เอาค่าเช่ามาเป็นรายจ่าย

เอาค่าใช้จ่ายทำร้าน มาเป็นรายจ่ายของร้าน

Click to rate this post!
[Total: 91 Average: 5]

ผมจะทำยังไงดี เพื่อที่จะนำเอาค่าใช้จ่ายในการทำร้าน มาเป็นรายจ่ายของร้าน

ผมจะทำยังไงดี เพื่อที่จะนำเอาค่าใช้จ่ายในการทำร้าน มาเป็นรายจ่ายของร้าน

ขอสอบถามหน่อยน่ะครับ
1.พอดีร้านผมได้ทำการจดภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว คร่าวนี้ผมได้จ้างผู้รับเหมามาทำร้าน ซึ่งผู้รับเหมา เป็นบุคคลธรรมดา ผมจะทำยังไงดี เพื่อที่จะนำเอาค่าใช้จ่ายในการทำร้าน มาเป็นรายจ่ายของร้าน
2.ถ้าผู้รับเหมาเป็นร้านค้าเหมือนกัน แต่ไม่ได้จด Vat ออกได้แต่บิลเงินสด ผมจะเอามาเป็นค่าใช้จ่ายร้านได้ยังไง

1.ต้องขอบัตรประชาชน ของผู้รับเหมาค่ะ แหล้ว หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 % ของเงินได้แล้วนำส่งกรมสรรพากรค่ะ
2.ถีงแม้ว่านิติบุคคลนั้นไม่ได้เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็มีสิทธิออกเอกสารเป็นบิลเงินสดที่ไม่มี VAT ได้ค่ะ เราสามารถนำบอลเงินสดนั้นมาบันทึกเป้นค่าใช้จ่ายของเราได้ค่ะ แต่ไม่มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top