ทะเบียนพาณิชย์

3 สมาคมการค้า คือ ธุรกิจไม่แสวงหากําไร

ในหน้านี้ องค์กรธุรกิจไม่แสวงหากําไรที่จัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะ ได้แก่ สมาคมการค้า และ หอการค้าสมาคมการค้าหอการค้าสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรองค์กรธุรกิจไม่แสวงหากําไรที่จัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะ ได้แก่ สมาคมการค้า และ หอการค้า สมาคมการค้า สมาคมการค้า คือ …

3 สมาคมการค้า คือ ธุรกิจไม่แสวงหากําไร Read More »

กำลังปรับปรุง

4 เหตุ ปิดกิจการ บริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท

ในหน้านี้ ขั้นตอนการเลิกบริษัท1. บริษัทจะเลิกกันได้ด้วยเหตุดังต่อไปนี้2. ผู้ชําระบัญชีจัดทําคําขอและยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกบริษัท3. ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ 1 ครั้ง (บอกกล่าวการเลิก)4. ส่งคําบอกกล่าวเป็นจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ไปยังเจ้าหนี้ (ถ้ามี)ข้อมูลที่ต้องใช้เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในก …

4 เหตุ ปิดกิจการ บริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท Read More »

นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืช

ยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม บริจาคสินค้า

บริจาคสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม  บริษัท บริจาค สินค้า ให้วัด ภาษีมูลค่าเพิ่ม  บริจาคสินค้าให้โรงพยาบาล ภาษีมูลค่าเพิ่ม  นําสินค้าไปบริจาค บันทึกบัญชี บริจาคสินค้า ภาษีเงินได้นิติบุคคล ซื้อของไปบริจาค ภาษีซื้อขอคืนได้หรือไม่ บริจาคสินค้าที่ผลิตเอง ซื้อของบริจาค ภาษีซื้อ

ระดมเงินทุน ขายหุ้นบริษัท

หุ้นเพิ่มทุน 2565 หุ้นเพิ่มทุน ล่าสุด การเพิ่มทุนของบริษัท สูตร คำนวณ การเพิ่มทุน การเพิ่มทุนของบริษัท จะทำเมื่อใด หุ้นเพิ่มทุน คือ pantip หุ้นเพิ่มทุน ราคาขึ้นหรือลง การเพิ่มทุน คือ

4ด้าน BSC อัตราส่วนทางการเงิน อะไรบ้าง สรุป ตัวอย่าง

ในหน้านี้ อัตราส่วนทางการเงินวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น กันอย่างไรถึงไม่ขาดทุนสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร บริษัทตัวอย่างอัตราส่งนทางการเงิน บริษัท บ้านดี จำกัดมาวิเคราะห์ตามตารางข้างล่างนี้อัตราส่วนทางการเงิน เ …

4ด้าน BSC อัตราส่วนทางการเงิน อะไรบ้าง สรุป ตัวอย่าง Read More »

สินทรัพย์ถาวร

9 สินทรัพย์ถาวร คือ เรียกอีกอย่างว่า บ้าง

  สินทรัพย์ถาวรจะแบ่งออกเป็น กี่ประเภท สินทรัพย์ถาวรจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ สินทรัพย์ที่มีตัวตน (Tangible Fixed Assets) เป็นสินทรัพย์ประเภทที่มีสภาพเป็นวัตถุมองเห็นได้ สัมผัสได้ ซึ่งโดยปกติแล้วสินทรัพย์ที่มีตัวตนจะแบ่งเป็น ไม่ต้องหักค่าสึกหลอและค่าเสื่อมราคาเนื่องจากอายุการใช้งานไม่จำกัด เ …

9 สินทรัพย์ถาวร คือ เรียกอีกอย่างว่า บ้าง Read More »

