ใบเสนอราคาตัวอย่าง

ใบเสนอราคา eXCEL ฟรี wORD ฟอร์มบุคคลธรรมดาโหลดตัวอย่าง?

ใบเสนอราคา

ใบเสนอราคา มี vat excel

การคำนวณ VAT ใน Excel สามารถทำได้โดยใช้สูตร ดังนี้

 1. หาจำนวนเงินก่อน VAT โดยใช้สูตร = ราคาสินค้า/(1+อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  ตัวอย่างเช่น หากมีสินค้าราคา 1,000 บาท และอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 7%
  จะได้ผลลัพธ์เป็น 935.98 บาท (=1000/(1+0.07))
 2. หาจำนวนเงิน VAT โดยใช้สูตร = ราคาสินค้า – จำนวนเงินก่อน VAT
  ตัวอย่างเช่น หากมีสินค้าราคา 1,000 บาท และอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 7%
  จะได้ผลลัพธ์เป็น 64.02 บาท (=1000-935.98)
 3. รวมจำนวนเงินรวม (รวม VAT) โดยใช้สูตร = จำนวนเงินก่อน VAT + จำนวนเงิน VAT
  ตัวอย่างเช่น หากมีสินค้าราคา 1,000 บาท และอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 7%
  จะได้ผลลัพธ์เป็น 1,000 บาท (=935.98+64.02)

การสร้างใบเสนอราคาใน Excel คุณสามารถนำสูตรดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับตาราง Excel ของคุณได้เลยครับ โดยอาจใช้ฟังก์ชัน SUM หรือ SUMIF เพื่อช่วยในการคำนวณรวมจำนวนเงินรวมทั้งหมด และอาจใช้รูปแบบเลขที่จุดทศนิยมเพื่อแสดงผลลัพธ์ให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด

ใบเสนอราคา ฟรี

หากคุณต้องการสร้างใบเสนอราคาฟรี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word หรือ Google Docs ที่มีเทมเพลตใบเสนอราคา ให้ใช้งานได้ฟรี โดยสามารถดาวน์โหลดเทมเพลตเหล่านี้ได้จากเว็บไซต์ของผู้ผลิตโปรแกรมต่าง ๆ

นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์ออนไลน์ที่จะช่วยให้คุณสร้างเอกสารต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น Canva หรือ Crello ที่มีเทมเพลตใบเสนอราคาให้ใช้งานได้ฟรี โดยสามารถออกแบบใบเสนอราคาของคุณเองได้อย่างสวยงามและมีความโปร่งใส

หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้คุณสร้างใบเสนอราคาได้อย่างสะดวกและรวดเร็วครับ

ใบเสนอราคา excel ฟรี

หากคุณต้องการสร้างใบเสนอราคาใน Excel คุณสามารถทำได้ ดังนี้

 1. เปิดโปรแกรม Excel แล้วเลือกเมนู File จากนั้นเลือก New เพื่อสร้างไฟล์งานใหม่
 2. คลิกเมนู Blank Workbook เพื่อเริ่มต้นสร้างไฟล์งานใหม่
 3. สร้างตารางใน Excel โดยการเลือกเมนู Insert แล้วเลือก Table หรือสามารถใช้ช่องว่างและปุ่ม Tab บนคีย์บอร์ดเพื่อสร้างตารางเอง
 4. เพิ่มหัวข้อและรายละเอียดสินค้า รวมถึงราคาและจำนวนสินค้า โดยแต่ละรายการสินค้าอาจมีหลายคอลัมน์ เช่น ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย จำนวน และราคารวม
 5. คำนวณผลรวมราคาสินค้าและรวมยอดรวมโดยใช้ฟังก์ชัน SUM หรือ SUMIF ใน Excel
 6. เพิ่มส่วนท้ายใบเสนอราคา เช่น ข้อกำหนดการชำระเงิน รายละเอียดการจัดส่งสินค้า และข้อความบอกเล่าเพิ่มเติม (ถ้ามี)
 7. สร้างฟอร์มเพื่อกรอกข้อมูลลูกค้า รวมถึงช่องที่จะแสดงผลรวมยอดรวม และรายละเอียดการชำระเงิน
 8. เพิ่มโลโก้และข้อมูลติดต่อบริษัทของคุณ (ถ้ามี)
 9. ตรวจสอบข้อมูลในใบเสนอราคาทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้องและครบถ้วน
 10. บันทึกไฟล์และพิมพ์ใบเสนอราคา
 11. หากต้องการแสดงรายละเอียดในใบเสนอราคาอย่างสวยงาม คุณสามารถใช้รูปแบบตารางใน Excel โดยการเลือกตารางที่ต้องการแล้วคลิกที่เมนู Design แล้วเลือกแบบสไตล์ตารางที่ต้องการ
 12. หากต้องการให้ใบเสนอราคามีการคำนวณ VAT คุณสามารถใช้สูตรคำนวณ VAT ใน Excel ได้เช่นเดียวกับที่ได้แนะนำไปแล้วในคำถามก่อนหน้านี้
 13. สร้างเงื่อนไขการชำระเงินในใบเสนอราคา โดยระบุวันกำหนดชำระเงิน อัตราดอกเบี้ย (ถ้ามี) และวิธีการชำระเงินที่ต้องการ เช่น โอนเงินผ่านธนาคาร ชำระเงินที่ร้าน หรือชำระเงินผ่านออนไลน์
 14. สร้างปุ่มส่งอีเมล์ใน Excel เพื่อส่งใบเสนอราคาไปยังลูกค้าได้โดยตรง โดยการเลือกเมนู Insert แล้วเลือก Object จากนั้นเลือก Microsoft Outlook หรือเลือก Send Email เพื่อส่งใบเสนอราคาไปยังลูกค้า
 15. ตรวจสอบใบเสนอราคาทั้งหมดอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้องและเรียบร้อย
 16. บันทึกไฟล์และพิมพ์ใบเสนอราคา เพื่อนำไปใช้ในการส่งให้กับลูกค้าของคุณ

หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณสร้างใบเสนอราคาใน Excel ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

ใบเสนอราคา ไม่มี vat ได้ไหม

ได้ หากธุรกิจของคุณไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สามารถสร้างใบเสนอราคาโดยไม่รวม VAT ได้เลย โดยคุณสามารถระบุราคาสินค้าหรือบริการในใบเสนอราคาโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และสร้างเงื่อนไขการชำระเงินที่ต้องการโดยตรงในใบเสนอราคา

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีสินค้าราคา 1,000 บาท และไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม คุณสามารถระบุราคาในใบเสนอราคาเป็น 1,000 บาท โดยไม่ต้องเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไป และระบุเงื่อนไขการชำระเงินที่ต้องการ เช่น ชำระเงินภายใน 7 วันหลังจากวันที่ออกใบเสนอราคา โอนเงินผ่านธนาคาร หรือชำระเงินที่ร้าน ตามที่คุณต้องการ

หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระเงินหรือราคาสินค้า คุณสามารถแก้ไขได้โดยง่ายในไฟล์ Excel และออกใบเสนอราคาใหม่ตามความเป็นจริง

ออกใบเสนอราคา บุคคลธรรมดา

การออกใบเสนอราคาสำหรับบุคคลธรรมดาจะไม่ต่างจากการออกใบเสนอราคาสำหรับธุรกิจ เนื้อหาและรายละเอียดที่ต้องระบุในใบเสนอราคาจะเหมือนกัน โดยส่วนใหญ่จะประกอบด้วย

 1. ข้อมูลลูกค้า ระบุชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, และอีเมล์ของลูกค้า
 2. ข้อมูลสินค้าหรือบริการ ระบุรายละเอียดของสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงราคาต่อหน่วยและจำนวนสินค้า
 3. การคำนวณราคา คำนวณราคารวมของสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าต้องการ และรวมเป็นราคาสุทธิ
 4. ระยะเวลาการส่งมอบสินค้าหรือบริการ ระบุระยะเวลาที่ต้องการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า
 5. เงื่อนไขการชำระเงิน ระบุวันกำหนดชำระเงิน อัตราดอกเบี้ย (ถ้ามี) และวิธีการชำระเงินที่ต้องการ เช่น โอนเงินผ่านธนาคาร ชำระเงินที่ร้าน หรือชำระเงินผ่านออนไลน์
 6. ข้อกำหนดอื่น ๆ ระบุข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ต้องการให้ลูกค้าทราบ เช่น นโยบายการคืนสินค้า การรับประกันสินค้า หรือเงื่อนไขการใช้บริการอื่น ๆ

ในการออกใบเสนอราคาสำหรับบุคคลธรรมดา คุณสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word หรือ Google Docs เพื่อสร้าง

ใบเสนอราคาไม่รวม vat

หากธุรกิจของคุณไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือไม่ต้องการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มลงในราคาสินค้าหรือบริการในใบเสนอราคา คุณสามารถระบุราคาสินค้าหรือบริการในใบเสนอราคาโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และระบุเงื่อนไขการชำระเงินที่ต้องการโดยตรงในใบเสนอราคาได้เลย

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีสินค้าราคา 1,000 บาท และไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม คุณสามารถระบุราคาในใบเสนอราคาเป็น 1,000 บาท โดยไม่ต้องเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไป และระบุเงื่อนไขการชำระเงินที่ต้องการ เช่น ชำระเงินภายใน 7 วันหลังจากวันที่ออกใบเสนอราคา โอนเงินผ่านธนาคาร หรือชำระเงินที่ร้าน ตามที่คุณต้องการ

หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระเงินหรือราคาสินค้า คุณสามารถแก้ไขได้โดยง่ายในไฟล์ Excel หรือ Word และออกใบเสนอราคาใหม่ตามความเป็นจริง

ใบเสนอราคา หัก ที่จ่าย 3

หากธุรกิจของคุณต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (Withholding tax 3%) ตามกฎหมาย คุณสามารถระบุภาษีหัก ณ ที่จ่ายในใบเสนอราคาได้โดยใส่รายละเอียดดังนี้

 1. สร้างหัวข้อใบเสนอราคา ระบุชื่อบริษัท หมายเลขผู้เสียภาษี ที่อยู่ และข้อมูลติดต่ออื่น ๆ
 2. ระบุรายละเอียดสินค้าหรือบริการ ระบุรายละเอียดของสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงราคาต่อหน่วยและจำนวนสินค้า
 3. คำนวณราคาสุทธิ คำนวณราคาสุทธิโดยหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% จากมูลค่าสินค้าหรือบริการที่เสนอให้ลูกค้า
 4. ระบุเงื่อนไขการชำระเงิน ระบุวันกำหนดชำระเงิน อัตราดอกเบี้ย (ถ้ามี) และวิธีการชำระเงินที่ต้องการ เช่น โอนเงินผ่านธนาคาร ชำระเงินที่ร้าน หรือชำระเงินผ่านออนไลน์
 5. ระบุข้อมูลเพิ่มเติม ระบุข้อมูลอื่นๆ ที่ต้องการให้ลูกค้าทราบ เช่น นโยบายการคืนสินค้า การรับประกันสินค้า หรือเงื่อนไขการใช้บริการอื่น ๆ
 6. ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย ระบุยอดภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และระบุยอดรวมราคาสุทธิ (ราคารวมทั้งสิ้นที่หักภาษีหักณที่จ่าย)

แบบฟอร์มใบเสนอราคา

แบบฟอร์มใบเสนอราคาที่คุณสามารถใช้เป็นตัวอย่างหรือแบบฟอร์มใบเสนอราคาได้

[ชื่อบริษัท]
[ที่อยู่บริษัท]
[เบอร์โทร]
[อีเมล]

[วันที่ออกใบเสนอราคา]

[ชื่อลูกค้า]
[ที่อยู่ลูกค้า]
[เบอร์โทร]

เรียน [ชื่อลูกค้า],

ด้วยความยินดี เราขอเสนอราคาสินค้าและบริการดังต่อไปนี้:

| รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคา |
|——–|——-|————|——–|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ราคารวม: [ราคารวมสินค้า/บริการ]
ภาษีมูลค่าเพิ่ม: [ราคาภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)]
ราคารวมสุทธิ: [ราคารวมสุทธิ]

เงื่อนไขการชำระเงิน:
[ระบุเงื่อนไขการชำระเงิน เช่น วันกำหนดชำระเงิน วิธีการชำระเงิน อัตราดอกเบี้ย (ถ้ามี) และอื่น ๆ]

หมายเหตุ: [ระบุหมายเหตุหรือข้อความเพิ่มเติม (ถ้ามี)]

ขอบคุณสำหรับความสนใจของท่านในสินค้าและบริการของเรา หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราทาง [เบอร์โทร / อีเมล] ตลอดเวลา

ขอแสดงความนับถือ,

[ชื่อบริษัท]

ใบเสนอราคา คือ

ใบเสนอราคา คือ (Quotation) เอกสารที่ผู้ขาย ออกให้กับผู้ซื้อ เพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและบริการก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ ภายในเอกสารใบเสนอราคาจะมีข้อมูลการชี้แจงรายการสินค้า บริการ เงื่อนไข และข้อกำหนดอย่างชัดเจน เพื่อส่งต่อให้ผู้ที่สนใจสินค้า และบริการของคุณได้นำไปพิจารณาก่อนการตัดสินใจซื้อ ในฐานะของผู้ประกอบการควรสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจด้วยการเปิดใบ เสนอราคา

ประโยชน์ของใบเสนอราคา

การทำใบเสนอราคาในรูปแบบบุคคลธรรมดา ก็สามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็นฝั่งผู้ขาย หรือฝั่งผู้รับ (ลูกค้า) หากต้องการทราบลายละเอียดที่จะได้รับ รวมถึง ต้นทุนสินค้า และค่าบริการอื่น ๆ ที่จะต้องจ่ายเพิ่มเติม รวมแล้วเบ็คเสร็จเป็นเงินจำนวนเท่าใด ก็สามารถออกใบเสนอราคาเพื่อใช้ในกิจการได้ แต่แบบฟอร์มอาจจะแตกต่างตามแต่ละกิจการ

ใบเสนอราคาประกอบไปด้วย ดังนี้

 1. ภาพโลโก้บริษัท
 2. รหัสสินค้า / บริการ คำอธิบายรายการของสินค้า/บริการ จำนวน , ราคาต่อหน่วย, มูลค่าก่อนภาษี หมายเหตุ
 3. รายละเอียดชื่อบริษัท ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และสำนักงานสาขา ของฝ่ายเจ้าของธุรกิจ (ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการ) และฝ่ายลูกค้า (ผู้ซื้อ)
 4. อีเมล เบอร์โทรศัพท์ และชื่อโครงการ
 5. วิธีการชำระ / เครดิตการชำระเงิน (หากมี) ให้ลูกค้าทราบ
 6. ช่องผู้อนุมัติ และช่องยอมรับใบเสนอราคา
 7. ช่องทางการชำระเงิน

ทำไมต้องทำใบเสนอราคา

ประโยชน์ของใบเสนอราคา ดังนี้

 1. สร้างความน่าเชื่อของบริษัทได้อย่างหนึ่ง
 2. เมื่อมีการจัดทำใบเสนอราคาแล้ว ทำให้คาดว่าจะขายได้แน่นนอน
 3. เป็นเอกสารทางบัญชีหากมีการออกสารเป็นชุด
 4. เป็นสิ่งต้องมีหรือควรมีในกิจการเพื่อความเป็นมืออาชีพ
 5. สร้างการตัดสินใจ และเปรียบเทียบราคาให้กับผู้ซื้อได้
 6. มีความน่าจะเป็นสูงที่ลูกค้าจะใช้ในการตัดสินใจ ซื้อ หรือ ใช้บริการ
 7. มีการให้ลายละเอียดที่ครบถ้วน เช่น เงื่อนไขการชำระ รายละเอียดสินค้า จำนวน ประเภท ลักษณะ ทำให้ไม่สับสนในการซื้อ
 8. ใบเสนอราคาไม่ถึอเป็นใบแจ้งหนี้ หรือการออกใบเสร็จ
 9. ใช้ประกอบการตัดสินใจ เปรียบเทียบราคาในฝั่งผู้ซื้อ

ทำใบเสนอราคาด้วย EXCEL

ใบเสนอสินค้า การทำแบบฟอร์มใบเสนอราคาด้วยระบบ Excel เป็นที่นิยมใช้กันเป็นอันดับต้น เนื่องจากการจัดทำ “ใบเสนอราคา”ด้วยระบบ Excel นั้นเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีต้นทุนเลยก็ว่าได้ แต่การจะจัดทำ “ใบเสนอราคา” ด้วยระบบ Excel นั้นผู้ออกใบจะต้องมีความรู้ในการผูกสูตรขั้นพื้นนฐาน หากกำหนดสูตรขั้นพื้นฐานเป็นแล้ว การออกใบเสนอราคา หรือแบบฟอร์มเอกสารทางบัญชีต่างๆ นั้น ก็จะเป็นเรื่องง่าย

ตัวอย่างใบเสนอราคา

ใบเสนอราคา

ดาวน์โหลด ใบเสนอราคา บุคคลธรรมดา word

ใบเสนอราคา Word

ใบเสนอราคา คือ
ใบเสนอราคา คือ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )