รับทำบัญชี.COM | ไอทีที่น่าสนใจมีอะไรบ้างสตาร์อัพที่น่าสนใจ?

Click to rate this post!
[Total: 57 Average: 5]

แผนธุรกิจไอทีที่น่าสนใจ

การเริ่มต้นธุรกิจด้านไอทีที่น่าสนใจต้องผ่านขั้นตอนหลายขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีแผนการที่ดีและพร้อมที่จะเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามด้านล่างนี้เป็นขั้นตอนเบื้องต้นในการเริ่มต้นธุรกิจไอทีที่น่าสนใจ

 1. วิเคราะห์แนวโน้มและตลาด ศึกษาแนวโน้มในวงการไอทีและตลาดเป้าหมาย เรียนรู้เกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า และพิจารณาว่าธุรกิจของคุณจะสามารถรับรู้ความต้องการเหล่านี้ได้หรือไม่

 2. พัฒนาและทดสอบไอเดีย (Idea Development and Testing) พัฒนาและทดสอบไอเดียธุรกิจของคุณ หากเป็นไปได้ สร้างโมเดลพร้อมรูปภาพแบบ Minimum Viable Product (MVP) เพื่อทดสอบการทำงานและความน่าสนใจกับกลุ่มเป้าหมาย

 3. วางแผนธุรกิจ (Business Planning) สร้างแผนธุรกิจที่รวมถึงแนวคิดธุรกิจ เป้าหมายทางธุรกิจ วิสัยทัศน์ พฤติกรรมลูกค้า การตลาด และแผนการเงิน เป็นต้น

 4. การจัดหาเงินทุน (Funding) ระบุแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ เช่น กองทุนระดับเริ่มต้น (seed funding) หรือการสะสมทุนจากผู้ลงทุน

 5. สร้างทีมงาน (Team Building) สร้างทีมงานที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ

 6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product/Service Development) พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณตามความต้องการของตลาด

 7. การตลาดและการโฆษณา (Marketing and Advertising) สร้างแผนการตลาดและการโฆษณาเพื่อเติมเต็มการรับรู้และความสนใจของลูกค้าตามตลาดเป้าหมาย

 8. การเริ่มต้นธุรกิจ (Startup) เริ่มดำเนินธุรกิจและตั้งค่าระบบต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น ระบบการดำเนินธุรกิจ การบัญชี และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

 9. การวัดและปรับปรุง (Measurement and Improvement) วัดผลและปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ในธุรกิจ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้อง

 10. การเติบโตและขยายธุรกิจ (Scaling) เมื่อธุรกิจเริ่มมีผลสำเร็จ คุณอาจต้องพิจารณาเรื่องการขยายธุรกิจในขนาดที่ใหญ่กว่า

จำไว้ว่าขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจอาจแตกต่างกันไปตามลักษณะของธุรกิจและวงการที่คุณกำลังเข้าไปดำเนินกิจกรรม ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจและทนายความเพื่อรับคำแนะนำในการเริ่มต้นธุรกิจไอทีที่เหมาะสมสำหรับคุณ

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจไอทีที่น่าสนใจ

ขออธิบายตารางเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายของธุรกิจไอทีที่น่าสนใจในรูปแบบ comparison table ดังนี้

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
การขายผลิตภัณฑ์/บริการ xxxxxxx xxxxxxx
ค่าบริการให้คำปรึกษา xxxxxxx xxxxxxx
รายได้จากโฆษณาและพันธมิตร xxxxxxx xxxxxxx
การขายข้อมูลและระบบ xxxxxxx xxxxxxx
การสนับสนุนและบริการหลังการขาย xxxxxxx xxxxxxx
สิทธิ์ในการใช้งานซอฟต์แวร์ xxxxxxx xxxxxxx
การระดมทุนจากผู้ลงทุน xxxxxxx xxxxxxx
รายได้จากพันธมิตรกับบริษัทอื่น xxxxxxx xxxxxxx
รายได้จากการจัดงานสัมมนา xxxxxxx xxxxxxx
อื่น ๆ xxxxxxx xxxxxxx
รวมรายรับ xxxxxxxx xxxxxxxx
รวมรายจ่าย xxxxxxxx xxxxxxxx
กำไรสุทธิ xxxxxxxx  

โปรดทราบว่าข้อมูลในตารางเป็นเพียงตัวอย่างและอาจต้องถูกแก้ไขให้ตรงกับธุรกิจที่คุณสนใจ คำนึงถึงความซับซ้อนและรายละเอียดของธุรกิจของคุณเพื่อให้การปรับแต่งตารางทำได้เหมาะสม

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจไอทีที่น่าสนใจ

 1. โปรแกรมเมอร์ (Programmer) การเขียนและพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันต่าง ๆ สำหรับการใช้งานในหลายสาขาอาชีพ.

