ใบกำกับภาษีของแถม

รับทำบัญชี.COM | ใบกำกับภาษีของแถมซื้อแจกลูกค้าบันทึกบัญชี?

Click to rate this post!
[Total: 301 Average: 5]

ตัวอย่าง ใบกำกับภาษี ของแถม

การแถมสินค้าชนิดเดียวกัน ในกรณีที่บริษัทขายเสื้อผ้า ได้ขายเสื้อหนึ่งตัวแถมอีกหนึ่งตัว โดยเสื้อที่แถมมีมูลค่าไม่เกินมูลค่าสินค้าที่ขาย ถือเป็นการขายตามมาตรา 77/1(8) แห่งประมวลรัษฎากร แต่บริษัทไม่ต้องนำมูลค่า ของแถม มารวมเพื่อคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 79 (4) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ถ้าบริษัทขายสินค้า 1 ชิ้นและแถมสินค้าชนิดเดียวกันอีก 2 ชิ้น ถ้าส่งเริมการขายเช่นนี้จะต้องนำมูลค่าของสินค้าที่แถมอีก 2 ชิ้นนั้นมารวมเพื่อคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี เพื่อนำส่งภาษีขายด้วย

ใบกำกับภาษี (Tax Invoice) ของแถมหมายถึงใบกำกับภาษีที่ระบุการให้สิ่งของหรือบริการฟรีหรือในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าจริง หรือในบางกรณีอาจมีการระบุสิ่งของเสริมเป็นส่วนหนึ่งของการขายหรือบริการหลัก ในกรณีนี้ ใบกำกับภาษีจะระบุรายละเอียดของสิ่งของหรือบริการที่ให้แถม

ตัวอย่างของสิ่งของหรือบริการที่อาจถูกให้แถมและระบุในใบกำกับภาษีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางรวมถึง

  1. ของแถมที่มีมูลค่าต่ำ เช่น ใบกำกับภาษีสามารถระบุการให้ของแถมที่มีมูลค่าต่ำ เช่น สินค้าเสริมหรือสินค้าตัวอย่างที่ไม่มีราคาที่สูงมาก

  2. บริการเสริม การให้บริการเสริมฟรีหรือในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าจริง เช่น การบริการหลังการขายหรือบริการอื่น ๆ ที่เสริมเพิ่มให้ลูกค้า

  3. สินค้าหรือบริการเสริม การให้สินค้าหรือบริการเสริมในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าจริง เช่น ซื้อสินค้า A แล้วรับสินค้า B ฟรี

  4. สิ่งของแถมตามโปรโมชั่น การให้สิ่งของแถมตามโปรโมชั่นหรือส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าหลัก

การระบุสิ่งของหรือบริการแถมในใบกำกับภาษีเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อความโปร่งใสในการบัญชีและการตรวจสอบภาษี และอาจต้องปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายภาษีของประเทศที่คุณต้องการออกใบกำกับภาษีในนั้น ดังนั้น ควรตรวจสอบกฎหมายท้องถิ่นและให้ความสนใจถึงข้อกำหนดและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการให้สิ่งของหรือบริการแถมในใบกำกับภาษีของคุณ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )