ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

กำลังปรับปรุง
[Total: 410 Average: 5]

ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ อยู่หมวดไหน ?

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ อยู่ในหมวดสินทรัพย

ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ อยู่ในงบอะไร ?

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ อยู่ในงบดุล

ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ บันทึกบัญชี

Dr ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์
Cr เงินสด/ ธนาคาร

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์(สุทธิ) มีอะไรบ้าง

ที่ดิน

อาคารระหว่างการก่อสร้าง

เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง

ต้นทุนพัฒนาที่ดิน

อาคารและโรงงาน

ส่วนต่อเติมอาคารและโรงงาน

เครื่องจักร

ค่าตกแต่งและติดตั้งโรงงาน

เครื่องมือและเครื่องใช้

ยานพาหนะ 

ค่าติดตั้งระบบโทรศัพท์

ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและน้ำประปา

เครื่องใช้สำนักงาน

ค่าตกแต่งและติดตั้งสำนักงาน

ค่าระบบโปรแกรม

ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคารระหว่างการก่อสร้าง

ค่าเสื่อมราคาสะสม – เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง

ค่าเสื่อมราคาสะสม – ต้นทุนพัฒนาที่ดิน

ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคารและโรงงาน

ค่าเสื่อมราคาสะสม – ส่วนต่อเติมอาคารและโรงงาน

ค่าเสื่อมราคาสะสม – เครื่องจักร

ค่าเสื่อมราคาสะสม – ค่าตกแต่งและติดตั้งโรงงาน

ค่าเสื่อมราคาสะสม – เครื่องมือและเครื่องใช้

ค่าเสื่อมราคาสะสม – ยานพาหนะ

ค่าเสื่อมราคาสะสม – ค่าติดตั้งระบบโทรศัพท์

ค่าเสื่อมราคาสะสม – ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและน้ำประปา

ค่าเสื่อมราคาสะสม – เครื่องใช้สำนักงาน

ค่าเสื่อมราคาสะสม – ค่าตกแต่งและติดตั้งสำนักงาน

ค่าเสื่อมราคาสะสม – ค่าระบบโปรแกรม

แก้ไขครั้งสุดท้าย กรกฎาคม 2, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top