ทะเบียนพาณิชย์

องค์กร ธุรกิจ ไม่แสวงหากําไร ที่จัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะ
5 (317)

[Total: 317 Average: 5] ในหน้านี้ องค์กรธุรกิจไม่แสวงหากําไรที่จัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะ ได้แก่ สมาคมการค้า และ หอการค้าสมาคมการค้าหอการค้าองค์กรธุรกิจไม่ …

องค์กร ธุรกิจ ไม่แสวงหากําไร ที่จัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะ Read More »

กำลังปรับปรุง

ปิดกิจการ 2 ปิดบริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท เลิกกิจการ จดเลิกบริษัท ตัวอย่างงบเลิก
5 (185)

[Total: 185 Average: 5] ในหน้านี้ ขั้นตอนการเลิกบริษัท1. บริษัทจะเลิกกันได้ด้วยเหตุดังต่อไปนี้2. ผู้ชําระบัญชีจัดทําคําขอและยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกบริษ …

ปิดกิจการ 2 ปิดบริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท เลิกกิจการ จดเลิกบริษัท ตัวอย่างงบเลิก Read More »

นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืช

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการยกเว้นภาษีจากการบริจาคสินค้า
5 (78)

[Total: 78 Average: 5] ในหน้านี้ การยกเว้นภาษีบริจาคสินค้าข้อหารือที่ กค 0811/พ.7560การยกเว้นภาษีบริจาคสินค้า ข้อหารือที่ กค 0811/พ.7560 เลขที่หนังสือ …

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการยกเว้นภาษีจากการบริจาคสินค้า Read More »

การออกระดมเงินระดมทุน 3 การขายหุ้นบริษัท บริษัท เงิน ทุน (บริษัทเงินทุน) การขายหุ้นบริษัทจํากัด
5 (54)

[Total: 54 Average: 5] ในหน้านี้ การออกระดมเงินและการจำหน่ายหุ้นกู้ออกจำหน่ายหุ้นกู้เพื่อแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์ ?ออกจำหน่ายหุ้นกู้โดยมิได้จำหน่ายทั้งห …

การออกระดมเงินระดมทุน 3 การขายหุ้นบริษัท บริษัท เงิน ทุน (บริษัทเงินทุน) การขายหุ้นบริษัทจํากัด Read More »

อัตราส่วนทางการเงิน RATIO การวิเคราห์ 4 สภาพคล่อง d/e ratio EXCEL PERIOD อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
5 (162)

[Total: 162 Average: 5] ในหน้านี้ อัตราส่วนทางการเงินวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น กันอย่างไรถึงไม่ขาดทุน ?สำนักงา …

อัตราส่วนทางการเงิน RATIO การวิเคราห์ 4 สภาพคล่อง d/e ratio EXCEL PERIOD อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น Read More »

สินทรัพย์ถาวร

สินทรัพย์ถาวร คือ [ Fixed Asset ] ได้แก่ สินทรัพย์ถาวร ในงบการเงิน
5 (201)

[Total: 201 Average: 5]  สินทรัพย์ถาวรจะแบ่งออกเป็น กี่ประเภท ? สินทรัพย์ถาวรจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ สินทรัพย์ที่มีตัวตน (Tangible Fixed Ass …

สินทรัพย์ถาวร คือ [ Fixed Asset ] ได้แก่ สินทรัพย์ถาวร ในงบการเงิน Read More »

บันทึกรายรับรายจ่าย

บัญชี รายรับรายจ่าย 5 ตาราง สมุด [ ทําเอง ] วิธี ทําบัญชี ส่งธนาคาร
5 (1498)

[Total: 1498 Average: 5] ในหน้านี้ ทําบัญชี รายรับรายจ่ายบัญชีรายรับรายจ่าย คือ ?บัญชีรายรับรายจ่าย ทำเอง ?ขั้นตอนการทําบัญชีรายรับรายจ่ายวิธีทําบัญชี …

บัญชี รายรับรายจ่าย 5 ตาราง สมุด [ ทําเอง ] วิธี ทําบัญชี ส่งธนาคาร Read More »

การเขียนหนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอำนาจ คือ 7 [ Word ] ใบมอบอํานาจ ที่ดิน ทั่วไป
5 (1213)

