รับทำบัญชี.COM | เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติความเป็นนักบัญชีที่ดี

Click to rate this post!
[Total: 125 Average: 5]

เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติความเป็นนักบัญชีที่ดี

หลาย ๆ คนฟังคำว่าบัญชีแล้วก็คงนึกถึงตัวเลขเต็มไปหมดใช่ไหมคะ คิดว่านักบัญชีนี้ต้องเก่งแต่ตัวเลขอย่างเดียวหรือเปล่า จริง ๆ แล้วนักบัญชีที่ดีนั้นควรมีคุณสมบัติต่าง ๆ ที่มากกว่าความเก่งตัวเลขอย่างเดียวนะคะ หากใครกำลังมองหานักบัญชี คงต้องดูบุคลิกภาพของนักบัญชีด้วย และอีกหลาย ๆ คุณสมบัติเลยทีเดียว มีอะไรบ้างนั้น ติดตามพร้อม ๆ กันเลยค่ะ  
1.ต้องมีความซื่อสัตย์ นักบัญชีที่ดีควรมีคุณสมบัตินี้ก่อนเป็นลำดับแรก มีจรรยาบรรณของนักบัญชี เพราะนักบัญชีเป็นบุคคลสำคัญที่จะทราบข้อมูลลับต่าง ๆ ขององค์กรมากมายและทราบความเคลื่อนไหวทางการเงินขององค์กรอยู่ตลอด ตรววจสอบและไม่ยักยอกเงินบริษัท ดังนั้นความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติอันดับหนึ่งได้เลย
2.นักบัญชีต้องมีความละเอียด รอบคอบ นักบัญชีที่ดีควรมีความละเอียด รอบคอบเป็นพื้นฐาน เพราะนักบัญชีจะมีความเกี่ยวข้องกับหลักฐานทางการเงินต่าง ๆ อย่างแน่นอน ทั้งการรับมอบเอกสารเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีทุกฉบับ ดังนั้นการตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียดรอบคอบของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
3.เป็นผู้มีความรู้แน่น รู้จักประยุกต์ใช้ความรู้นั้น นักบัญชีควรจะมีความรู้ หลักทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ตัวเลขในเรื่องต่าง ๆ ให้ถูกต้องและแม่นยำ นอกจากนี้ควรมีความเข้าใจในทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อที่จะสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ความรู้ให้เหมาะกับองค์กรในลักษณะต่าง ๆ
4.เป็นผู้มีความขยันและอดทน นักบัญชีจะต้องมีความรับผิดชอบงานในหน้าที่ ให้งานที่ได้รับมอบหมายนั้นสำเร็จลุล่วงตามเวลา แน่นอนว่าจะทำสิ่งเหล่านี้ได้ ก็ต้องมีความขยันและอดทน ไม่ว่าจะมีข้อมูลมากมายสักแค่ไหนก็อดทนและพร้อมที่จะคิดบัญชีให้เสร็จเรียบร้อยเสมอ
5.กล้าที่จะนำเสนอสิ่งที่ดีกว่า นักบัญชีควรพร้อมที่จะสร้างสรรค์แนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรให้ได้มากที่สุด ซึ่งเมื่อคิดสร้างสรรค์แล้ว ก็ต้องพร้อมที่จะนำเสนอแนวคิดเหล่านั้น กล้านำเสนอผู้บังคับบัญชาทั้งในสิ่งที่เป็นข้อดีและข้อเสียอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีต่อองค์กร
6.เป็นผู้เปิดรับเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ นักบัญชีควรรู้จักหาโอกาสพบเจอผู้คน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและการทำงานในมุมมองที่แตกต่าง และพร้อมเปิดทัศนคติยอมรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ หมั่นศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีเพื่อให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
7.คอยหมั่นทบทวนตัวเองอยู่เสมอ นักบัญชีควรพร้อมที่จะทบทวนตัวเองในทุก ๆ ปี เพื่อที่จะได้นำสิ่งที่ได้ทบทวนไปวิเคราะห์แก้ไขตนเองในสิ่งที่ผิดพลาด ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น พร้อมหมั่นทบทวนว่าปีต่อไปจะเดินแผนอย่างไรเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่าขององค์กร การเป็นนักบัญชีที่ดี แม้จะมีคุณสมบัติหลายข้อแต่นั่นก็เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของความเป็นนักบัญชี ที่สามารถฝึกฝนกันได้ ขอเพียงมีใจรัก และเข้าใจหัวใจหลักของงานบัญชี เพียงเท่านี้ทุกคนก็จะสามารถเป็นนักบัญชีที่ดีได้แล้วค่ะ