การเขียนหนังสือมอบอำนาจ

6 ส่วน หนังสือมอบอำนาจ กี่แบบ พยาน เอกสาร

ในหน้านี้ หนังสือมอบอํานาจแบบฟอร์ม หนังสือมอบอํานาจ ใบมอบอํานาจหนังสือมอบอํานาจทั่วไป บุคคลทั่วไปวิธีเขียนหนังสือมอบอำนาจบุคคลธรรมดาหนังสือมอบอํานาจ ขนส่งหลักสำคัญในการเขียน หนังสือมอบอำนาจ พยานในการทำหนังสือมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ อากรแสตมป์ทำไมต้องทำต้องทำหนังสือมอบอำนาจหนังสือมอบอํานาจ …

6 ส่วน หนังสือมอบอำนาจ กี่แบบ พยาน เอกสาร Read More »

180 การเลิกบริษัท เลิกกิจการ (ไม่) เสร็จการชำระบัญชี

ในหน้านี้ การเลิกบริษัทการเลิกบริษัท และชำระบัญชี บริษัทจำกัดเป็นนิติบุคคลคำสั่งศาลหรือไม่สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุมและมีมติเป็นเอกฉันท์การเลิกบริษัท เมื่อผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเลิกประกอบธุรกิ …

180 การเลิกบริษัท เลิกกิจการ (ไม่) เสร็จการชำระบัญชี Read More »

การจำหน่ายหุ้นทุนทำได้กี่วิธี

การจำหน่ายหุ้น การรบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้น ทุนของบริษัทจำกัด การจองซื้อหุ้น การจำหน่ายหุ้นในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้น การจำหน่ายหุ้นในราคาที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น การจำหน่ายหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นอาจทำโดย รับค่าหุ้นที่ไม่ใช่เงินสด

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคาร

3 เฉลี่ยภาษีซื้อก่อสร้าง AO ก่อสร้างอาคาร

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคาร ข้อหารือที่ กค 0811/17427เลขที่หนังสือ: กค 0811/17427วันที่: 25 ธันวาคม 2541เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารข้อกฎหมาย: มาตรา 82/6, มาตรา 83/4, มาตรา 89, มาตรา 89/1, ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบั …

3 เฉลี่ยภาษีซื้อก่อสร้าง AO ก่อสร้างอาคาร Read More »

ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่คู่สมรสยกให้

25 ธค ภาษีขายทรัพย์คู่สมรส ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่คู่สมรสยกให้ ข้อหารือที่ กค 0811/17422เลขที่หนังสือ: กค 0811/17422วันที่: 25 ธันวาคม 2541เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่คู่สมรสยกให้ข้อกฎหมาย: มาตรา 91/2(6), พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534ข้อหารือ: นาง ก. ได้จดทะเบียนสมรสกับ นา …

25 ธค ภาษีขายทรัพย์คู่สมรส ภาษีธุรกิจเฉพาะ Read More »

ภาษีธุรกิจเฉพาะ รายได้จากการให้กู้ยืมเงิน

16 ธค ภาษีธุรกิจเฉพาะ รายได้จากการให้กู้ยืมเงิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ รายได้จากการให้กู้ยืมเงิน ข้อหารือที่ กค 0811/16976เลขที่หนังสือ: กค 0811/16976วันที่: 16 ธันวาคม 2541เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ รายได้จากการให้กู้ยืมเงินข้อกฎหมาย: มาตรา91/2 (5)ข้อหารือ: บริษัทในประเทศไทยที่ไม่ใช่ธนาคาร หรือบริษัทเงินทุน มีนิติบุคคลต่างประเทศถือหุ้นเป็นส่วนใหญ่และเป็นผ …

16 ธค ภาษีธุรกิจเฉพาะ รายได้จากการให้กู้ยืมเงิน Read More »

ภาษีมาตราสามเตรส

3 เตรส ภาษีมาตราสามเตรส หัก ณ ที่จ่าย มาตรา

ภาษีมาตราสามเตรส หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส ภาษีเงินได้นิติบุคคล แห่งประมวลรัษฎากร ข้อหารือที่ กค 0811/16809เลขที่หนังสือ: กค 0811/16809วันที่: 9 ธันวาคม 2541เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากรข้อกฎหมาย: มาตรา 3 เตรส, คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528ฯข้อหาร …

3 เตรส ภาษีมาตราสามเตรส หัก ณ ที่จ่าย มาตรา Read More »

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนับวันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

2 เริ่มมีรายได้ การประกอบกิจการ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนับวันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ภาษีกรณีเริ่มมีรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนับวันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนข้อหารือที่ กค 0811/16548เลขที่หนังสือ: กค 0811/16548วันที่: 1 ธันวาคม 2541เรื่อง: ภาษีเงินไ …

2 เริ่มมีรายได้ การประกอบกิจการ Read More »

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการส่งหมายเรียก และแบบ ป.2 ตามมาตรา 8 แห่งประมวลรัษฎากร

1 ธค ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการส่งหมายเรียก

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการส่งหมายเรียก และแบบ ป.2 ตามมาตรา 8 แห่งประมวลรัษฎากร ข้อหารือที่ กค 0811/16542เลขที่หนังสือ: กค 0811/16542วันที่: 1 ธันวาคม 2541เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการส่งหมายเรียก และแบบ ป.2 ตามมาตรา 8 แห่งประมวลรัษฎากรข้อกฎหมาย: มาตรา 8ข้อหารือ: การส่งหมายเรียกและแบบเปรียบเ …

1 ธค ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการส่งหมายเรียก Read More »

ภาษีใบเพิ่มหนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบเพิ่มหนี้ เนื่องจากการเสียภาษีไม่ถูกต้อง

7% ภาษีใบเพิ่มหนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบเพิ่มหนี้

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบเพิ่มหนี้ เนื่องจากการเสียภาษีไม่ถูกต้อง ข้อหารือเลขที่ กค 0811/พ.17590เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.17590วันที่: 23 ธันวาคม 2540เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบเพิ่มหนี้ เนื่องจากการเสียภาษีไม่ถูกต้องข้อกฎหมาย: ประเด็นปัญหาข้อหารือ: การไฟฟ้าได้ทำสัญญาจัดซื้อสินค้าจำพวกอุป …

7% ภาษีใบเพิ่มหนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบเพิ่มหนี้ Read More »

ภาษีกฎหมายต่างประเทศ ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายค่าบริการให้บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

12 ธค ค่าบริการให้บริษัทที่ตั้งขึ้นต่างประเทศ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายค่าบริการให้บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ข้อหารือที่ กค 0811/พ.16786เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.16786วันที่: 12 ธันวาคม 2540เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายค่าบริการให้บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศข้อกฎหมาย: ประเด็นปัญหาข้อหารือ: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ …

12 ธค ค่าบริการให้บริษัทที่ตั้งขึ้นต่างประเทศ Read More »

ภาษีผลิตสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีนำสินค้าไปใช้ในการผลิตสินค้า

8 ธค ภาษีผลิตสินค้า ภาษี ใช้ในการผลิตสินค้า

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำสินค้าไปใช้ในการผลิตสินค้า ข้อหารือที่ กค 0811/พ.16540เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.16540วันที่: 8 ธันวาคม 2540เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำสินค้าไปใช้ในการผลิตสินค้าข้อกฎหมาย: ประเด็นปัญหาข้อหารือ: กรมการพลังงานฯ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนและได้จดทะเบียนให้ศูนย์พัฒนาปิโตรเลี่ยมภาคเ …

8 ธค ภาษีผลิตสินค้า ภาษี ใช้ในการผลิตสินค้า Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอยกเว้นการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

