แจ้งชั่วโมงการอบรมพัฒนา

7 แจ้งชั่วโมงการอบรม ต่อเนื่อง

Click to rate this post!
[Total: 174 Average: 5]

เราสามารถแจ้งชั่วโมงการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทาง Internet ได้หรือป่าว

+++ สามารถแจ้งชั่วโมงการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทาง Internet ได้ +++
*** วิธีการแจ้งชั่วโมงการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทาง Internet
1. เข้าเว็บไซต์ www.dbd.go.th แล้วเลือก e-service แล้วคลิกที่ ” ผู้ทำบัญชีแจ้งรายชื่อธุรกิจและพัฒนาความรู้ “
2. ใส่ username และ password
3. คลิกที่ “ระบบแจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง”
4. เลือกข้อ 2.1 พัฒนาความรู้ต่อเนื่องในการอบรมและสัมมนา
5. ใส่วันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุดการอบรมแล้วคลิกไปที่ “ค้นหาสถาบันและหลักสูตร”
6. เลือกหลักสูตรในข้อมูลตรวจสอบให้ตรงกับหนังสือรับรองที่ออกโดยสถาบันแล้ว คลิก “ตกลง”
7. ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ที่ปรากฎขึ้นมาในระบบให้ถูกต้องทั้งหมดแล้ว คลิก “บันทึก” ระบบจะบันทึกเป็นอันเสร็จสิ้น

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 11, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top