ทะเบียนพาณิชย์

3 สมาคมการค้า คือ ธุรกิจไม่แสวงหากําไร
5 (317)

[Total: 317 Average: 5] ในหน้านี้ องค์กรธุรกิจไม่แสวงหากําไรที่จัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะ ได้แก่ สมาคมการค้า และ หอการค้าสมาคมการค้าหอการค้าองค์กรธุรกิจไม่ …

3 สมาคมการค้า คือ ธุรกิจไม่แสวงหากําไร Read More »

กำลังปรับปรุง

4 เหตุ ปิดกิจการ บริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท
5 (185)

[Total: 185 Average: 5] ในหน้านี้ ขั้นตอนการเลิกบริษัท1. บริษัทจะเลิกกันได้ด้วยเหตุดังต่อไปนี้2. ผู้ชําระบัญชีจัดทําคําขอและยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกบริษ …

4 เหตุ ปิดกิจการ บริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท Read More »

นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืช

14 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการยกเว้นภาษีจากการบริจาคสินค้า
5 (78)

[Total: 78 Average: 5] ในหน้านี้ การยกเว้นภาษีบริจาคสินค้าข้อหารือที่ กค 0811/พ.7560การยกเว้นภาษีบริจาคสินค้า ข้อหารือที่ กค 0811/พ.7560 เลขที่หนังสือ …

14 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการยกเว้นภาษีจากการบริจาคสินค้า Read More »

3 การออกระดมเงินระดมทุน การขายหุ้นบริษัท
5 (54)

[Total: 54 Average: 5] ในหน้านี้ การออกระดมเงินและการจำหน่ายหุ้นกู้ออกจำหน่ายหุ้นกู้เพื่อแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์ ?ออกจำหน่ายหุ้นกู้โดยมิได้จำหน่ายทั้งห …

3 การออกระดมเงินระดมทุน การขายหุ้นบริษัท Read More »

4ด้าน BSC อัตราส่วนทางการเงิน อะไรบ้าง สรุป ตัวอย่าง
5 (162)

[Total: 162 Average: 5] ในหน้านี้ อัตราส่วนทางการเงินวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น กันอย่างไรถึงไม่ขาดทุน ?สำนักงา …

4ด้าน BSC อัตราส่วนทางการเงิน อะไรบ้าง สรุป ตัวอย่าง Read More »

สินทรัพย์ถาวร

9 สินทรัพย์ถาวร คือ เรียกอีกอย่างว่า บ้าง
5 (201)

[Total: 201 Average: 5] สินทรัพย์ถาวรจะแบ่งออกเป็น กี่ประเภท ? สินทรัพย์ถาวรจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ สินทรัพย์ที่มีตัวตน (Tangible Fixed Asse …

9 สินทรัพย์ถาวร คือ เรียกอีกอย่างว่า บ้าง Read More »

การเขียนหนังสือมอบอำนาจ

6 ส่วน หนังสือมอบอำนาจ กี่แบบ พยาน เอกสาร
5 (1215)

[Total: 1215 Average: 5] ในหน้านี้ หนังสือมอบอํานาจแบบฟอร์ม หนังสือมอบอํานาจ ใบมอบอํานาจหนังสือมอบอํานาจทั่วไป บุคคลทั่วไปวิธีเขียนหนังสือมอบอำนาจบุคค …

6 ส่วน หนังสือมอบอำนาจ กี่แบบ พยาน เอกสาร Read More »

180 การเลิกบริษัท เลิกกิจการ (ไม่) เสร็จการชำระบัญชี
5 (245)

[Total: 245 Average: 5] ในหน้านี้ การเลิกบริษัทการเลิกบริษัท และชำระบัญชี บริษัทจำกัดเป็นนิติบุคคลคำสั่งศาลหรือไม่ ?สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้ …

180 การเลิกบริษัท เลิกกิจการ (ไม่) เสร็จการชำระบัญชี Read More »

20% การจำหน่ายหุ้นทุนทำได้กี่วิธี สามัญ
5 (434)

[Total: 434 Average: 5] ในหน้านี้ การจำหน่ายหุ้นการรบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นทุนของบริษัทจำกัดการจองซื้อหุ้นการจำหน่ายหุ้นในราคาที่ต่ำกว่ามูล …

20% การจำหน่ายหุ้นทุนทำได้กี่วิธี สามัญ Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคาร

3 เฉลี่ยภาษีซื้อก่อสร้าง AO ก่อสร้างอาคาร
5 (79)

[Total: 79 Average: 5]CHANATEE NGUESAบัญชีปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักบัญชี ที่ชอบทำบทความ รักการทำบทความมากว่า 10 ปี

ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่คู่สมรสยกให้

25 ธค ภาษีขายทรัพย์คู่สมรส ภาษีธุรกิจเฉพาะ
5 (50)

[Total: 50 Average: 5]CHANATEE NGUESAบัญชีปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักบัญชี ที่ชอบทำบทความ รักการทำบทความมากว่า 10 ปี

ภาษีธุรกิจเฉพาะ รายได้จากการให้กู้ยืมเงิน

16 ธค ภาษีธุรกิจเฉพาะ รายได้จากการให้กู้ยืมเงิน
5 (71)

[Total: 71 Average: 5]CHANATEE NGUESAบัญชีปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักบัญชี ที่ชอบทำบทความ รักการทำบทความมากว่า 10 ปี

3 บอจ คือ ภาษาอังกฤษ บอจ 5 คืออะไร บอจ.2 3 4 5 คืออะไร
5 (224)

[Total: 224 Average: 5] ในหน้านี้ แบบ บอจ.3 คือ           บอจ คือ บอจ.3 ภาษาอังกฤษเป็นแบบไหน ?ส …

3 บอจ คือ ภาษาอังกฤษ บอจ 5 คืออะไร บอจ.2 3 4 5 คืออะไร Read More »

4 บอจ 4 คือ ตัวอย่าง อะไร ขอ ออนไลน์ || รับทำบัญชี.COM
5 (327)

[Total: 327 Average: 5] ในหน้านี้ บอจ 4 คือบอจ 4 คือ ?สำนักงานบัญชี บริการอะไร ?บอจ 4 คือ   CHANATEE NGUESAบัญชีปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาลัยธุรกิจบ …

4 บอจ 4 คือ ตัวอย่าง อะไร ขอ ออนไลน์ || รับทำบัญชี.COM Read More »

5 บอจ 5 คือ รายชื่อผู้ถือหุ้น ยื่นภายในกี่วัน
5 (477)

[Total: 477 Average: 5] ในหน้านี้ บอจ 5บอจ 5 คือ ?สำนักงานบัญชี บริการอะไร ?บอจ 5 CHANATEE NGUESAบัญชีปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักบัญช …

5 บอจ 5 คือ รายชื่อผู้ถือหุ้น ยื่นภายในกี่วัน Read More »

รับจดทะเบียนบริษัท

10 จดทะเบียนบริษัท ที่ไหน เสียภาษี ยังไง
5 (1093)

ในหน้านี้ รับจดทะเบียนบริษัทจดทะเบียนบริษัท ที่ไหนจดทะเบียนบริษัท เสียภาษีอย่างไรจดทะเบียนบริษัท ดียังไงจดทะเบียนบริษัท ยังไงรับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบ …

10 จดทะเบียนบริษัท ที่ไหน เสียภาษี ยังไง Read More »

องค์กรธุรกิจ

8 องค์กรธุรกิจ ความสำคัญของธุรกิจ ความหมาย
5 (1293)

[Total: 1293 Average: 5] ในหน้านี้ องค์กรธุรกิจองค์กรธุรกิจ คือ ?รูปแบบขององค์กรธุรกิจ ?กิจการเจ้าของคนเดียวห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนจำกัดสหก …

8 องค์กรธุรกิจ ความสำคัญของธุรกิจ ความหมาย Read More »

งบดุล

3 เดือน งบดุล คือ แสดงสถานะทางการเงิน || รับทำบัญชี.COM
5 (901)

[Total: 901 Average: 5] ในหน้านี้ งบดุลงบดุล คือ ?งบดุลแสดงอะไร ?งบดุล ANUSAK NGUESAปริญญาตรี บัญชี นักบัญชี ที่ชอบทำบทความ รักการทำบทความมากว่า 20 ปี

ภพ 30

ภพ 30 คืออะไร ยื่นทำไม ยังไง ในกี่วัน || รับทำบัญชี.COM
5 (1681)

[Total: 1681 Average: 5] ในหน้านี้ ภพ 30ภพ 30 คือ ?ใครยื่น ภพ 30 ? รายละเอียดในแบบ ภพ 30 คืออะไรภพ 30 รายละเอียดในแบบ ภพ 30 คืออะไร   1. เลขประจำ …

ภพ 30 คืออะไร ยื่นทำไม ยังไง ในกี่วัน || รับทำบัญชี.COM Read More »

ภาษีขาย

7 % ภาษีขาย คือ เป็น ประเภท เกิดขึ้นกรณีใด
5 (942)

[Total: 942 Average: 5] ในหน้านี้ ภาษีขายภาษีขาย คือ ?ภาษีขาย อยู่หมวดไหน ?ภาษีขาย ภาษีขาย อยู่หมวด 2 หนี้สิน ANUSAK NGUESAปริญญาตรี บัญชี นักบัญชี ที …

7 % ภาษีขาย คือ เป็น ประเภท เกิดขึ้นกรณีใด Read More »

ประชุมสามัญประจำปี ล่าช้า

2563 จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ล่าช้า
5 (2060)

[Total: 2060 Average: 5] ในหน้านี้ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ.2563 ล่าช้า หนังสือชี้แจงเหตุผล ยื่นต่อ นายทะเบียน ?สำนักง …

2563 จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ล่าช้า Read More »

8 ทำงบการเงิน หมู่บ้านจัดสรร คอนโด รับจ่าย
5 (2560)

[Total: 2560 Average: 5] ในหน้านี้ ทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร อาคารชุดการทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร อาคารชุดบัญชี รายรับ รายจ่าย นิติบุคคลขั้น …

8 ทำงบการเงิน หมู่บ้านจัดสรร คอนโด รับจ่าย Read More »

5 การประชุมจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
5 (269)

[Total: 269 Average: 5] ในหน้านี้ การประชุมจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ?ผู้จัดสรรที่ดินผู้ซื้อที่ดินจัดสรรที่มีความประสงค์จะจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้า …

5 การประชุมจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร Read More »

ข้อดี ข้อเสีย นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

5 ข้อดีเสีย นิติบุคลหมู่บ้านจัดสรร คืออะไร
5 (331)

[Total: 331 Average: 5] ในหน้านี้ นิติบุคลหมู่บ้านจัดสรรข้อดีของการเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ?สำนักงานบัญชี บริการอะไร ?นิติบุคลหมู่บ้านจัดสรร ข้อดี …

5 ข้อดีเสีย นิติบุคลหมู่บ้านจัดสรร คืออะไร Read More »

5 บอจ ตัวอย่าง เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น
5 (8282)

[Total: 8282 Average: 5] ในหน้านี้ ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น ?เอกสารที่ต้องใช้ ?หนังสือสัญญาโอนหุ้นในบริษัทจำกัดหลักฐานเปล …

5 บอจ ตัวอย่าง เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น Read More »

รายงานเปิดบัญชีบริษัท

3 ตัวอย่าง รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร
5 (21553)

[Total: 21553 Average: 5] ในหน้านี้ รายการการประชุม เปิดบัญชีธนาคารประชุมเปิดบัญชีธนาคาร ?เอกสารประกอบ ?รายงานการประชุมเอกสารประกอบการเปิดบัญชีรายการก …

3 ตัวอย่าง รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร Read More »

ภพ 36 คือ อะไร ใครต้องยื่น ได้ถึงวันไหน
5 (2438)

[Total: 2438 Average: 5] ในหน้านี้ ภพ 36ภพ 36 คือ ?ใครต้องยื่น ภพ 36 ?ยื่น ภ.พ.36 ล่าช้ามีบทลงโทษยังไงบ้างภพ.36 ใช้สิทธิ์ขอคืนภาษีภายในกี่เดือน เหมือน …

ภพ 36 คือ อะไร ใครต้องยื่น ได้ถึงวันไหน Read More »

ห้างหุ้นส่วน

5 หสม ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ ข้อดีเสีย
5 (1288)

[Total: 1288 Average: 5] ในหน้านี้ ห้างหุ้นส่วนสามัญห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ ?ห้างหุ้นส่วนสามัญ มีกี่ประเภท ?สิทธิหน้าที่ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนรวมทั้งมีค …

5 หสม ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ ข้อดีเสีย Read More »

หนังสือบริคณห์สนธิ คือ

3 ตัวอย่าง หนังสือบริคณห์สนธิ บริษัท แก้ไข
5 (2209)

[Total: 2209 Average: 5] ในหน้านี้ หนังสือบริคณห์สนธิบริคณห์สนธิ คือ ?บริคณห์สนธิ ขอที่ไหน ?หนังสือบริคณห์สนธิ มีกี่หน้าตัวอย่างหนังสือบริคณห์สนธิดาวน …

3 ตัวอย่าง หนังสือบริคณห์สนธิ บริษัท แก้ไข Read More »

แสตมป์อากร

5 อากรแสตมป์ คืออะไร ความหมาย ได้ ค่าตีตรา
5 (5806)

[Total: 5806 Average: 5] ในหน้านี้ อากรแสตมป์อากรแสตมป์ คือ ?อากรแสตมป์ ซื้อที่ไหน ?อากรแสตมป์ ร้านที่ไม่ได้ขายเอกสาร สัญญา ที่ต้องติดอากรแสตมป์ผู้มีห …

5 อากรแสตมป์ คืออะไร ความหมาย ได้ ค่าตีตรา Read More »

การรวมหุ้น

3 การรวมหุ้น คือ บันทึกหมวดบัญชี
5 (457)

[Total: 457 Average: 5] ในหน้านี้ การรวมหุ้นการรวมหุ้น คือ (Stock Splits Down) ?สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได …

3 การรวมหุ้น คือ บันทึกหมวดบัญชี Read More »

การแบ่งแยกหุ้น

3 การแบ่งแยกหุ้น คือ แตกหุ้น ตัวอย่าง
5 (487)

[Total: 487 Average: 5] ในหน้านี้ การแบ่งแยกหุ้นการแบ่งแยกหุ้น คือ ( Stock Splits Up ) ?สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำ …

3 การแบ่งแยกหุ้น คือ แตกหุ้น ตัวอย่าง Read More »

ส่วนของผู้ถือหุ้น

1 ส่วนของผู้ถือหุ้น คืออะไร มี เปลี่ยนแปลง
5 (3959)

[Total: 3959 Average: 5] ในหน้านี้ ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้น คือ ?ส่วนของผู้ถือหุ้น หมวดบัญชี ?ส่วนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น …

1 ส่วนของผู้ถือหุ้น คืออะไร มี เปลี่ยนแปลง Read More »

Scroll to Top