 2. เว็บดีไซน์เนอร์ (Web Designer) การออกแบบและสร้างเว็บไซต์ที่สวยงามและมีประสิทธิภาพ.

 3. นักพัฒนาเว็บ (Web Developer) การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนเว็บ.

 4. ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) การจัดการและดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในองค์กร.

 5. นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) การวิเคราะห์และแปลงข้อมูลให้กลายเป็นข้อมูลที่มีความหมายเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ.

 6. นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst) การวิเคราะห์และประเมินกระบวนการทางธุรกิจเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขและพัฒนา.

 7. นักวิเคราะห์ระบบ (Systems Analyst) การวิเคราะห์และออกแบบระบบข้อมูลในองค์กร.

 8. นักออกแบบ UX/UI (UX/UI Designer) การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และอินเตอร์เฟซผู้ใช้สำหรับแอปพลิเคชันและเว็บไซต์.

 9. สเปเชียลิสต์ในสื่อสังคม (Social Media Specialist) การบริหารจัดการและสร้างเนื้อหาบนแพลตฟอร์มสื่อสังคม.

 10. เชิงนิเวศน์ (Ethical Hacker) การทดสอบความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย.

 11. นักพัฒนาแอปมือถือ (Mobile App Developer) การสร้างแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์มือถือและแท็บเล็ต.

 12. นักออกแบบและพัฒนาเกม (Game Designer & Developer) การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์และเครื่องเล่นเกม.

 13. นักวิศวกรระบบ (System Engineer) การวางแผนและพัฒนาระบบทางเทคโนโลยีสารสนเทศ.

 14. ผู้จัดการโครงการ IT (IT Project Manager) การบริหารจัดการโครงการในสาขาไอที.

 15. นักพัฒนาซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์ส (Open Source Developer) การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์สที่เปิดเผยโค้ดให้ผู้อื่นเข้าถึงและพัฒนาต่อ.

 16. นักประชาสัมพันธ์เทคโนโลยี (Tech PR Specialist) การสื่อสารและกำหนดความคิดเห็นในเชิงเทคโนโลยี.

 17. นักจัดการความเสี่ยงไอที (IT Risk Manager) การจัดการและควบคุมความเสี่ยงทางเทคโนโลยีในองค์กร.

 18. คอนซัลแตนท์และเนื้อหาไอที (IT Content Creator) การสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย.

 19. นักพัฒนาบล็อกเชน (Blockchain Developer) การพัฒนาแอปพลิเคชันและเครือข่ายบล็อกเชน.

 20. นักวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศ (GIS Analyst) การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลภูมิศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ.

อาชีพเหล่านี้แสดงถึงความหลากหลายในธุรกิจไอทีที่น่าสนใจและมีความต้องการในตลาดงานที่สูง คุณสามารถเลือกอาชีพที่ตรงกับความสนใจและความเชี่ยวชาญของคุณได้ตามความพร้อมและความสนใจของคุณเอง.

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจไอทีที่น่าสนใจ

การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้คุณสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อธุรกิจไอทีที่น่าสนใจของคุณได้ ดังนี้

Strengths (จุดแข็ง)

 • ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี ความสามารถในการพัฒนาและดูแลระบบไอทีที่มีคุณภาพและปลอดภัย.
 • นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการพัฒนาแนวคิดและโซลูชันใหม่ ๆ ที่ทันสมัย.
 • ระบบลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ มีฐานลูกค้าและความร่วมมือกับบริษัทพันธมิตรที่เสถียร.
 • ความคิดริเริ่มและเผยแพร่ มีการเปิดโอกาสให้พนักงานส่งเสริมความคิดริเริ่มและสร้างไอเดียใหม่.

Weaknesses (จุดอ่อน)

 • ขาดแรงงานที่เชี่ยวชาญ ขาดความรู้และความชำนาญทางเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาโครงการ.
 • ความขาดแคลนทางการเงิน ขาดทุนการลงทุนหรืองบประมาณสำหรับการขยายธุรกิจ.
 • การแข่งขันในตลาด มีคู่แข่งที่แข็งแกร่งและมีนวัตกรรมมาก.
 • ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงเร็วของเทคโนโลยีอาจทำให้ระบบปัจจุบันล้าช้าหรือเลิกใช้งานได้.

Opportunities (โอกาส)

 • ตลาดขยายเติบโต มีโอกาสในการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดใหม่ ๆ หรือเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการ.
 • การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ การนำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีสร้างโอกาสใหม่ในการสร้างรายได้.
 • การทำงานร่วมกับบริษัทอื่น ความร่วมมือกับบริษัทอื่นเพื่อพัฒนาและให้บริการร่วมกัน.
 • การใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา มีโอกาสในการใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ.

Threats (อุปสรรค)

 • การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับไอทีอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ.
 • การคู่แข่งและความรุนแรงในตลาด คู่แข่งที่แข็งแกร่งและมีนวัตกรรมสามารถก่อให้เกิดการแข่งขันรุนแรง.
 • ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอาจทำให้สินค้าและบริการที่มีอยู่กลายเป็นล้าหลัง.
 • ความขาดแคลนทรัพยากร การขาดแคลนแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญสูงอาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ.

การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้คุณทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจไอทีที่น่าสนใจของคุณ พร้อมทั้งพิจารณาโอกาสและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อช่วยให้คุณวางแผนการดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสมและมีความสำเร็จมากยิ่งขึ้น.

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจไอทีที่น่าสนใจ ที่ควรรู้

 1. แพลตฟอร์ม (Platform)

  • ไทย แพลตฟอร์ม
  • อังกฤษ Platform
  • คำอธิบาย สถานที่หรือระบบที่ให้บริการและเครื่องมือในการสร้างโปรแกรมและแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน
 2. ประมวลผลข้อมูล (Data Processing)

  • ไทย ประมวลผลข้อมูล
  • อังกฤษ Data Processing
  • คำอธิบาย กระบวนการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแปลงข้อมูลให้กลายเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์และสามารถนำไปใช้งานได้
 3. เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology)

  • ไทย เทคโนโลยีคลาวด์
  • อังกฤษ Cloud Technology
  • คำอธิบาย ระบบเทคโนโลยีที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าถึงและใช้งานแอปพลิเคชันและบริการต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต
 4. การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)

  • ไทย การเรียนรู้เชิงลึก
  • อังกฤษ Deep Learning
  • คำอธิบาย แนวคิดในการสร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่มีการจำลองการทำงานของเครือข่ายประสาทเทียมของมนุษย์
 5. อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things – IoT)

  • ไทย อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
  • อังกฤษ Internet of Things (IoT)
  • คำอธิบาย การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีความสามารถในการส่งข้อมูลและรับข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เกิดความเชื่อมต่อและการทำงานอัตโนมัติ
 6. แอปพลิเคชันมือถือ (Mobile Application)

  • ไทย แอปพลิเคชันมือถือ
  • อังกฤษ Mobile Application
  • คำอธิบาย โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานบนอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ต
 7. ภาษาโปรแกรม (Programming Language)

  • ไทย ภาษาโปรแกรม
  • อังกฤษ Programming Language
  • คำอธิบาย ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามคำสั่งที่กำหนด
 8. เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain Technology)

  • ไทย เทคโนโลยีบล็อกเชน
  • อังกฤษ Blockchain Technology
  • คำอธิบาย ระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการเก็บข้อมูลแบบกระจายและรักษาความปลอดภัยผ่านการบันทึกข้อมูลเป็นบล็อกที่เชื่อมต่อกัน
 9. ระบบความปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security System)

  • ไทย ระบบความปลอดภัยสารสนเทศ
  • อังกฤษ Information Security System
  • คำอธิบาย ระบบและมาตรการที่ใช้ในการปกป้องข้อมูลและสารสนเทศของธุรกิจเพื่อป้องกันการแอบแฝง และการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต
 10. การปรับใช้ทางด้านเทคโนโลยี (Technology Adoption)

  • ไทย การปรับใช้ทางด้านเทคโนโลยี
  • อังกฤษ Technology Adoption
  • คำอธิบาย กระบวนการที่ธุรกิจนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้งานและนำมาปรับใช้ในกิจกรรมขององค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงาน

ธุรกิจ ไอทีที่น่าสนใจ ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

การจดทะเบียนธุรกิจไอทีที่น่าสนใจอาจแตกต่างกันไปตามกฎหมายและการกำหนดท้องถิ่นของแต่ละประเทศหรือพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ด้านล่างนี้คือรายการองค์ประกอบที่อาจจำเป็นต้องพิจารณาในการจดทะเบียนธุรกิจไอทีที่น่าสนใจ

 1. การจดทะเบียนบริษัท คุณอาจจำเป็นต้องจดทะเบียนบริษัทเป็นนิติบุคคลเพื่อดำเนินกิจการไอทีอย่างเป็นทางการ อาจแบ่งเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนตามกฎหมายท้องถิ่นของประเทศของคุณ

 2. การลงทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาต หากธุรกิจไอทีของคุณเกี่ยวข้องกับการให้บริการที่ต้องได้รับการอนุญาตเป็นพิเศษ เช่น การให้บริการการเงิน การแพทย์ หรือการประกัน เราอาจต้องลงทะเบียนและขอใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 3. การจัดตั้งบัญชีธุรกิจ การเปิดบัญชีธุรกิจเป็นขั้นตอนสำคัญในการจัดการเรื่องการเงินและบัญชีของธุรกิจของคุณ

 4. การขอรับหมายเลขผู้เสียภาษีอากร หากคุณต้องมีการซื้อ-ขายสินค้าหรือบริการ คุณอาจต้องขอรับหมายเลขผู้เสียภาษีอากรเพื่อใช้ในการส่งเสริมการเสียภาษีของธุรกิจ

 5. การจัดเตรียมคำขอพิเศษ หากธุรกิจไอทีของคุณเกี่ยวข้องกับการขอรับสิทธิบัตร สิทธิลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตรอื่น ๆ คุณจะต้องจัดเตรียมคำขอพิเศษตามกฎหมายท้องถิ่น

 6. การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา หากคุณมีการสร้างนวัตกรรมหรือผลงานทางปัญญาในการดำเนินธุรกิจไอทีคุณควรปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาด้วยการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือวิสัยทัศน์ทางธุรกิจ

 7. การรักษาความปลอดภัยข้อมูล หากธุรกิจไอทีของคุณเกี่ยวข้องกับข้อมูลสำคัญของลูกค้า คุณจะต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยข้อมูลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คำแนะนำ สำหรับข้อมูลที่เป็นพิเศษเกี่ยวกับการจดทะเบียนและการดำเนินธุรกิจในพื้นที่ที่คุณต้องการดำเนินธุรกิจ คุณควรปรึกษาที่ปรึกษากฎหมายหรือทนายความที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้เพื่อคำปรึกษาและคำแนะนำที่ถูกต้อง

บริษัท ธุรกิจไอทีที่น่าสนใจ เสียภาษีอย่างไร

ธุรกิจในด้านไอทีที่น่าสนใจอาจมีการเสียภาษีต่างกันไปตามประเภทและพื้นที่ที่ธุรกิจดำเนินกิจกรรม ตัวอย่างเบื้องต้นของภาษีที่อาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจไอทีได้แก่

 1. ภาษีรายได้บุคคลธรรมดา (บุคคลธรรมดา) สำหรับธุรกิจที่เป็นเจ้าของโดยบุคคลธรรมดา คุณอาจต้องเสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายประเทศหรือพื้นที่ที่คุณดำเนินธุรกิจ

 2. ภาษีนิติบุคคล (บริษัท) หากคุณตัดสินใจจดทะเบียนธุรกิจเป็นนิติบุคคล เช่น บริษัทจำกัด คุณอาจต้องเสียภาษีนิติบุคคลตามกฎหมายและอัตราภาษีที่เกี่ยวข้อง

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากธุรกิจไอทีของคุณมีการให้บริการหรือจำหน่ายสินค้า คุณอาจต้องจัดเตรียมเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายท้องถิ่น

 4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (พิเศษ) บางประเภทของธุรกิจไอทีอาจมีการกำหนดภาษีเฉพาะตามกฎหมาย เช่น ภาษีเพิ่มมูลค่าเพิ่มที่หน้าเว็บไซต์ เป็นต้น

 5. ภาษีธุรกิจหรืออากรสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ถ้ามี) ถ้าธุรกิจของคุณเกี่ยวข้องกับการผลิตหรือจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ซอฟท์แวร์สำหรับผู้ผลิตเหล้า คุณอาจต้องเสียภาษีหรืออากรเฉพาะตามกฎหมาย

 6. ภาษีเงินเดือนพนักงาน หากคุณมีพนักงานคนอื่นทำงานในธุรกิจของคุณ คุณอาจต้องสร้างระบบการหักภาษีเงินเดือนและชำระเงินภาษีไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 7. ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ถ้าธุรกิจของคุณเกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่หรือสำนักงาน เช่น ศูนย์ข้อมูล คุณอาจต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามกฎหมาย

 8. ภาษีสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ หากคุณมีการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์สำหรับซอฟท์แวร์หรือผลงานทางวิชาการ คุณอาจต้องเสียค่าสิทธิบัตรหรือภาษีที่เกี่ยวข้อง

คำแนะนำ การเสียภาษีในธุรกิจไอทีมีความซับซ้อนและความแตกต่างกันไปตามประเภทและพื้นที่ที่คุณดำเนินธุรกิจ คุณควรปรึกษาที่ปรึกษาภาษีหรือผู้เชี่ยวชาญทางภาษีเพื่อรับคำแนะนำและข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาษีที่คุณต้องเสียในธุรกิจของคุณ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )