36 ภพ เรื่องการจ่ายเงินออกนอกประเทศ

เรื่องการจ่ายเงินออกนอกประเทศ
[Total: 179 Average: 5]

การจ่ายเงินออกนอกประเทศ

เรื่องการจ่ายเงินออกนอกประเทศ ต้องยื่น 54 หรือ 36 หรือไม่ กรณีอย่างนี้ ?

ในกรณีนี้ ต้องยื่น แบบ ภ.พ.36

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 13, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top