รับทำบัญชี.COM | แลนด์แอนด์เฮ้าส์บริษัทในเครือทำเกี่ยวกับ?

Click to rate this post!
[Total: 181 Average: 5]

ธุรกิจแลนด์แอนด์เฮ้าส์

การเริ่มต้นธุรกิจแลนด์แอนด์เฮ้าส์ (Land and House) คือการซื้อและขายที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ หรือบ้านและคอนโดมิเนียม ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความนิยมในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ต่อไปนี้คือขั้นตอนเบื้องต้นในการเริ่มต้นธุรกิจแลนด์แอนด์เฮ้าส์:

 1. ศึกษาและวิเคราะห์ตลาด: ศึกษาและวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ที่คุณต้องการดำเนินธุรกิจ ตรวจสอบตัวเลือกที่อยู่ในท้องตลาดที่มีศักยภาพในการขายและเช่า หากมีความต้องการในตลาดเพิ่มขึ้น และมีโอกาสในการทำกำไร การศึกษาตลาดจะช่วยให้คุณมีความเข้าใจในโอกาสและความเสี่ยงในธุรกิจนี้

 2. วางแผนธุรกิจ: กำหนดเป้าหมายและวางแผนธุรกิจในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ กำหนดขอบเขตของธุรกิจ และวางแผนการตลาด รวมถึงกำหนดงบประมาณที่จะใช้ในธุรกิจ

 3. หาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสม: ค้นหาและเลือกซื้อที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมและมีศักยภาพในการพัฒนาในอนาคต ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นสิทธิ์

 4. ซื้อขายและการต่อรอง: นำเสนอข้อเสนอซื้อให้กับเจ้าของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ และทำการต่อรองราคาและเงื่อนไขการซื้อขายให้เหมาะสม

 5. การเงินและการเช่า: จัดหาเงินทุนในการซื้อที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการกู้ยืมเพื่อซื้อทรัพย์สิน หากคุณต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าให้ผู้ที่ต้องการใช้งาน ควรตรวจสอบเงื่อนไขการเช่าและเตรียมตัวในการจัดการพื้นที่เช่าให้มีความพร้อมในการให้บริการ

 6. สร้างความรู้และความเชี่ยวชาญ: ศึกษาและฝึกฝนตนเองในเรื่องของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ การตลาด การต่อรอง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแลนด์แอนด์เฮ้าส์

 7. รับความเสี่ยง: ธุรกิจแลนด์แอนด์เฮ้าส์มีความเสี่ยงทางการเงินและความเสี่ยงทางกฎหมาย ควรตระหนักถึงความเสี่ยงและเตรียมตัวในการจัดการสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

 8. ดำเนินการเปิดธุรกิจ: หลังจากที่คุณได้ทำความพร้อมและมีทรัพย์สินในการซื้อขายและการดำเนินธุรกิจแล้ว คุณสามารถเปิดธุรกิจและเริ่มดำเนินธุรกิจแลนด์แอนด์เฮ้าส์ของคุณได้

ควรทำการวิจัยและศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจแลนด์แอนด์เฮ้าส์เพื่อให้คุณมีความเข้าใจที่ละเอียดและเสริมสร้างความมั่นใจในการเริ่มต้นธุรกิจครับ

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจแลนด์แอนด์เฮ้าส์

นี่คือตัวอย่างของรูปแบบตารางเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายในธุรกิจแลนด์แอนด์เฮ้าส์:

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
การขายที่ดิน 500,000
การขายอสังหาริมทรัพย์ 1,200,000
ค่านายหน้า 50,000
รายได้จากการเช่า 800,000
ค่าใช้จ่ายในการซื้อที่ดิน 200,000
ค่าใช้จ่ายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ 400,000
ค่านายหน้าที่จ่ายให้ 20,000
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา 30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ 100,000
กองทุนสำรองค่าเสื่อม 50,000
กองทุนสำรองความไม่แน่นอน 50,000
กำไรสุทธิ 2,550,000 -730,000

โปรดทราบว่าตัวอย่างนี้เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นเท่านั้น รายรับและรายจ่ายของธุรกิจแลนด์แอนด์เฮ้าส์จริงอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะของธุรกิจคุณและสภาพความเป็นอยู่ในพื้นที่ที่คุณดำเนินธุรกิจ การวางแผนและควบคุมงบประมาณอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างกำไรในธุรกิจแลนด์แอนด์เฮ้าส์ครับ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจแลนด์แอนด์เฮ้าส์

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแลนด์แอนด์เฮ้าส์อาจมีดังนี้:

 1. ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์: ผู้ที่ซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้านหรือคอนโดมิเนียม และให้เช่าให้ผู้ที่สนใจ

 2. นายหน้าอสังหาริมทรัพย์: นักประกอบการที่ทำหน้าที่ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ให้กับลูกค้า หากคุณสนใจทำธุรกิจแบบนี้ ควรมีความรู้ในด้านอสังหาริมทรัพย์และการตลาด

 3. ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์: ผู้ที่ดูแลและจัดการอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะต่างๆ เช่น การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ การทำสัญญาเช่า การติดต่อลูกค้า เป็นต้น

 4. ทนายความที่เชี่ยวชาญในด้านอสังหาริมทรัพย์: ทนายความที่เชี่ยวชาญในด้านอสังหาริมทรัพย์สามารถให้คำปรึกษาและประเมินความเสี่ยงทางกฎหมายในกระบวนการซื้อขายและการทำสัญญาเช่า

 5. นักการตลาดอสังหาริมทรัพย์: นักการตลาดที่ทำงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างความนิยมและโปรโมตคุณสมบัติหรือโครงการที่มีอยู่

 6. สำนักงานอสังหาริมทรัพย์: สำนักงานที่ให้บริการในด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่น บริษัทประกันภัยอสังหาริมทรัพย์ บริษัทประกันอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

 7. นักเขียนสัญญา: นักเขียนที่มีความเชี่ยวชาญในการเขียนสัญญาและข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์

 8. นักออกแบบภายใน: นักออกแบบที่มีความคุ้นเคยในการออกแบบภายในของอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน คอนโดมิเนียม ห้องสำนักงาน เป็นต้น

 9. นักวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์: นักวิจัยที่ศึกษาและวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้ข้อมูลและข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

 10. ควบคู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์: คนที่ให้คำแนะนำในด้านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้านหรือคอนโดมิเนียม และทำให้เกิดกำไรในการลงทุนนี้

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแลนด์แอนด์เฮ้าส์มีหลากหลายและต้องคำนึงถึงสาขาของธุรกิจและลักษณะงานในแต่ละสาขาด้วยครับ

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจแลนด์แอนด์เฮ้าส์

การวิเคราะห์ SWOT หมายถึงการพิจารณาและวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths), จุดอ่อน (Weaknesses), โอกาส (Opportunities), และอุปสรรค (Threats) ของธุรกิจเพื่อให้เห็นภาพรวมของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที่มีผลต่อธุรกิจนั้น ๆ ซึ่งการวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้ธุรกิจมีการวางแผนและกลยุทธ์ที่มั่นคงและเหมาะสมต่อการดำเนินกิจการของตนเอง

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจแลนด์แอนด์เฮ้าส์

Strengths (จุดแข็ง)

 • อาชีพที่เป็นที่นิยม: ธุรกิจแลนด์แอนด์เฮ้าส์เป็นอาชีพที่นิยมและต้องการมากในสังคม สามารถดึงดูดความสนใจจากกลุ่มลูกค้าที่กว้างขวางได้
 • รายได้ที่มั่นคง: เนื่องจากความต้องการในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มีอยู่ตลอดเวลา การมีกลุ่มลูกค้าและซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ต่อเนื่อง ทำให้รายได้สามารถมั่นคงและสูงขึ้นได้
 • ต้นทุนสู่อาชีพต่ำ: ไม่จำเป็นต้องใช้ทุนที่มากมายในการเริ่มต้นธุรกิจ นอกจากนี้ยังสามารถทำธุรกิจแบบครั้งคราวหรือร่วมทุนกับคนอื่น ๆ ได้

Weaknesses (จุดอ่อน)

 • การแข่งขันระดับสูง: ธุรกิจแลนด์แอนด์เฮ้าส์มีการแข่งขันระดับสูงจากธุรกิจอื่น ๆ ที่ให้บริการในอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ต้องมีกลยุทธ์ที่แตกต่างและมีความพร้อมในการแข่งขัน
 • ระบบกฎหมาย: อาจมีปัญหาในเรื่องของกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายในการดำเนินธุรกิจ ต้องคำนึงถึงการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมาย

Opportunities (โอกาส)

 • การเติบโตของตลาด: ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงเติบโตและมีโอกาสในการขยายธุรกิจและก้าวเข้าสู่ตลาดใหม่
 • ความต้องการของกลุ่มลูกค้า: มีกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น เช่น กลุ่มผู้ที่ต้องการซื้อบ้านใหม่หรือนักลงทุนที่สนใจในอสังหาริมทรัพย์

Threats (อุปสรรค)

 • ความเสี่ยงในการลงทุน: การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อาจเกิดความเสี่ยงในการลงทุนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดและสภาพคล่องในการเงิน
 • การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย: การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของธุรกิจแลนด์แอนด์เฮ้าส์

การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้ธุรกิจแลนด์แอนด์เฮ้าส์เข้าใจและใช้ประโยชน์จากประเด็นที่ก่อให้เกิดขึ้นเพื่อวางแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมและเสริมสร้างจุดเด่นของธุรกิจเพื่อต่อสู้กับความแข็งแกร่งในตลาดอสังหาริมทรัพย์

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ที่ควรรู้

 • แฮมสเตย์ (Homestay) – การให้บริการที่พักในบ้านที่คนในครอบครัวเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวโดยให้เช่าห้องพักและบริการอื่น ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบท้องถิ่นให้กับนักท่องเที่ยว

 • กิจกรรมนำเที่ยว (Guided tour) – การนำทัวร์และให้บริการการนำทัวร์ที่มีคนนำทัวร์นำนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ และให้คำอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่นักท่องเที่ยวเห็น

 • เรือนรับรองการเข้าพัก (Certified accommodation) – การรับรองว่าสถานที่พักเป็นที่พักที่มีมาตรฐานและความเป็นกลางเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการเลือกใช้บริการ

 • ค่าบริการประกันภัย (Insurance fee) – ค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าต้องชำระเพื่อรับประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเข้าพัก

 • บริการอาหารเช้า (Breakfast service) – บริการอาหารเช้าที่มีให้ในที่พักเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การรับประทานอาหารแบบท้องถิ่นหรืออย่างพิเศษ

 • การจองล่วงหน้า (Advance booking) – กระบวนการในการจองที่พักล่วงหน้าก่อนวันที่เข้าพัก

 • การให้คะแนนและรีวิว (Rating and review) – ระบบให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับสถานที่พัก

 • การเก็บมัดจำ (Deposit) – จำนวนเงินที่ลูกค้าต้องชำระล่วงหน้าเพื่อยืนยันการจองและใช้เป็นการประกันความจ่ายในอนาคต

 • บริการซักผ้า (Laundry service) – บริการให้ล้างผ้าและคอยดูแลผ้าของลูกค้าในสถานที่พัก

 • ค่าบริการความปลอดภัย (Security fee) – ค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าต้องชำระเพื่อรับความปลอดภัยที่ที่พักในช่วงการเข้าพัก

ธุรกิจ แลนด์แอนด์เฮ้าส์ ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

ธุรกิจแลนด์แอนด์เฮ้าส์ในประเทศไทยต้องจดทะเบียนธุรกิจและเปิดใช้งานในลักษณะของกิจการที่มีชื่อเสียง (Brand Name) ดังนี้:

 1. การจดทะเบียนธุรกิจ (Business Registration): ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือผู้ประกอบการในลักษณะที่กฎหมายกำหนด

 2. การขอรับสิทธิ์และเปิดใช้งานแบรนด์ (Franchise Agreement): ธุรกิจแลนด์แอนด์เฮ้าส์ต้องขอรับสิทธิ์ในการใช้แบรนด์และระบบธุรกิจจากผู้ให้สิทธิ์ (Franchisor)

 3. การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Registration): ถ้าแบรนด์และระบบธุรกิจมีทรัพย์สินทางปัญญาเช่น ชื่อแบรนด์, โลโก้ หรือความลับทางธุรกิจ อาจต้องจดทะเบียนเพื่อป้องกันการลอบใช้

 4. การขอใบอนุญาตทำธุรกิจ (Business License): อาจจำเป็นต้องขอใบอนุญาตทำธุรกิจจากหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ขึ้นอยู่กับกฎหมายและกฎระเบียบท้องถิ่น

 5. การขอใบรับรองสถานประกอบการ (Certification): อาจต้องขอใบรับรองหรือรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันว่าธุรกิจแลนด์แอนด์เฮ้าส์ปฏิบัติตามมาตรฐานและมีคุณภาพ

โดยควรปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแลนด์แอนด์เฮ้าส์ และควรหาข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความถูกต้องและครบถ้วนในการดำเนินธุรกิจ

บริษัท ธุรกิจแลนด์แอนด์เฮ้าส์ เสียภาษีอย่างไร

ธุรกิจแลนด์แอนด์เฮ้าส์อาจมีการเสียภาษีต่างๆ ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจและกฎหมายท้องถิ่นของแต่ละประเทศ ตัวอย่างของภาษีที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจแลนด์แอนด์เฮ้าส์อาจมีดังนี้:

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล: ธุรกิจแลนด์แอนด์เฮ้าส์ต้องเสียภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่บังคับใช้ในแต่ละประเทศ และต้องทำการรายงานรายได้และรายจ่ายในช่วงเวลาที่กำหนด

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีขาย: ธุรกิจแลนด์แอนด์เฮ้าส์อาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายในกรณีที่ประเทศมีระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม รายการอาหารและเครื่องดื่มบางส่วนอาจถูกยกเว้นหรือได้รับอัตราภาษีที่ลดลง

 3. ภาษีอื่นๆ: ธุรกิจแลนด์แอนด์เฮ้าส์อาจมีการเสียภาษีอื่นๆ ตามกฎหมายและข้อบังคับของแต่ละประเทศ เช่น ภาษีส่วนท้องถิ่น ภาษีอากรสแตมป์ ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม การเสียภาษีในธุรกิจแลนด์แอนด์เฮ้าส์มีความซับซ้อนและต้องการการประเมินผลทางธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นของแต่ละประเทศ จึงควรปรึกษาเครื่องมืองานเสริมหรือทนายความที่เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบและวางแผนภาษีให้เหมาะสมกับธุรกิจและรักษาความเป็นธรรมในการเสียภาษีอย่างถูกต้องและครบถ้วน

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )