข่งขันสูง

Opportunities (โอกาส)

 • ตลาดดนตรีและธุรกิจเพลงเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
 • การใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือในการโปรโมตและกระจายผลงาน
 • ความสามารถในการทำงานร่วมกับศิลปินและผู้สนับสนุนในวงการดนตรี

Threats (อุปสรรค)

 • การละเมิดลิขสิทธิ์และการคัดลอกผลงานเพลงอาจเป็นอุปสรรคในการคว้าและควบคุมตลาด
 • การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการฟังเพลงและความต้องการของผู้ฟัง
 • การเปลี่ยนแปลงในเทรนด์ดนตรีและไลฟ์สไตล์ของประชากรในสังคม

การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้คุณสามารถรับรู้และใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของธุรกิจของคุณ แก้ไขหรือปรับปรุงจุดอ่อน เน้นโอกาสที่มีอยู่และตอบสนองต่ออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถพัฒนากลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปได้

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเพลง ที่ควรรู้

 • เพลง (Song) – มากกว่าเพียงส่วนประกอบของเสียงและเนื้อเพลง มักจะมีความหมายและอารมณ์ที่ถูกสร้างขึ้น

 • นักร้อง (Singer) – บุคคลที่มีความสามารถในการร้องเพลง สามารถมีสไตล์และเสียงเอาใจใส่ตรงตามเพลง

 • นักเขียนเพลง (Songwriter) – ผู้ที่สร้างคำและเนื้อเพลงของเพลง มักเน้นการแสดงอารมณ์และเรื่องราวในเพลง

 • ดนตรี (Music) – เสียงที่ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบของท่อนดนตรี มักใช้เครื่องดนตรีต่าง ๆ เช่น กีตาร์ กลอง ไวโอลิน เปียโน เป็นต้น

 • ผู้ติดต่อการจัดการสัญญาเพลง (Music Manager) – บุคคลที่ดูแลและจัดการกับเรื่องการติดต่อและสร้างความสัมพันธ์กับบริษัทเพลง ศิลปิน และผู้พัฒนาเพลง

 • สัญญาเพลง (Music Contract) – เอกสารที่มีผลผูกมัดระหว่างศิลปินและบริษัทเพลง ระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้เพลงและสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา

 • สตูดิโอบันด์ (Studio Band) – กลุ่มนักดนตรีที่ร่วมกันเพื่อบันทึกเพลงในสตูดิโอ

 • การโปรโมทเพลง (Music Promotion) – กิจกรรมที่เน้นการโฆษณาและการสร้างความรู้สึกต่อผู้ฟังเพื่อเพิ่มความนิยมและการสนับสนุนเพลง

 • อัลบั้ม (Album) – การรวมเพลงหลาย ๆ เพลงของศิลปินในรูปแบบของอัลบั้มที่วางจำหน่ายเป็นชุด

 • คอนเสิร์ต (Concert) – การแสดงสดของศิลปินที่มีการรวมตัวกันของเพลงและการแสดงทางดนตรีในสถานที่ที่ใหญ่และให้ผู้ฟังเข้าชม

ธุรกิจ ธุรกิจเพลง ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

เพื่อที่จะเริ่มต้นธุรกิจเพลงในประเทศไทย คุณควรจดทะเบียนองค์กรหรือบริษัทของคุณตามกฎหมายท้องถิ่น โดยปกติแล้ว นักธุรกิจมักจะเลือกจดทะเบียนในรูปแบบของ “บริษัทจำกัด” ดังนั้น คุณจำเป็นต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ลงทะเบียนบริษัท คุณต้องดำเนินการลงทะเบียนบริษัทเพื่อเป็นผู้ประกอบการทางกฎหมาย คุณสามารถเลือกลงทะเบียนในรูปแบบของบริษัทจำกัด โดยทำการยื่นใบสมัครลงทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใต้กระทรวงพาณิชย์

 2. จดทะเบียนธุรกิจเพื่อเสียภาษี คุณต้องลงทะเบียนเพื่อเป็นผู้เสียภาษีกับกรมสรรพากร โดยจะได้รับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax Identification Number, TIN) ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษี

 3. ลงทะเบียนสถานประกอบการ คุณต้องลงทะเบียนสถานประกอบการของคุณที่เทศบาลท้องถิ่นที่ธุรกิจของคุณตั้งอยู่ นี่เป็นขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อประสงค์ให้ธุรกิจของคุณเป็นไปตามกฎหมายและรับการสนับสนุนในระดับท้องถิ่น

 4. ลงทะเบียนลิขสิทธิ์เพลง หากคุณเป็นนักแต่งเพลงหรือมีเพลงของตนเอง คุณอาจต้องลงทะเบียนลิขสิทธิ์เพลงของคุณกับสำนักงานลิขสิทธิ์ในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับการป้องกันลิขสิทธิ์และสิทธิในการใช้เพลง

ควรตรวจสอบกับหน่วยงานท้องถิ่นและที่ทำธุรกิจของคุณตั้งอยู่เพื่อข้อมูลและคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนและเอกสารที่จำเป็นตามกฎหมายท้องถิ่นในการเริ่มต้นธุรกิจเพลงในประเทศไทย

บริษัท ธุรกิจเพลง เสียภาษีอย่างไร

ในธุรกิจเพลง คุณจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของภาษีที่เกี่ยวข้อง นี่คือรายการภาษีที่สำคัญที่คุณอาจต้องเสียในธุรกิจเพลง

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นภาษีที่คุณต้องเสียตามรายได้ที่คุณได้รับจากธุรกิจเพลงของคุณ จะมีอัตราภาษีที่ต่างกันขึ้นอยู่กับระดับรายได้ของคุณ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากคุณมีธุรกิจที่มีรายได้เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คุณอาจต้องลงทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จะมีอัตราภาษีที่กำหนดตามกฎหมาย

 3. อากรสถานที่ หากคุณจัดกิจกรรมแสดงสดหรือคอนเสิร์ตในสถานที่ คุณอาจต้องเสียอากรสถานที่ตามกฎหมายท้องถิ่น อัตราอากรสถานที่อาจแตกต่างกันไปตามพื้นที่ที่ธุรกิจของคุณตั้งอยู่

 4. อากรอนุกมดนตรี หากคุณจัดการบริการเพลงหรือกิจกรรมดนตรีที่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ คุณอาจต้องเสียอากรอนุกรมดนตรีตามกฎหมายท้องถิ่น

 5. อื่น ๆ อย่างไรก็ตาม อาจมีภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพลงของคุณ อย่างเช่น ภาษีอากรศุลกากร (หากคุณนำเครื่องดนตรีเข้าสู่ประเทศอื่น) หรือภาษีธุรกิจส่วนตัว (หากคุณทำธุรกิจในนามบุคคลธรรมดา)

ควรรับคำปรึกษาเพิ่มเติมจากที่ปรึกษาภาษีหรือผู้เชี่ยวชาญทางภาษีเพื่อให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นและรับรู้ถึงการเสียภาษีที่ถูกต้องในธุรกิจเพลงของคุณ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )