ได้รับใบหักณที่จ่าย

ในเดือนนี้ไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย จะต้องทำยังไง

Click to rate this post!
[Total: 105 Average: 5]

ในเดือนนี้ไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย จะต้องทำยังไง

ในเดือนนี้ไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย จะต้องทำยังไง

ในเดือนนี้ไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย เลยทางบัญชีของบริษัทฯ ต้องยืนภงด 3 กับ ภงด 53 หรือเปล่า ถ้ายื่นต้องเขียนอะไรลงไปบ้าง

เดือนภาษีไหนที่ไม่มีหัก ณ ที่จ่าย ไม่ต้อยยื่นแบบ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top