ให้เช่าที่ดินใช้ทำการเกษตร

ให้เช่า ที่ดิน ใช้ทำการเกษตร เสียภาษี

Click to rate this post!
[Total: 536 Average: 5]

ให้เช่า ที่ดิน ใช้ทำการเกษตร

ให้เช่า ที่ดิน ใช้ทำการเกษตรอยู่ต่างจังหวัด ต้องเสี่ยภาษีหรือเปล่า

คือดิฉันเป็นเจ้าบ้านที่ปลูกในที่ดินที่มีชื่อตัวเองและคนอื่นด้วย แล้วมีนาย ก (สมมติค่ะ) มาเช่าทีดินและบ้านเพื่อทำการค้
กรณีอย่างนี้ ดิฉันต้องจ่ายภาษีไหมคะ หรือที่นาย ก ไปจ่ายกับสรรพากร กรณีที่เขาทำกิจการนั้นเป็นอันเสร็จ ดิฉันไม่ต้องจ่ายเพิ่มอีกในฐานะผู้ใช้เช่าที่ดิน ราคาเช่าทั่งที่ดิน และบ้าน 6,000 บาทต่อเดือนค่ะ เป็นที่ดินที่ใช้ทำการเกษตรอยู่ต่างจังหวัด

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
ให้เช่า ที่ดิน ใช้ทำการเกษตรอยู่ต่างจังหวัด ต้องเสี่ยภาษีหรือเปล่า
ให้เช่า ที่ดิน ใช้ทำการเกษตร

Leave a Comment

Scroll to Top