ทะเบียนพาณิชย์

สมาคมการค้า คือ ธุรกิจไม่แสวงหากําไร

องค์กรธุรกิจไม่แสวงหากําไรที่จัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะ ได้แ …

สมาคมการค้า คือ ธุรกิจไม่แสวงหากําไร Read More »

เหตุ ปิดกิจการ บริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท

ขั้นตอนการเลิกบริษัท 1. บริษัทจะเลิกกันได้ด้วยเหตุดังต่ …

เหตุ ปิดกิจการ บริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท Read More »

นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืช

ยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม บริจาคสินค้า

บริจาคสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม  บริษัท บริจาค สินค้า ให้วัด ภาษีมูลค่าเพิ่ม  บริจาคสินค้าให้โรงพยาบาล ภาษีมูลค่าเพิ่ม  นําสินค้าไปบริจาค บันทึกบัญชี บริจาคสินค้า ภาษีเงินได้นิติบุคคล ซื้อของไปบริจาค ภาษีซื้อขอคืนได้หรือไม่ บริจาคสินค้าที่ผลิตเอง ซื้อของบริจาค ภาษีซื้อ

ระดม เงินทุน ขาย หุ้น บริษัท?

หุ้นเพิ่มทุน 2565 หุ้นเพิ่มทุน ล่าสุด การเพิ่มทุนของบริษัท สูตร คำนวณ การเพิ่มทุน การเพิ่มทุนของบริษัท จะทำเมื่อใด หุ้นเพิ่มทุน คือ pantip หุ้นเพิ่มทุน ราคาขึ้นหรือลง การเพิ่มทุน คือ

BSC อัตราส่วนทางการเงิน อะไรบ้าง สรุป ตัวอย่าง

อัตราส่วนทางการเงิน เริ่มวิเคราะห์อย่างไร ทาง BSC จึงมา …

BSC อัตราส่วนทางการเงิน อะไรบ้าง สรุป ตัวอย่าง Read More »

สินทรัพย์ถาวร

สินทรัพย์ถาวร Fixed Asset บัญชีหมวดไหน บันทึกปรับปรุงอย่างไร?

สินทรัพย์ถาวรจะแบ่งออกเป็น กี่ประเภท สินทรัพย์ถาวรจะแบ่ …

สินทรัพย์ถาวร Fixed Asset บัญชีหมวดไหน บันทึกปรับปรุงอย่างไร? Read More »

การเขียนหนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอำนาจ #6 วิธีเขียน มีพยาน เอกสารอะไรประกอบ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หนังสือมอบอำนาจทั่วไป 2567 หนังสือมอบอำนาจ word หนังสือมอบอำนาจ pdf หนังสือมอบอํานาจทั่วไป 2568 หนังสือมอบอำนาจ doc หนังสือมอบอํานาจ ราชการ หนังสือมอบ อํา นา จ ดํา เนิน การแทน หนังสือมอบอํานาจทั่วไป 2569 ใกล้ฉัน ออนไลน์

การเลิกบริษัท เลิกกิจการ (ไม่) เสร็จการชำระบัญชี

การเลิกบริษัท เมื่อผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเลิกประกอบธุรก …

การเลิกบริษัท เลิกกิจการ (ไม่) เสร็จการชำระบัญชี Read More »

การ จำหน่าย หุ้นทุน ทำได้กี่วิธี

การจำหน่ายหุ้น การรบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้น ทุนของบริษัทจำกัด การจองซื้อหุ้น การจำหน่ายหุ้นในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้น การจำหน่ายหุ้นในราคาที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น การจำหน่ายหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นอาจทำโดย รับค่าหุ้นที่ไม่ใช่เงินสด

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคาร

เฉลี่ยภาษีซื้อก่อสร้าง AO ก่อสร้างอาคาร

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคาร ข …

เฉลี่ยภาษีซื้อก่อสร้าง AO ก่อสร้างอาคาร Read More »

ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่คู่สมรสยกให้

ภาษีขาย ทรัพย์ คู่สมรส ภาษี ธุรกิจเฉพาะ?

ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่คู่สมรสยกให …

ภาษีขาย ทรัพย์ คู่สมรส ภาษี ธุรกิจเฉพาะ? Read More »

ภาษีธุรกิจเฉพาะ รายได้จากการให้กู้ยืมเงิน

ภาษี ธุรกิจเฉพาะ รายได้ จากการ ให้ กู้ยืม เงิน?

ภาษีธุรกิจเฉพาะ รายได้จากการให้กู้ยืมเงิน ข้อหารือที่ ก …

ภาษี ธุรกิจเฉพาะ รายได้ จากการ ให้ กู้ยืม เงิน? Read More »

ภาษีมาตราสามเตรส

ภาษีมาตราสามเตรส หัก ณ ที่จ่าย มาตรา

ภาษีมาตราสามเตรส หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส ภาษีเงิน …

ภาษีมาตราสามเตรส หัก ณ ที่จ่าย มาตรา Read More »

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนับวันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

เริ่ม มี รายได้ การ ประกอบกิจการ?

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนับวันเริ่มมีรายได้จากการปร …

เริ่ม มี รายได้ การ ประกอบกิจการ? Read More »

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการส่งหมายเรียก และแบบ ป.2 ตามมาตรา 8 แห่งประมวลรัษฎากร

ภาษี เงินได้ นิติบุคคล กรณี การส่งหมายเรียก?

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการส่งหมายเรียก และแบบ ป.2 ตาม …

ภาษี เงินได้ นิติบุคคล กรณี การส่งหมายเรียก? Read More »

ภาษีใบเพิ่มหนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบเพิ่มหนี้ เนื่องจากการเสียภาษีไม่ถูกต้อง

ภาษีใบเพิ่มหนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบเพิ่มหนี้

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบเพิ่มหนี้ เนื่องจากการเสียภ …

ภาษีใบเพิ่มหนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบเพิ่มหนี้ Read More »

ภาษีกฎหมายต่างประเทศ ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายค่าบริการให้บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ค่าบริการ ให้ บริษัทที่ตั้งขึ้น ต่างประเทศ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายค่าบริการให้บริษัทที่ตั้งขึ้นตา …

ค่าบริการ ให้ บริษัทที่ตั้งขึ้น ต่างประเทศ Read More »

ภาษีผลิตสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีนำสินค้าไปใช้ในการผลิตสินค้า

ภาษีผลิตสินค้า ภาษี ใช้ในการผลิตสินค้า

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำสินค้าไปใช้ในการผลิตสินค้า ข้อหาร …

ภาษีผลิตสินค้า ภาษี ใช้ในการผลิตสินค้า Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอยกเว้นการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณี การขอยกเว้น การ จดทะเบียน?

มูลค่าเพิ่มสถานีน้ำมัน ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอยกเว้นก …

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณี การขอยกเว้น การ จดทะเบียน? Read More »

ภาษี กรรมสิทธิ์ ใน ที่ดิน ภาษีเงินได้ นิติบุคคล?

ภาษีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการได้ก …

ภาษี กรรมสิทธิ์ ใน ที่ดิน ภาษีเงินได้ นิติบุคคล? Read More »

ภาษีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ กรณีการขายสินค้าระบบ POST-TENSION พร้อมติดตั้ง

ภาษีคอนกรีตเสริมเหล็ก หัก ณ ที่จ่าย

ภาษีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค …

ภาษีคอนกรีตเสริมเหล็ก หัก ณ ที่จ่าย Read More »

ภาษีค้ำประกันเงินกู้ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่าย

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการค้ำประก …

ภาษีค้ำประกันเงินกู้ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่าย Read More »

ภาษีขายที่ดินพร้อมบ้าน ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่

ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่ดินพร้อมบ้าน ซึ่งสามีได้ย้ …

ภาษีขายที่ดินพร้อมบ้าน ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่ Read More »

อากรแสตมป์ กรณีการขอคืนเงินค่าอากรแสตมป์

อยาก ขอคืนอากรแสตมป์ อายุความขอคืน การขอคืนอากรแสตมป์

ขอคืนอากรแสตมป์ ข้อหารือที่ กค 0702/4997เลขที่หนังสือ: …

อยาก ขอคืนอากรแสตมป์ อายุความขอคืน การขอคืนอากรแสตมป์ Read More »

บอจ 4 ตัวอย่าง ดาวน์โหลด ออนไลน์ ตราประทับ?

บอจ 4 คือ บอจ 4 คือ บอจ. 4 คือ รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่ …

บอจ 4 ตัวอย่าง ดาวน์โหลด ออนไลน์ ตราประทับ? Read More »

บอจ 5 คือ รายชื่อผู้ถือหุ้น ยื่นภายในกี่วัน?

บอจ 5 บอจ 5 คือ บอจ.5 คือ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น กล่าวค …

บอจ 5 คือ รายชื่อผู้ถือหุ้น ยื่นภายในกี่วัน? Read More »

รับจดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท ที่ไหน เสียภาษี ยังไง?

รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัท ที่ไหน สำนักงานแห่งใ …

จดทะเบียนบริษัท ที่ไหน เสียภาษี ยังไง? Read More »

องค์กรธุรกิจ

องค์กรธุรกิจ #8 ประเภท มีอะไรบ้าง ในประเทศไทย?

องค์กรธุรกิจ องค์กรธุรกิจ คือ องค์กรธุรกิจ คือ องค์กรที …

องค์กรธุรกิจ #8 ประเภท มีอะไรบ้าง ในประเทศไทย? Read More »

สรรพากรเลื่อน จ่ายภาษี

COVID 19 สรรพากรเลื่อนยื่นแบบ-จ่ายภาษี ช่วยผู้ประกอบการสู้โควิด-19

สรรพากรเลื่อนยื่นแบบ-จ่ายภาษี ช่วยผู้ประกอบการสู้โควิด- …

COVID 19 สรรพากรเลื่อนยื่นแบบ-จ่ายภาษี ช่วยผู้ประกอบการสู้โควิด-19 Read More »

งบดุล

งบดุล คือ แสดงสถานะทางการเงิน || รับทำบัญชี.COM

งบดุล งบดุล คือ งบดุล คือ (Balance sheet) เป็นงบการเงิน …

งบดุล คือ แสดงสถานะทางการเงิน || รับทำบัญชี.COM Read More »

ภพ 30

ภพ 30 คืออะไร ยื่นทำไม ยังไง ในกี่วัน || รับทำบัญชี.COM

ภพ 30 ภพ 30 คือ ภ.พ 30 คือ แบบที่ใช้ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม …

ภพ 30 คืออะไร ยื่นทำไม ยังไง ในกี่วัน || รับทำบัญชี.COM Read More »

ภาษีขาย

เสี่ยง! 10 ภาษีขาย งบบัญชีหมวดไหน บันทึกปรับปรุงอย่างไร?

ภาษีขาย ภาษีขาย คือ ภาษีขาย คือ (Output Tax) ภาษีที่ผู้ …

เสี่ยง! 10 ภาษีขาย งบบัญชีหมวดไหน บันทึกปรับปรุงอย่างไร? Read More »

ประชุมสามัญประจำปี ล่าช้า

จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ล่าช้า

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ …

จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ล่าช้า Read More »

การ จัดตั้ง นิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร

การจัดตั้งนิติบุคคบหมู่บ้านจัดสรร การจัดตั้งนิติบุคคบหม …

การ จัดตั้ง นิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร Read More »

งบการเงิน #8 หมู่บ้านจัดสรร นิติบุคคล คอนโด?

ทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด     & …

งบการเงิน #8 หมู่บ้านจัดสรร นิติบุคคล คอนโด? Read More »

การ ประชุมจัด ตั้งนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร

การประชุมจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร การประชุมจัดตั้ …

การ ประชุมจัด ตั้งนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร Read More »

การจัดตั้งนิติบุคคล ขั้นตอน วิธีการ สิ่งที่ต้องรู้?

การจัดตั้งนิติบุคคล ขั้นตอน วิธีการ สิ่งที่ต้องรู้ การจ …

การจัดตั้งนิติบุคคล ขั้นตอน วิธีการ สิ่งที่ต้องรู้? Read More »

ข้อดี ข้อเสีย นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 8 ข้อดี เสีย มีอะไร ที่ไม่มีใครพูด?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ข้อเสีย นิติบุคคล หมู่บ้าน ข้อเสียของนิติบุคคล หมู่บ้าน จัดสรร ไม่มี นิติบุคคล การ มอบ หมู่บ้าน ให้เทศบาล ดูแล การ เลือกกรรมการนิติบุคคล หมู่บ้าน จัดสรร ถาม ตอบ นิติบุคคลหมู่บ้าน จัดสรร ข้อดี ของ นิติบุคคล หมู่บ้าน การแก้ไข ข้อบังคับ นิติบุคคล หมู่บ้าน จัดสรร ใกล้ฉัน ออนไลน์

เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น ต้องแจ้งภายในกี่วันตัวอย่างผู้ถือหุ้น?

ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น …

เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น ต้องแจ้งภายในกี่วันตัวอย่างผู้ถือหุ้น? Read More »

รายงานเปิดบัญชีบริษัท

รายงานการประชุม เปิดบัญชีธนาคาร โหลดตัวอย่างง่าย ใครก็ทำได้?

รายการการประชุม เปิดบัญชีธนาคาร ประชุมเปิดบัญชีธนาคาร ต …

รายงานการประชุม เปิดบัญชีธนาคาร โหลดตัวอย่างง่าย ใครก็ทำได้? Read More »

ห้างหุ้นส่วน

ห้างหุ้นส่วนสามัญ มีกี่ประเภท บุคคลธรรมดา รู้ก่อนไม่พลาดแน่?

ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญ บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ ย่อ ห้างหุ้นส่วนสามัญ มีอะไรบ้าง ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน

หนังสือบริคณห์สนธิ คือ

หนังสือบริคณห์สนธิ บริษัท #2 คืออะไร ไม่เคยมีใครพูดถึง?

หนังสือบริคณห์สนธิ คืออะไร หนังสือบริคณห์สนธิ บริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ตัวอย่าง หนังสือบริคณห์สนธิ ออนไลน์ หนังสือบริคณห์สนธิ ขอที่ไหน หนังสือบริคณห์สนธิ แก้ไข ขอหนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือบริคณห์สนธิ ภาษาอังกฤษ

แสตมป์อากร

อากรแสตมป์ #2 สัญญาจ้าง ใช้ทําอะไร มี ซื้อ ขาย ที่ไหนกันแน่?

อากรแสตมป์ ออนไลน์ อากรแสตมป์ สัญญาจ้าง อากรแสตมป์ ติดยังไง อากรแสตมป์ ซื้อที่ไหน อากรแสตมป์ สรรพากร อากรแสตมป์ คือ อากรแสตมป์ ราคา อากรแสตมป์ มีกี่แบบ

การรวมหุ้น

การรวมหุ้น #9 SSD ก้าวแรกสู่การสร้างพลังฤดูร้อนในการลงทุน?

การรวมหุ้น ตัวอย่าง การรวมหุ้น คือ การแตกหุ้น ตัวอย่าง การแตกหุ้น คือ การแตกหุ้น บันทึกบัญชี การแตกหุ้น มีผลกระทบอย่างไร หุ้นแตกพาร์ pantip การแยกหุ้น

การแบ่งแยกหุ้น

การแบ่งแยกหุ้น (Stock Splits Up)

การรวมหุ้น ตัวอย่าง การแตกหุ้น คือ การแตกหุ้น ตัวอย่าง การแบ่งเปอร์เซ็นต์หุ้นส่วน แบ่งหุ้นบริษัทยังไง การรวมหุ้น คือ การแบ่งหุ้นให้พนักงาน การแตกหุ้น บันทึกบัญชี

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น งบบัญชีหมวดไหน บันทึกปรับปรุงอย่างไร?

ส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น คือ ส่วนของผู้ถือหุ …

ส่วนของผู้ถือหุ้น งบบัญชีหมวดไหน บันทึกปรับปรุงอย่างไร? Read More »

Scroll to Top