ได้รับใบหักณที่จ่าย

รับทำบัญชี.COM | ในเดือนนี้ไม่มีการหักภาษีณที่จ่ายจะต้องทำยังไง?

ในเดือนนี้ไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย จะต้องทำยังไง

ในเดือนนี้ไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย เลยทางบัญชีของบริษัทฯ ต้องยืนภงด 3 กับ ภงด 53 หรือเปล่า ถ้ายื่นต้องเขียนอะไรลงไปบ้าง

เดือนภาษีไหนที่ไม่มีหัก ณ ที่จ่าย ไม่ต้อยยื่นแบบ

การไม่มีการหักภาษีณที่จ่าย ผู้จ่ายเงินไม่ต้องหักภาษีหรือไม่ต้องทำหน้าที่เป็นผู้หักภาษีตามกฎหมายเมื่อจ่ายเงินให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ระหว่างการทำธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าจ้าง, ค่าสินค้า, ค่าบริการ, หรือสิ่งอื่น ๆ ที่เป็นรายได้ของผู้รับเงิน

ความไม่มีการหักภาษีณที่จ่ายอาจเกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นไปได้ดังนี้

  1. รายได้ไม่เกินเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี ในบางกรณี การรายได้ของบุคคลหรือนิติบุคคลอาจไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายเพื่อให้มีการหักภาษี ในกรณีนี้ ผู้จ่ายเงินไม่ต้องทำหน้าที่เป็นผู้หักภาษี

  2. การได้รับการยกเว้น บางรายได้หรือประเภทของรายได้อาจได้รับการยกเว้นจากการหักภาษีตามกฎหมายภาษี ในกรณีนี้ ไม่มีการหักภาษีณที่จ่าย

  3. การมีหลักฐานประจำตัวผู้รับเงิน ในบางกรณี ผู้จ่ายเงินอาจต้องสอบถามหรือตรวจสอบหลักฐานประจำตัวผู้รับเงิน เพื่อประเมินว่าควรหรือไม่ควรมีการหักภาษี

  4. การดำเนินกิจการภายใต้หลักเกณฑ์อื่น ๆ บางธุรกิจหรือกิจกรรมอาจมีหลักเกณฑ์เฉพาะที่ไม่ต้องมีการหักภาษีณที่จ่าย เช่น การบริหารจัดการกับสินทรัพย์, การขายสินค้าหรือบริการในกรณีเฉพาะ, หรือการทำธุรกรรมทางการเงินที่ได้รับการยกเว้นจากการหักภาษีตามกฎหมาย

สำหรับรายละเอียดและกฎหมายเกี่ยวกับการหักภาษีณที่จ่ายในรายได้ต่าง ๆ ควรติดต่อหน่วยงานภาษีหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อขอคำปรึกษาเพิ่มเติมและคำแนะนำที่เป็นมิตรต่อสถานการณ์ของคุณ

ปก ผลไม้อบแห้ง

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )