รับทำบัญชี.COM | ใบสั่งจากตำรวจบันทึกค่าใช้จ่ายของกิจการ?

ใบสั่งจากตำรวจ

ใบสั่งจากตำรวจหรือที่เรียกว่า “คำสั่ง” หรือ “คำสั่งฟ้อง” ในบางกรณีคือเอกสารทางกฎหมายที่ออกโดยตำรวจหรือหน่วยงานบังคับกฎหมายอื่น ๆ เพื่อสร้างกระบวนการกฎหมายเพื่อดำเนินการในการสืบสวนหรือดำเนินคดีในระบบยุติธรรม หรือระบบอาญาตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ

ใบสั่งจากตำรวจมักมีลักษณะเป็นเอกสารทางกฎหมายที่ระบุข้อหาที่ผู้ต้องหาถูกกล่าวหาในคดีอาญา รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ต้องหา พยาน หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดี และกำหนดวันและเวลาในการเป็นพยานหรือการเรียกร้องในศาล

ใบสั่งจากตำรวจมักถูกนำไปใช้ในกระบวนการทางกฎหมาย เช่น การจับกุมผู้ต้องหา การนำคดีสู่ศาล หรือการแจ้งคำร้องเรียกร้องในศาล นอกจากนี้ ใบสั่งยังสามารถถูกใช้เพื่อขอให้ตำรวจดำเนินการหรือทำงานเฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็น เช่น การค้นหาครัวเรือนหรือสถานที่ที่เป็นเหตุเรื่องร้องเรียน การยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดี หรือการจัดส่งหรือสั่งจ่ายคนต้องหาให้กับสำนักงานอำนวยการสอบสวนหรือศาลสำนักงานกรมสอบสวนคดีอาญา เป็นต้น รายละเอียดเกี่ยวกับใบสั่งจากตำรวจอาจแตกต่างกันไปตามกฎหมายและกระบวนการในแต่ละประเทศและสถานการณ์เฉพาะ ๆ ของคดีที่เกี่ยวข้อง

ใบสั่งจากตำรวจ บันทึก ค่าใช้จ่าย ของกิจการได้หรือไม่

กิจการเป็นธุรกิจรับขจ้างขนส่ง แต่ละเดือนเสียค่าปรับจากตำรวจเยอะมาก ไม่ทราบว่านำมาบันทึกเป็นค่าใช้จายของกิจการได้ไหม

ค่าเบี้ยปรับ เงินเพิ่มถือเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

Click to rate this post!
[Total: 122 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )