เอกสารการโอนหุ้น

กำลังปรับปรุง
[Total: 292 Average: 5]

เอกสารการโอนหุ้น

เอกสารการโอนหุ้น ?

การโอนหุ้นต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

***เอกสารประกอบการโอนหุ้น
1. แบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์ กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อโดยผู้รับโอน
2. เอกสารแสดงตนของผู้โอน ตามข้อบังคับของ TSD
3. เอกสารแสดงตนของผู้รับโอน ตามข้อบังคับของ TSD
4. ใบหลักทรัพย์ที่โอน (ฉบับจริง) ผู้โอนลงลายมือชื่อสลักหลังในช่องผู้โอน และผู้รับโอนลงลายมือชื่อสลักหลังในช่องผู้รับโอน

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

การโอนหุ้นต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับ…?


ตอบ: ***เอกสารประกอบการโอนหุ้น

1. แบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์ กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อโดยผู้รับโอน

2. เอกสารแสดงตนของผู้โอน ตามข้อบังคับของ TSD

3. เอกสารแสดงตนของผู้รับโอน ตามข้อบังคับของ TSD

4. ใบหลักทรัพย์ที่โอน (ฉบับจริง) ผู้โอนลงลายมือชื่อสลักหลังในช่องผู้โอน และผู้รับโอนลงลายมือชื่อสลักหลังในช่องผู้รับโอน

เอกสารการโอนหุ้น

แก้ไขครั้งสุดท้าย กรกฎาคม 2, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top