รับทำบัญชี.COM | เฟอร์นิเจอร์แฟรนไชส์สร้างโรงงานผลิตขายส่ง?

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์

 1. วางแผนธุรกิจ กำหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ เลือกกลุ่มเป้าหมายลูกค้า และวิเคราะห์ตลาดเพื่อทราบโอกาสและความเสี่ยง
 2. เลือกแบบธุรกิจ ตัดสินใจเลือกว่าจะเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์หรือผู้จัดจำหน่ายแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ที่มีอยู่แล้ว
 3. วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ประเมินรายจ่ายที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินธุรกิจ เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าส่งสินค้า เป็นต้น
 4. วางแผนการเงิน กำหนดงบประมาณรายรับและรายจ่าย เพื่อวางแผนการเงินในระยะยาวและระยะสั้นของธุรกิจ
 5. ตลาดสินค้า วางแผนการตลาด เลือกช่องทางการขาย เช่น ร้านค้าออนไลน์ ร้านค้าทั่วไป หรือร้านค้าแบบจัดส่ง
 6. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ให้มีคุณภาพ สวยงาม และตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์

รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
ธุรกิจ A XXXX XXXX
ธุรกิจ B XXXX XXXX
ธุรกิจ C XXXX XXXX

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์อาจมีดังนี้

 1. นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ อาชีพที่มีความสำคัญในการออกแบบและสร้างแบบฟอร์นิเจอร์ที่สวยงาม และตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 2. ช่างไม้ ช่างที่มีความเชี่ยวชาญในการตัดไม้และสร้างเฟอร์นิเจอร์ตามแบบที่ออกแบบไว้
 3. ผู้ชำนาญการธุรกิจ ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงการตลาดและการบริหารทั้งภายในและภายนอก

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์

วิเคราะห์ SWOT จะช่วยให้คุณทำความเข้าใจเกี่ยวกับจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ของคุณ เพื่อให้คุณสามารถกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

ตัวอย่างเช่น

Strengths (จุดแข็ง)

 • การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่สวยงามและทันสมัย
 • คุณภาพวัสดุและวิธีการผลิตที่มีมาตรฐานสูง
 • ความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า

Weaknesses (จุดอ่อน)

 • การจัดการสต็อกและจัดส่งสินค้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ
 • ความสามารถในการแข่งขันที่จำกัดในระดับราคาและคุณภาพ
 • การตลาดและโปรโมชั่นที่ไม่เพียงพอในการเสริมสร้างยอดขาย

Opportunities (โอกาส)

 • ตลาดเฟอร์นิเจอร์กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
 • ความต้องการของลูกค้าในการปรับเปลี่ยนหรืออัพเกรดเฟอร์นิเจอร์ในบ้าน
 • โอกาสในการเปิดตลาดใหม่หรือขยายตลาดไปยังภูมิภาคอื่น

Threats (อุปสรรค)

 • การแข่งขันจากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่มีชื่อเสียงและตลาดที่แข่งขันรุนแรง
 • การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการซื้อขายและความต้องการของลูกค้า
 • ปัญหาในการควบคุมต้นทุนการผลิตและวัสดุที่มีราคาสูงขึ้น

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ที่ควรรู้

 1. เฟอร์นิเจอร์ (Furniture) ชิ้นส่วนหรือชุดของวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการตกแต่งหรือใช้งานในบ้านหรือสถานที่ต่างๆ
 2. ช่างไม้ (Carpenter) ช่างที่มีความเชี่ยวชาญในการตัดไม้และสร้างผลิตภัณฑ์ทางไม้
 3. วัสดุเฟอร์นิเจอร์ (Furniture Materials) วัสดุหรือวัสดุที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ เช่น ไม้ โลหะ ผ้า หนัง และวัสดุอื่นๆ
 4. การออกแบบภายใน (Interior Design) กระบวนการการวางแผนและออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน เพื่อสร้างความสวยงามและความสมบูรณ์ในการใช้งาน
 5. สไตล์เฟอร์นิเจอร์ (Furniture Style) ลักษณะและแนวคิดในการออกแบบและสร้างเฟอร์นิเจอร์ เช่น คลาสสิก โมเดิร์น ยุโรป ตะวันตก เป็นต้น
 6. ห้องแสดงสินค้า (Showroom) พื้นที่ที่ใช้ในการแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถดูและทดลองใช้สินค้าได้
 7. สต็อกสินค้า (Inventory) สินค้าที่ถูกเก็บรักษาไว้เพื่อการขายหรือจัดจำหน่ายในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
 8. ความคุ้มค่า (Value for Money) คุณภาพของสินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่สอดคล้องกับราคาที่ลูกค้าจ่ายไป
 9. การจัดส่ง (Delivery) กระบวนการส่งสินค้าเฟอร์นิเจอร์จากสถานที่ผลิตหรือร้านค้าไปยังลูกค้า
 10. การบริการหลังการขาย (After-sales Service) บริการที่ให้กับลูกค้าหลังการซื้อสินค้าเฟอร์นิเจอร์ เช่น การติดตั้ง การซ่อมแซม หรือการบำรุงรักษา

ธุรกิจ ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

การจดทะเบียนธุรกิจเฟอร์นิเจอร์อาจแตกต่างไปตามกฎหมายและระเบียบของแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม นี่คือบางอย่างที่อาจจำเป็นต้องจดทะเบียน

 1. การจดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนธุรกิจเพื่อทำการกฎหมายและเป็นธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 2. การจดทะเบียนแบรนด์ หากคุณมีแบรนด์เฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องหมายการค้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์คุณอาจต้องจดทะเบียนเพื่อปกป้องสิทธิบัตร
 3. ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ บางประเทศอาจจำเป็นต้องขอใบอนุญาตหรือจดทะเบียนเพื่อดำเนินธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในกลุ่มที่กำหนด

บริษัท ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ เสียภาษีอย่างไร

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์อาจต้องเสียภาษีตามกฎหมายและระเบียบของแต่ละประเทศ ต่อไปนี้เป็นภาษีที่บางประเทศอาจมี

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นภาษีที่ผู้ประกอบการต้องชำระตามรายได้ที่ได้รับจากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีที่เรียกเก็บจากการซื้อขายสินค้าหรือบริการในประเทศ ต้องจ่ายเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการจากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
 3. ภาษีธุรกิจและกำไร (Corporate Tax) ภาษีที่เรียกเก็บจากกำไรที่ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายและส่วนลด
 4. ภาษีสำหรับพนักงาน หากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์มีพนักงานต้องชำระภาษีเงินได้และเสียค่าจ้างสำหรับพนักงาน

โปรดทราบว่าการเสียภาษีเฟอร์นิเจอร์อาจแตกต่างขึ้นอยู่กับกฎหมายและประเภทภาษีที่มีผลต่อธุรกิจของคุณในท้องถิ่นที่คุณต้องการเปิดธุรกิจเฟอร์นิเจอร์

อ่านเพิ่มเติม >> เก้าอี้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์

Click to rate this post!
[Total: 39 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )