รับทำบัญชี.COM | ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนบริษัทมีอะไรบ้างและจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเมื่อไหร่?

Click to rate this post!
[Total: 14 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนบริษัทมีอะไรบ้าง และจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเมื่อไหร่

ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทยจะขึ้นอยู่กับประเภทของบริษัทและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง นี่คือค่าใช้จ่ายที่ส่วนใหญ่อาจประกอบด้วย

  1. ทุนจดทะเบียน จำนวนเงินที่ต้องทุนเพื่อจดทะเบียนบริษัท ปริมาณทุนจะแตกต่างกันไปตามประเภทของบริษัท เช่น บริษัทจำกัดมหาชนต้องมีทุนจดทะเบียนอย่างน้อย 5 ล้านบาท บริษัทจำกัดมหาชนต่างชาติต้องมีทุนจดทะเบียนอย่างน้อย 3 ล้านบาท.

  2. ค่าบริการของทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญ หากคุณใช้บริการของทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินกระบวนการ ค่าบริการของพวกเขาอาจเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่าย.

  3. ค่าภาษี บริษัทที่จดทะเบียนจะต้องชำระค่าภาษีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาษีอากรเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง.

  4. ค่าลงทะเบียนและการยื่นเอกสาร ค่าลงทะเบียนและการยื่นเอกสารต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การจดทะเบียนพาณิชย์, การลงทะเบียนห้างหุ้นส่วน, ค่าบริการลงทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-registration) เป็นต้น.

  5. ค่าอากรและค่าธรรมเนียม บางกรณีอาจมีค่าอากรและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนและดำเนินการต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย.

ค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับขั้นตอนและประเภทของบริษัท คุณควรปรึกษาทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนบริษัทของคุณ. และค่าใช้จ่ายจะต้องจ่ายตามขั้นตอนและกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ สำหรับคำถามว่าจะต้องจ่ายเมื่อไหร่ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะต้องจ่ายในช่วงของกระบวนการจดทะเบียนบริษัท ก่อนที่บริษัทจะได้รับการจดทะเบียนเป็นอย่างเป็นทางการ.

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )