แจ้งชั่วโมงการอบรมพัฒนา

รับทำบัญชี.COM | แจ้งชั่วโมงการอบรมต่อเนื่อง?

Click to rate this post!
[Total: 65 Average: 5]

เราสามารถแจ้งชั่วโมงการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทาง Internet ได้หรือป่าว

+++ สามารถแจ้งชั่วโมงการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทาง Internet ได้ +++
*** วิธีการแจ้งชั่วโมงการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทาง Internet
1. เข้าเว็บไซต์ www.dbd.go.th แล้วเลือก e-service แล้วคลิกที่ ” ผู้ทำบัญชีแจ้งรายชื่อธุรกิจและพัฒนาความรู้ “
2. ใส่ username และ password
3. คลิกที่ “ระบบแจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง”
4. เลือกข้อ 2.1 พัฒนาความรู้ต่อเนื่องในการอบรมและสัมมนา
5. ใส่วันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุดการอบรมแล้วคลิกไปที่ “ค้นหาสถาบันและหลักสูตร”
6. เลือกหลักสูตรในข้อมูลตรวจสอบให้ตรงกับหนังสือรับรองที่ออกโดยสถาบันแล้ว คลิก “ตกลง”
7. ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ที่ปรากฎขึ้นมาในระบบให้ถูกต้องทั้งหมดแล้ว คลิก “บันทึก” ระบบจะบันทึกเป็นอันเสร็จสิ้น