8 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอยกเว้นการจดทะเบียน

มูลค่าเพิ่มสถานีน้ำมัน ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอยกเว้นการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ข้อหารือที่ กค 0811/พ.16536เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.16536วันที่: 8 ธันวาคม 2540เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอยกเว้นการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มข้อกฎหมาย: ประเด็นปัญหาข้อหารือ: หน่วยงานของราชการที่มิได้มีวัตถุประสงค์ท …

8 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอยกเว้นการจดทะเบียน Read More »

24 ธค ภาษีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน ข้อหารือที่ กค 0811(กม)/806เลขที่หนังสือ: กค 0811(กม)/806วันที่: 24 ธันวาคม 2540เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินข้อกฎหมาย: ประเด็นปัญหาข้อหารือ: สมาคมศิษย์เก่าได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยการครอบครองปรปักษ์ …

24 ธค ภาษีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล Read More »

ภาษีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ กรณีการขายสินค้าระบบ POST-TENSION พร้อมติดตั้ง

4% ภาษีคอนกรีตเสริมเหล็ก หัก ณ ที่จ่าย

ภาษีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ กรณีการขายสินค้าระบบ POST-TENSION พร้อมติดตั้ง ข้อหารือที่ กค 0811/19955เลขที่หนังสือ: กค 0811/19955วันที่: 16 ธันวาคม 2540เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ กรณีการขายสินค้าระบบ POST-TENSION พร้ …

4% ภาษีคอนกรีตเสริมเหล็ก หัก ณ ที่จ่าย Read More »

31 ธค ภาษีค้ำประกันเงินกู้ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่าย

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการค้ำประกันเงินกู้ยืม ข้อหารือที่ กค 0811/17901เลขที่หนังสือ: กค 0811/17901วันที่: 31 ธันวาคม 2540เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการค้ำประกันเงินกู้ยืมข้อกฎหมาย: ประเด็นปัญหาข้อหารือ: บริษัท ประกอบกิจการขายรถยนต์ตามสัญญาเช่าซื้อ ในก …

31 ธค ภาษีค้ำประกันเงินกู้ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่าย Read More »

30 ธค ภาษีขายที่ดินพร้อมบ้าน ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่

ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่ดินพร้อมบ้าน ซึ่งสามีได้ย้ายชื่อเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านแต่ผู้เดียว ข้อหารือที่ กค 0811/17875เลขที่หนังสือ: กค 0811/17875วันที่: 30 ธันวาคม 2540เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่ดินพร้อมบ้าน ซึ่งสามีได้ย้ายชื่อเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านแต่ผู้เดียวข้อกฎหมาย: ประเด็นปัญหาข้อหาร …

30 ธค ภาษีขายที่ดินพร้อมบ้าน ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่ Read More »

อากรแสตมป์ กรณีการขอคืนเงินค่าอากรแสตมป์

1 วิธี อยาก ขอคืนอากรแสตมป์ อายุความขอคืน การขอคืนอากรแสตมป์

ขอคืนอากรแสตมป์ ข้อหารือที่ กค 0702/4997เลขที่หนังสือ: กค 0702/4997วันที่: 4 สิงหาคม 2563เรื่อง: อากรแสตมป์ กรณีการขอคืนเงินค่าอากรแสตมป์ข้อกฎหมาย: พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 678) พ.ศ.2562ข้อหารือกรณีการขอคืนเงินค่าอากรแสตมป์ มีข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า พระรา …

1 วิธี อยาก ขอคืนอากรแสตมป์ อายุความขอคืน การขอคืนอากรแสตมป์ Read More »

3 บอจ คือ ภาษาอังกฤษ บอจ 5 คืออะไร บอจ.2 3 4 5 คืออะไร

ในหน้านี้ แบบ บอจ.3 คือ           บอจ คือ บอจ.3 ภาษาอังกฤษเป็นแบบไหนสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรแบบ บอจ.3 คือ            บอจ คือ บอจ.3 ภาษาอ …

3 บอจ คือ ภาษาอังกฤษ บอจ 5 คืออะไร บอจ.2 3 4 5 คืออะไร Read More »

4 บอจ 4 คือ ตัวอย่าง อะไร ขอ ออนไลน์ || รับทำบัญชี.COM

ในหน้านี้ บอจ 4 คือบอจ 4 คือบอจ 4 คือ   บอจ 4 คือ บอจ. 4 คือ รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ เอกสารชุดฉบับนี้เป็นเอกสารที่จะมีความสำคัญเฉพาะตอนที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมหรือมีมติพิเศษอะไรบางอย่างในเรื่องการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นมา โดยจะไม่ได้อยู่ในทุกขั้นตอนของการยื่นเอกสารจัดตั้งบ …

4 บอจ 4 คือ ตัวอย่าง อะไร ขอ ออนไลน์ || รับทำบัญชี.COM Read More »

5 บอจ 5 คือ รายชื่อผู้ถือหุ้น ยื่นภายในกี่วัน

ในหน้านี้ บอจ 5บอจ 5 คือบอจ 5 บอจ 5 คือ บอจ.5 คือ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น กล่าวคือเป็นเอกสารสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่บริษัทมีจะต้องชี้แจงรายละเอียดของผู้ถือหุ้นแต่ละคนให้ทางนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ทราบถึงข้อมูลและรายละเอียดของผู้ถือหุ้นแต่ละคนนั่นเอง เอกสารฉบับนี้ใช้แนบในขั้นตอน …

5 บอจ 5 คือ รายชื่อผู้ถือหุ้น ยื่นภายในกี่วัน Read More »

รับจดทะเบียนบริษัท

10 จดทะเบียนบริษัท ที่ไหน เสียภาษี ยังไง

ในหน้านี้ รับจดทะเบียนบริษัทจดทะเบียนบริษัท ที่ไหนจดทะเบียนบริษัท เสียภาษีอย่างไรจดทะเบียนบริษัท ดียังไงจดทะเบียนบริษัท ยังไงรับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ จดทะเบียนบริษัท ที่ไหน สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนได้ที่ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั …

10 จดทะเบียนบริษัท ที่ไหน เสียภาษี ยังไง Read More »

องค์กรธุรกิจ

8 องค์กรธุรกิจ ความสำคัญของธุรกิจ ความหมาย

ในหน้านี้ องค์กรธุรกิจองค์กรธุรกิจ คือรูปแบบขององค์กรธุรกิจกิจการเจ้าของคนเดียวห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนจำกัดสหกรณ์รัฐวิสาหกิจบริษัทข้ามชาติกิจการแฟรนไชส์ (Franchise)คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจองค์กรธุรกิจ องค์กรธุรกิจ คือ องค์กรธุรกิจ คือ องค์กรที่ทำกิจกรรมทางธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลตั้ง …

8 องค์กรธุรกิจ ความสำคัญของธุรกิจ ความหมาย Read More »

สรรพากรเลื่อน จ่ายภาษี

19 COVID สรรพากรเลื่อนยื่นแบบ-จ่ายภาษี ช่วยผู้ประกอบการสู้โควิด-19

สรรพากรเลื่อนยื่นแบบ-จ่ายภาษี ช่วยผู้ประกอบการสู้โควิด-19 สรรพากรเลื่อนยื่นแบบ-จ่ายภาษี ช่วยผู้ประกอบการสู้โควิด-19วันที่ 31 มีนาคม 2563 กระทรวงการคลังอนุมัติขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรออกไปให้ครอบคลุมผู้ประกอบการเป็นการทั่วไป เพื่อช่วยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่ไ …

19 COVID สรรพากรเลื่อนยื่นแบบ-จ่ายภาษี ช่วยผู้ประกอบการสู้โควิด-19 Read More »

งบดุล

3 เดือน งบดุล คือ แสดงสถานะทางการเงิน || รับทำบัญชี.COM

ในหน้านี้ งบดุลงบดุล คืองบดุลแสดงอะไรงบดุล งบดุล คือ งบดุล คือ (Balance sheet) เป็นงบการเงินที่แสดงสถานะทางการเงินของกิจการ เช่น จำนวนสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนทุนของเจ้าของ โดยงบดุลจะถูกจัดทำขึ้นและส่งมอบต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันสิ้นรอบบัญชีที่กำหนดไว้ เช่น 3 เดือน , 6 เดือน หรือ 1 ปี งบดุลแสดงอะ …

3 เดือน งบดุล คือ แสดงสถานะทางการเงิน || รับทำบัญชี.COM Read More »

ภพ 30

ภพ 30 คืออะไร ยื่นทำไม ยังไง ในกี่วัน || รับทำบัญชี.COM

ในหน้านี้ ภพ 30ภพ 30 คือใครยื่น ภพ 30รายละเอียดในแบบ ภพ 30 คืออะไรภพ 30 ภพ 30 คือ ภ.พ 30 คือ แบบที่ใช้ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ จะเรียกว่า แบบที่ใช้แสดงรายกการภาษีมูลค่าเพิ่มใช้ในการแสดง มูลค่าภาษีขาย และ มูลภาษีซื้อ ใครยื่น ภพ 30 ธุรกิจที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( จดvat ) นิติบุคคลเหล่านี้ที่อยู่ใน …

ภพ 30 คืออะไร ยื่นทำไม ยังไง ในกี่วัน || รับทำบัญชี.COM Read More »

ภาษีขาย

7 % ภาษีขาย คือ เป็น ประเภท เกิดขึ้นกรณีใด

ในหน้านี้ ภาษีขายภาษีขาย คือภาษีขาย อยู่หมวดไหนภาษีขาย ภาษีขาย คือ ภาษีขาย คือ (Output Tax) ภาษีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทำการเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในอัตรา 7% ของสินค้าและบริการนั้นๆและกิจการมีหน้าที่ต้องนำส่งสรรพากรในทุกเดือน โดยมีข้อกำหนดว่าภาษีขายที่เกิดขึ้นในเ …

7 % ภาษีขาย คือ เป็น ประเภท เกิดขึ้นกรณีใด Read More »

ประชุมสามัญประจำปี ล่าช้า

2563 จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ล่าช้า

ในหน้านี้ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ.2563 ล่าช้า หนังสือชี้แจงเหตุผล ยื่นต่อ นายทะเบียนสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ.2563 ล่าช้า หนังสือชี้แจงเหตุผล ยื่นต่อ นายทะเบ …

2563 จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ล่าช้า Read More »

7 การ จัดตั้ง นิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร

การจัดตั้งนิติบุคคบหมู่บ้านจัดสรร การจัดตั้งนิติบุคคบหมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านจัดสรรที่เกิดขึ้นมา หรือ หลังจาก ปีพ.ศ.2543 หากต้องการจะมีตังวตนทางกฎหมายในสังคมหมู่บ้านจัดสรร และจัดทำให้ถูฏต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น ผู้ออกกฎนั้น ได้มีการกำหนด พ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันแล …

7 การ จัดตั้ง นิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร Read More »

8 งบการเงิน หมู่บ้านจัดสรร คอนโด อาคารชุด

ในหน้านี้ ทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร อาคารชุดการทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร อาคารชุดบัญชี รายรับ รายจ่าย นิติบุคคลขั้นตอนการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรปิดบัญชี งบการเงินนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร คอนโด อาคารชุด ต้อง จดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือไม่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร …

8 งบการเงิน หมู่บ้านจัดสรร คอนโด อาคารชุด Read More »

5 การประชุมจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ในหน้านี้ การประชุมจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรผู้จัดสรรที่ดินผู้ซื้อที่ดินจัดสรรที่มีความประสงค์จะจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการดังนี้ (กฎกระทรวง ฯ ข้อ 4,5)ผู้จัดสรรที่ดินที่มีความประสงค์จะจัดตั้งนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำนักงานบัญชี มีบริก …

5 การประชุมจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร Read More »

44(1) การจัดตั้งนิติบุคคล ขั้นตอน วิธีการ สิ่งที่ต้องรู้

การจัดตั้งนิติบุคคล ขั้นตอน วิธีการ สิ่งที่ต้องรู้ การจัดตั้งนิติบุคคลตาม มีขั้นตอนที่กำหนด โดยกรมที่ดิน ไว้ ตามมาตรา 44 (1) แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543) หลักๆ จะแบ่งหมวด ใหญ่ไว้ ดังนี้ (ข้อมูลจากกรมที่ดิน)      ก. ผู้จัดสรรที่ดิน      ข. ผู้ซื้อที่ดินจัดส …

44(1) การจัดตั้งนิติบุคคล ขั้นตอน วิธีการ สิ่งที่ต้องรู้ Read More »

ข้อดี ข้อเสีย นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

5 ข้อดีเสีย นิติบุคลหมู่บ้านจัดสรร คืออะไร

ข้อดีของการเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ข้อดีของการมีนิติบุคคล หลักๆ คือ เมื่อหมู่บ้านของท่านเป็นนิติบุคคล ภาครัฐไม่อาจดำเนินการได้ตามใจชอบที่ เช่นการ ทำให้หมู่บ้านของท่านเป็นทางผ่านระหว่างถนนเส้นหนึ่ง ไปอีกเส้นหนึ่ง การเข้าออกของ ผู้คนที่ต้องการสรรจรไป-มา การดำเนินเดียวกับน้ำประปา ไฟฟ้า สาธารณูปโภคต …

5 ข้อดีเสีย นิติบุคลหมู่บ้านจัดสรร คืออะไร Read More »

5 บอจ ตัวอย่าง เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น

ในหน้านี้ ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นเอกสารที่ต้องใช้หนังสือสัญญาโอนหุ้นในบริษัทจำกัดหลักฐานเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นตัวอย่าง หนังสือนําส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นตัวอย่าง บอจ 5ยื่น บอจ.5 ภายในกี่วันตัวอย่าง เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น ทําอย่างไรตัวอย่างพิมพ์ Excel สำหรับอัพโหลด DBDตัว …

5 บอจ ตัวอย่าง เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น Read More »

รายงานเปิดบัญชีบริษัท

3 ตัวอย่าง รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร

ในหน้านี้ รายการการประชุม เปิดบัญชีธนาคารประชุมเปิดบัญชีธนาคารเอกสารประกอบรายงานการประชุมเอกสารประกอบการเปิดบัญชีรายการการประชุม เปิดบัญชีธนาคาร ประชุมเปิดบัญชีธนาคาร ตัวอย่าง รายงาน การประชุม เปิดบัญชี ธนาคาร สำหรับห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัดรายงานการประชุม บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด……&#82 …

3 ตัวอย่าง รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร Read More »

ภพ 36 คือ อะไร ใครต้องยื่น ได้ถึงวันไหน

ในหน้านี้ ภพ 36ภพ 36 คือใครต้องยื่น ภพ 36ยื่น ภ.พ.36 ล่าช้ามีบทลงโทษยังไงบ้างภพ.36 ใช้สิทธิ์ขอคืนภาษีภายในกี่เดือน เหมือน ภาษีซื้อทั่วไปหรือไม่ภพ 36 ภพ 36 คือ ภ.พ.36 คือ แบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร ใช้เมื่อได้จ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ให้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร ฯ ใ …

ภพ 36 คือ อะไร ใครต้องยื่น ได้ถึงวันไหน Read More »

ห้างหุ้นส่วน

5 หสม ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ ข้อดีเสีย

ในหน้านี้ ห้างหุ้นส่วนสามัญห้างหุ้นส่วนสามัญ คือห้างหุ้นส่วนสามัญ มีกี่ประเภทสิทธิหน้าที่ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนรวมทั้งมีความรับผิดหสม คือ ย่อมาจากinc ย่อมาจากเปรียบเทียบ ข้อดี ข้อเสีย ห้างหุ้นส่วนสามัญข้อดี ของ ห้างหุ้นส่วนสามัญข้อเสีย ของ ห้างหุ้นส่วนสามัญจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญห้างหุ้นส่วนสามัญ เ …

5 หสม ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ ข้อดีเสีย Read More »

หนังสือบริคณห์สนธิ คือ

3 ตัวอย่าง หนังสือบริคณห์สนธิ บริษัท แก้ไข

ในหน้านี้ หนังสือบริคณห์สนธิบริคณห์สนธิ คือบริคณห์สนธิ ขอที่ไหนหนังสือบริคณห์สนธิ มีกี่หน้าตัวอย่างหนังสือบริคณห์สนธิดาวน์โหลด หนังสือ บริคณห์สนธิข้อมูลที่ใช้ในการจดทะเบียน หนังสือ บริคณห์สนธิ ประกอบด้วย อะไร บ้างเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนหนังสือ บริคณห์สนธิค่าธรรมเนียม ในการจดบริคณห์สนธิ …

3 ตัวอย่าง หนังสือบริคณห์สนธิ บริษัท แก้ไข Read More »

แสตมป์อากร

5 อากรแสตมป์ คืออะไร ความหมาย ได้ ค่าตีตรา

ในหน้านี้ อากรแสตมป์อากรแสตมป์ คืออากรแสตมป์ ซื้อที่ไหนอากรแสตมป์ ร้านที่ไม่ได้ขายเอกสาร สัญญา ที่ต้องติดอากรแสตมป์ผู้มีหน้าที่เสียอากรแสตมป์ข้อดี ของการปิดอากรแสตมป์ ใช้ทําอะไร มีประโยชน์อย่างไรการชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินแทนการปิดอากร คือแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินการขีดคร่อมอากรแสตมป์เอกสาร สั …

5 อากรแสตมป์ คืออะไร ความหมาย ได้ ค่าตีตรา Read More »

การรวมหุ้น

การรวมหุ้น (Stock Splits Down)

การรวมหุ้น ตัวอย่าง การรวมหุ้น คือ การแตกหุ้น ตัวอย่าง การแตกหุ้น คือ การแตกหุ้น บันทึกบัญชี การแตกหุ้น มีผลกระทบอย่างไร หุ้นแตกพาร์ pantip การแยกหุ้น

การแบ่งแยกหุ้น

3 การแบ่งแยกหุ้น คือ แตกหุ้น ตัวอย่าง

ในหน้านี้ การแบ่งแยกหุ้นการแบ่งแยกหุ้น คือ ( Stock Splits Up )สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรการแบ่งแยกหุ้น การแบ่งแยกหุ้น คือ ( Stock Splits Up ) การแบ่งแยกหุ้น (Stock Splits Up) หมายถึง การที่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะทำการเพิ่มจำนวนหุ้นด้วย …

3 การแบ่งแยกหุ้น คือ แตกหุ้น ตัวอย่าง Read More »

ส่วนของผู้ถือหุ้น

1 ส่วนของผู้ถือหุ้น คืออะไร มี เปลี่ยนแปลง

ในหน้านี้ ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้น คือส่วนของผู้ถือหุ้น หมวดบัญชีส่วนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น คือ ส่วนของผู้ถือหุ้น คือ (Shareholde’s Equity) หมายถึง ส่วนที่เป็นการลงทุน จากผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจเป็นได้ ทั้งหุ้นบุริมสิทธิ และ หุ้นสามัญ ผลตอบแทนจากการลงทุน ในห …

1 ส่วนของผู้ถือหุ้น คืออะไร มี เปลี่ยนแปลง Read More »

Scroll to Top