[Total: 1213 Average: 5] ในหน้านี้ หนังสือมอบอํานาจแบบฟอร์ม หนังสือมอบอํานาจ ใบมอบอํานาจหนังสือมอบอํานาจทั่วไป บุคคลทั่วไปวิธีเขียนหนังสือมอบอำนาจบุคค …

หนังสือมอบอำนาจ คือ 7 [ Word ] ใบมอบอํานาจ ที่ดิน ทั่วไป Read More »

ตัวอย่างหมวดบัญชี

ผังบัญชี 5 หมวด [ มาตรฐาน ] การ บัญชี บริษัทจํากัด ตัวอย่าง
5 (1174)

[Total: 1174 Average: 5] ในหน้านี้ ผังบัญชีผังบัญชี คือ ?รหัสบัญชีมีตัวเลขกี่ตัว ?ผังบัญชีประกอบไปด้วย ดังนี้ตัวอย่าง ผังบัญชีการจัดหมวดหมู่ของบัญชี แ …

ผังบัญชี 5 หมวด [ มาตรฐาน ] การ บัญชี บริษัทจํากัด ตัวอย่าง Read More »

การเลิกบริษัท เลิกกิจการ (ไม่) เสร็จการชำระบัญชี 2 ตัวอย่างงบการเงินเลิกกิจการ เสร็จการชําระบัญชี สรรพากร
5 (245)

[Total: 245 Average: 5] ในหน้านี้ การเลิกบริษัทการเลิกบริษัท และชำระบัญชี บริษัทจำกัดเป็นนิติบุคคลคำสั่งศาลหรือไม่ ?สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้ …

การเลิกบริษัท เลิกกิจการ (ไม่) เสร็จการชำระบัญชี 2 ตัวอย่างงบการเงินเลิกกิจการ เสร็จการชําระบัญชี สรรพากร Read More »

การจำหน่ายหุ้นทุนทำได้กี่วิธี ออกจําหน่ายหุ้นสามัญ บันทึกบัญชี การ จำหน่าย หุ้น บริษัทมหาชน การจำหน่ายหุ้นโดยให้ชำระค่าหุ้นเป็นงวดๆ
5 (434)

[Total: 434 Average: 5] ในหน้านี้ การจำหน่ายหุ้นการรบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นทุนของบริษัทจำกัดการจองซื้อหุ้นการจำหน่ายหุ้นในราคาที่ต่ำกว่ามูล …

การจำหน่ายหุ้นทุนทำได้กี่วิธี ออกจําหน่ายหุ้นสามัญ บันทึกบัญชี การ จำหน่าย หุ้น บริษัทมหาชน การจำหน่ายหุ้นโดยให้ชำระค่าหุ้นเป็นงวดๆ Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคาร

เฉลี่ยภาษีซื้อก่อสร้าง [AO] ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 กรณีเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคาร
5 (79)

[Total: 79 Average: 5]chanatee ngeusa บัญชีปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักบัญชี ที่ชอบทำบทความ รักการทำบทความมากว่า 10 ปี

ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่คู่สมรสยกให้

ภาษีขายทรัพย์คู่สมรส ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่คู่สมรสยกให้
5 (50)

[Total: 50 Average: 5]chanatee ngeusa บัญชีปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักบัญชี ที่ชอบทำบทความ รักการทำบทความมากว่า 10 ปี

ภาษีธุรกิจเฉพาะ รายได้จากการให้กู้ยืมเงิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ รายได้จากการให้กู้ยืมเงิน
5 (71)

[Total: 71 Average: 5]chanatee ngeusa บัญชีปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักบัญชี ที่ชอบทำบทความ รักการทำบทความมากว่า 10 ปี

ภาษีมาตราสามเตรส

ภาษีมาตราสามเตรส หัก ณ ที่จ่าย (มาตรา 3 เตรส) ภาษีเงินได้นิติบุคคล แห่งประมวลรัษฎากร
5 (133)

[Total: 133 Average: 5]~ หนู ~ปริญญาตรี บัญชี นักบัญชี ที่ชอบทำบทความ รักการทำบทความมากว่า 20 ปี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนับวันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ภาษีกรณีเริ่มมีรายได้ 1 กรณีการนับวันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
5 (43)

[Total: 43 Average: 5]~ หนู ~ปริญญาตรี บัญชี นักบัญชี ที่ชอบทำบทความ รักการทำบทความมากว่า 20 ปี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการส่งหมายเรียก และแบบ ป.2 ตามมาตรา 8 แห่งประมวลรัษฎากร

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการส่งหมายเรียก และแบบ ป.2 ตามมาตรา 8 แห่งประมวลรัษฎากร
5 (170)

[Total: 170 Average: 5]~ หนู ~ปริญญาตรี บัญชี นักบัญชี ที่ชอบทำบทความ รักการทำบทความมากว่า 20 ปี

ภาษีใบเพิ่มหนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบเพิ่มหนี้ เนื่องจากการเสียภาษีไม่ถูกต้อง

ภาษีใบเพิ่มหนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีการออกใบเพิ่มหนี้ เนื่องจากการเสียภาษีไม่ถูกต้อง
5 (41)

[Total: 41 Average: 5]~ หนู ~ปริญญาตรี บัญชี นักบัญชี ที่ชอบทำบทความ รักการทำบทความมากว่า 20 ปี

ภาษีกฎหมายต่างประเทศ ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายค่าบริการให้บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายค่าบริการให้บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
5 (49)

[Total: 49 Average: 5]~ หนู ~ปริญญาตรี บัญชี นักบัญชี ที่ชอบทำบทความ รักการทำบทความมากว่า 20 ปี

ภาษีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน
5 (42)

[Total: 42 Average: 5]~ หนู ~ปริญญาตรี บัญชี นักบัญชี ที่ชอบทำบทความ รักการทำบทความมากว่า 20 ปี

ภาษีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ กรณีการขายสินค้าระบบ POST-TENSION พร้อมติดตั้ง

ภาษีคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์
5 (66)

[Total: 66 Average: 5]~ หนู ~ปริญญาตรี บัญชี นักบัญชี ที่ชอบทำบทความ รักการทำบทความมากว่า 20 ปี

ภาษีค้ำประกันเงินกู้ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการค้ำประกันเงินกู้ยืม
5 (47)

[Total: 47 Average: 5]~ หนู ~ปริญญาตรี บัญชี นักบัญชี ที่ชอบทำบทความ รักการทำบทความมากว่า 20 ปี

ภาษีขายที่ดินพร้อมบ้าน ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่ดินพร้อมบ้าน ซึ่งสามีได้ย้ายชื่อเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านแต่ผู้เดียว
5 (59)

[Total: 59 Average: 5]~ หนู ~ปริญญาตรี บัญชี นักบัญชี ที่ชอบทำบทความ รักการทำบทความมากว่า 20 ปี

บอจ คือ บอจ.3 ภาษาอังกฤษ บอจ 5 คืออะไร บอจ.2 3 4 5 คืออะไร
5 (224)

[Total: 224 Average: 5] ในหน้านี้ แบบ บอจ.3 คือ           บอจ คือ บอจ.3 ภาษาอังกฤษเป็นแบบไหน ?สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี …

บอจ คือ บอจ.3 ภาษาอังกฤษ บอจ 5 คืออะไร บอจ.2 3 4 5 คืออะไร Read More »

บอจ 5 บอจ.4 คือ อะไร [ ตราประทับ ] บอจ.4 ขอ บอจ.2 ออนไลน์
5 (326)

[Total: 326 Average: 5] ในหน้านี้ บอจ 4 คือบอจ 4 คือ ?สำนักงานบัญชี บริการอะไร ?บอจ 4 คือ   chanatee ngeusa บัญชีปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาลัยธุรกิจ …

บอจ 5 บอจ.4 คือ อะไร [ ตราประทับ ] บอจ.4 ขอ บอจ.2 ออนไลน์ Read More »

บอจ 5 แบบ ยื่น ภาย [ ในกี่วัน ] ราย ชื่อ ผู้ ถือ หุ้น ตัวอย่าง คืออะไร
5 (477)

[Total: 477 Average: 5] ในหน้านี้ บอจ 5บอจ 5 คือ ?สำนักงานบัญชี บริการอะไร ?บอจ 5 chanatee ngeusa บัญชีปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักบัญ …

บอจ 5 แบบ ยื่น ภาย [ ในกี่วัน ] ราย ชื่อ ผู้ ถือ หุ้น ตัวอย่าง คืออะไร Read More »

องค์กรธุรกิจ

องค์กรธุรกิจ 8 ความสำคัญของธุรกิจ ความหมายขององค์กร หน้าที่ ประเภท รูปแบบ หน้าที่ การจัด
5 (1292)

[Total: 1292 Average: 5] ในหน้านี้ องค์กรธุรกิจองค์กรธุรกิจ คือ ?รูปแบบขององค์กรธุรกิจ ?กิจการเจ้าของคนเดียวลักษณะของกิจการเจ้าของคนเดียวข้อดี กิจการเ …

องค์กรธุรกิจ 8 ความสำคัญของธุรกิจ ความหมายขององค์กร หน้าที่ ประเภท รูปแบบ หน้าที่ การจัด Read More »

งบดุล

งบดุล 2 งบแสดงสถานะทางการเงิน Balance sheet ประกอบด้วย
5 (901)

[Total: 901 Average: 5] ในหน้านี้ งบดุลงบดุล คือ ?งบดุลแสดงอะไร ?งบดุล ~ หนู ~ปริญญาตรี บัญชี นักบัญชี ที่ชอบทำบทความ รักการทำบทความมากว่า 20 ปี

ภพ 30

ภพ 30 คือ 2 [ ตัวอย่าง ] เมื่อไหร่ วิธีการทำรายงาน ยื่น ผ่าน เน็ต
5 (1680)

[Total: 1680 Average: 5] ในหน้านี้ ภพ 30ภพ 30 คือ ?ใครยื่น ภพ 30 ? รายละเอียดในแบบ ภพ 30 คืออะไรภพ 30 รายละเอียดในแบบ ภพ 30 คืออะไร   1. เลขประจำ …

ภพ 30 คือ 2 [ ตัวอย่าง ] เมื่อไหร่ วิธีการทำรายงาน ยื่น ผ่าน เน็ต Read More »

ภาษีขาย

ภาษีขาย คือ 7 [Output Tax] ประกอบด้วย บันทึกบัญชี
5 (942)

[Total: 942 Average: 5] ในหน้านี้ ภาษีขายภาษีขาย คือ ?ภาษีขาย อยู่หมวดไหน ?ภาษีขาย ภาษีขาย อยู่หมวด 2 หนี้สิน ~ หนู ~ปริญญาตรี บัญชี นักบัญชี ที่ชอบทำ …

ภาษีขาย คือ 7 [Output Tax] ประกอบด้วย บันทึกบัญชี Read More »

ประชุมสามัญประจำปี ล่าช้า

จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ.2563 ล่าช้า หนังสือชี้แจงเหตุผล ยื่นต่อ นายทะเบียน
5 (2060)

[Total: 2060 Average: 5] ในหน้านี้ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ.2563 ล่าช้า หนังสือชี้แจงเหตุผล ยื่นต่อ นายทะเบียน ?สำนักง …

จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ.2563 ล่าช้า หนังสือชี้แจงเหตุผล ยื่นต่อ นายทะเบียน Read More »

รับทําบัญชี 8 การจัดทำงบการเงิน หมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด
5 (2560)

[Total: 2560 Average: 5] ในหน้านี้ ทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร อาคารชุดการทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร อาคารชุดบัญชี รายรับ รายจ่าย นิติบุคคลขั้น …

รับทําบัญชี 8 การจัดทำงบการเงิน หมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด Read More »

การประชุมจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
5 (269)

[Total: 269 Average: 5] ในหน้านี้ การประชุมจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ?ผู้จัดสรรที่ดินผู้ซื้อที่ดินจัดสรรที่มีความประสงค์จะจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้า …

การประชุมจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร Read More »

ข้อดี ข้อเสีย นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

นิติบุคลหมู่บ้านจัดสรร 2 [ ข้อดีเสีย ] นิติหมู่บ้าน
5 (331)

[Total: 331 Average: 5] ในหน้านี้ นิติบุคลหมู่บ้านจัดสรรข้อดีของการเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ?สำนักงานบัญชี บริการอะไร ?นิติบุคลหมู่บ้านจัดสรร ข้อดี …

นิติบุคลหมู่บ้านจัดสรร 2 [ ข้อดีเสีย ] นิติหมู่บ้าน Read More »

เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น บอจ 5 [ ตัวอย่าง ] ภายในกี่วัน การ เปลี่ยน รายชื่อ
5 (8282)

[Total: 8282 Average: 5] ในหน้านี้ ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น ?เอกสารที่ต้องใช้ ?หนังสือสัญญาโอนหุ้นในบริษัทจำกัดหลักฐานเปล …

เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น บอจ 5 [ ตัวอย่าง ] ภายในกี่วัน การ เปลี่ยน รายชื่อ Read More »

รายงานเปิดบัญชีบริษัท

รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร 2 ตัวอย่าง [ Word ] แบบฟอร์ม บริษัท
5 (21553)

[Total: 21553 Average: 5] ในหน้านี้ รายการการประชุม เปิดบัญชีธนาคารประชุมเปิดบัญชีธนาคาร ?เอกสารประกอบ ?รายงานการประชุมเอกสารประกอบการเปิดบัญชีรายการก …

รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร 2 ตัวอย่าง [ Word ] แบบฟอร์ม บริษัท Read More »

ภ.พ.36 คือ และผู้ใดที่ต้องใช้ ภ.พ.36 บ้าง
5 (2438)

[Total: 2438 Average: 5] ในหน้านี้ ภพ 36ภพ 36 คือ ?ใครต้องยื่น ภพ 36 ?ยื่น ภ.พ.36 ล่าช้ามีบทลงโทษยังไงบ้างภพ.36 ใช้สิทธิ์ขอคืนภาษีภายในกี่เดือน เหมือน …

ภ.พ.36 คือ และผู้ใดที่ต้องใช้ ภ.พ.36 บ้าง Read More »

ห้างหุ้นส่วน

ห้างหุ้นส่วนสามัญ 2 หสม [ ข้อดีเสีย ] นิติบุคคล คือ จดทะเบียนจัดตั้ง
5 (1288)

[Total: 1288 Average: 5] ในหน้านี้ ห้างหุ้นส่วนสามัญห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ ?ห้างหุ้นส่วนสามัญ มีกี่ประเภท ?สิทธิหน้าที่ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนรวมทั้งมีค …

ห้างหุ้นส่วนสามัญ 2 หสม [ ข้อดีเสีย ] นิติบุคคล คือ จดทะเบียนจัดตั้ง Read More »

หนังสือบริคณห์สนธิ คือ

หนังสือบริคณห์สนธิ คือ 2 [ ตัวอย่าง ] ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม อะไร
5 (2209)

[Total: 2209 Average: 5] ในหน้านี้ หนังสือบริคณห์สนธิบริคณห์สนธิ คือ ?บริคณห์สนธิ ขอที่ไหน ?หนังสือบริคณห์สนธิ มีกี่หน้าตัวอย่างหนังสือบริคณห์สนธิดาวน …

หนังสือบริคณห์สนธิ คือ 2 [ ตัวอย่าง ] ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม อะไร Read More »

แสตมป์อากร

ความหมาย ของ 2 อากรแสตมป์ คือ ได้ ค่า ตี ตราสาร
5 (5806)

[Total: 5806 Average: 5] ในหน้านี้ อากรแสตมป์อากรแสตมป์ คือ ?อากรแสตมป์ ซื้อที่ไหน ?อากรแสตมป์ ร้านที่ไม่ได้ขายเอกสาร สัญญา ที่ต้องติดอากรแสตมป์ผู้มีห …

ความหมาย ของ 2 อากรแสตมป์ คือ ได้ ค่า ตี ตราสาร Read More »

การรวมหุ้น

การรวมหุ้น ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Stock Splits Down
5 (457)

[Total: 457 Average: 5] ในหน้านี้ การรวมหุ้นการรวมหุ้น คือ (Stock Splits Down) ?สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได …

การรวมหุ้น ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Stock Splits Down Read More »

การแบ่งแยกหุ้น

การแบ่งแยกหุ้น #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Stock Splits Up
5 (487)

[Total: 487 Average: 5] ในหน้านี้ การแบ่งแยกหุ้นการแบ่งแยกหุ้น คือ ( Stock Splits Up ) ?สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำ …

การแบ่งแยกหุ้น #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Stock Splits Up Read More »

Scroll to Top