เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเสร็จในการชำระบัญชี

เอกสาร ที่ต้องใช้ใน การจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี

Click to rate this post! [Total: 139 Average: 5] ในหน้า …

เอกสาร ที่ต้องใช้ใน การจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี Read More »

Click to rate this post!
[Total: 139 Average: 5]

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเสร็จในการชำระบัญชี

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี

คำขอจดทะเบียน (แบบ ลช.1)
รายการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี (แบบ ลช.5)
รายงานการชำระบัญชี (แบบ ลช.3)
งบการเงิน ณ วันเลิกบริษัท
รายละเอียดบัญชีและสรรพเอกสาร (แบบ ลช.6)
แบบรับรองการตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร
สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน
สำเนาหลักฐานแสดงสถานะของผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
คำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบสามารถขอซื้อได้ที่หน่วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกแห่งหรือ Download ได้จาก http://www.dbd.go.th/

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

ผลิตสื่อโทรทัศน์ โฆษณา รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ บริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ แนวคิดการผลิตรายการโทรทัศน์ อุตสาหกรรมผลิตโทรทัศน์ ขั้นตอนการผลิตโทรทัศน์ อุปกรณ์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ด้านดนตรีและสื่อการแสดง คือ รายการโทรทัศน์มีอะไรบ้าง

จ้างบัญชี ควรเลือก บัญชี ที่มี ความสามารถ ในการวิเคราะห์และประเมินการลงทุนของธุรกิจหรือไม่?

เฉลย การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ มีอะไรบ้าง อัตราค่าจ้าง นักบัญชี เฉลย แบบฝึกหัด ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบ การ 20001 1003 ข้อสอบ จริยธรรมทางธุรกิจ 100 ข้อ ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ เฉลย เฉลย ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ บทที่ 4 การบัญชีประกอบด้วย 5 ขั้นตอนคือ ออนไลน์

บริษัทรับทำบัญชี ความต้องการ เปรียบเทียบ?

รับทำบัญชี ออนไลน์ รับ ทํา บัญชีอิสระ บริษัท รับ ทํา บัญชี ใกล้ฉัน บริษัทรับทําบัญชี pantip รับทําบัญชี รายรับรายจ่าย รับทำบัญชี นนทบุรี รับทําบัญชี บุคคลธรรมดา รับทําบัญชี ภาษาอังกฤษ

วิธีเลือก บริษัทรับทำบัญชี ธุรกิจเล็กๆ?

ตัวอย่าง การทำบัญชีบริษัท อัตราค่าจ้าง นักบัญชี เปิดบริษัท ทําบัญชีเองได้ไหม บัญชีบริษัท มีอะไรบ้าง จ้างบัญชีฟรีแลนซ์ ค่าจ้างทำบัญชี - pantip การทําบัญชีบริษัท เบื้องต้น ขั้น ตอน การ ทำงาน ของ สำนักงานบัญชี

ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ รายรับ รายจ่าย โอกาส?

ไอ เดีย ธุรกิจ เพื่อสุขภาพ ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ  ธุรกิจ แปลก ใหม่ เอาใจคนรักสุขภาพ ธุรกิจสุขภาพ มีกี่ประเภท ธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม ธุรกิจ sme อาหารเพื่อสุขภาพ

Leave a Comment

Scroll to Top