ให้กรรมการยืมเงินกิจการ

53 ให้กรรมการยืมเงินกิจการไป ไม่คิดดอกเบี้ยได้ไหม

Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 5]

ให้กรรมการยืมเงินกิจการไป ไม่คิดดอกเบี้ยได้ไหม

ให้กรรมการยืมเงินกิจการไป ไม่คิดดอกเบี้ยได้ไหม

บริษัทมีบัญชีเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ แต่ในอดีตที่ผ่านมาไม่ได้มีการคิดดอกเบี้ย ต่อมาในปี 2553 ทางสรรพากรประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะจากดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินให้กู้ยืมกรรมการตั้งแต่ปี 2550-2553 รายการข้างต้นนี้ถือเป็นข้อผิดพลาดที่สำคัญหรือป่าวคะ และสามารถรับรู้รายการที่เกิดขึ้นอย่างไรครับ

การที่บริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการโดยไม่ได้มีการคิดดอกเบี้ยและในปี 2546 บริษัทถูก ประเมินภาษีจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมกรรมการ จะถือว่าเป็นข้อผิดพลาดหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงคือ หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าบริษัทไม่ได้กำหนดให้กรรมการต้องจ่าย ดอกเบี้ยหรือไม่มีนโยบายคิดดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมกรรมการจริงในทางบัญชีบริษัทก็ไม่ต้องบันทึกรายการดอกเบี้ยแต่อย่างใด เมื่อกรมสรรพากรประเมินภาษีจากดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินให้กู้ยืมกรรมการ ให้บริษัทรับรู้ภาษีและเบี้ยปรับเงินเพิ่มในปีที่เกิดรายการนั้น

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
ให้กรรมการยืมเงินกิจการไป ไม่คิดดอกเบี้ยได้ไหม
ให้กรรมการยืมเงินกิจการไป ไม่คิดดอกเบี้ยได้ไหม

Leave a Comment

Scroll to Top