บทความ

ร้านอาหารบัญชี

6 ไอเดียเปิดร้านอาหาร เล็กๆ คนเดียว ลงทุน

ในหน้านี้ ไอเดียเปิดร้านอาหารการจดทะเบียนร้านอาหารแชร์ประสบการ์ณร้านอาหารไอเดียเปิดร้านอาหาร เปิดร้านอาหารอะไรดี ทุกวันนี้ตลาดของร้านอาหารมีการเติบโตส …

6 ไอเดียเปิดร้านอาหาร เล็กๆ คนเดียว ลงทุน Read More »

อาชีพเสริมสวย

5 อาชีพ เสริมสวย ลักษณะธุรกิจ กลยุทธ์

ในหน้านี้ ธุรกิจร้านเสริมสวยอาชีพช่างเสริมสวยลักษณะอาชีพช่าง เสริมสวยช่าง เสริมสวยมีคุณสมบัติอย่างไร กลยุทธ์ร้าน เสริมสวยภาษีที่เกี่ยวข้องธุรกิจร้านเส …

5 อาชีพ เสริมสวย ลักษณะธุรกิจ กลยุทธ์ Read More »

รายได้จากการขายออนไลน์

3 หาเงิน รายได้ขายออนไลน์ ที่น่าสนใจ

ในหน้านี้ รายได้ขายออนไลน์ธุรกิจออนไลน์ที่น่าสนใจเว็บขายสินค้าเว็บเผยแพร่ข่าวสารบริการโฆษณาบน You Tubeการเสียภาษีเงินได้รายได้ขายออนไลน์ ธุรกิจออนไลน์ …

3 หาเงิน รายได้ขายออนไลน์ ที่น่าสนใจ Read More »

ช้อปดีมีคืน

ช้อปดีมีคืน 2566 ครม.อนุมัติ เงื่อนไข

ในหน้านี้ ช้อปดีมีคืน 2566เงื่อนไขดังนี้สินค้าที่ไม่ได้รับสิทธิอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาช้อปดีมีคืน 2566 ครม.อนุมัติช้อปดีมีคืน 2566 ใช้จ่ายตั้งแต่ว …

ช้อปดีมีคืน 2566 ครม.อนุมัติ เงื่อนไข Read More »

เรียนบัญชี

8 เรียนบัญชี อะไรบ้าง ออนไลน์ ทำงาน

ในหน้านี้ เรียนบัญชีบัญชีเรียนอะไรบ้างเรียนบัญชี จบมาทํางานอะไรเรียนบัญชี เรียนบัญชี ไม่มีพื้นฐาน การเรียนบัญชีไม่ว่าคุณจะจบมาจากสายไหนก็สามารถมาเริ่ม …

8 เรียนบัญชี อะไรบ้าง ออนไลน์ ทำงาน Read More »

กำลังปรับปรุง

5 การบัญชี รายงานทางการเงินจดบันทึก

การบัญชี นำรายงาน สิ่งหนึ่งซึ่งนักบัญชีต้องรู้ นั่นก็คือ คำจำกัดความของการบัญชี ว่าคืออะไร ซึ่ง การบัญชีก็คือการจดบันทึกรายการค้า ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอั …

5 การบัญชี รายงานทางการเงินจดบันทึก Read More »

กำลังปรับปรุง

21 วัน เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการริบหุ้น

ถ้าเงินที่ได้รับจากการขายทอดตลาดมีไม่พอที่จะชำระเงินค่าหุ้น                      สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี ในการชำระค่าหุ้นเป็นงวดๆ นั้น บริษัทจะต้องป …

21 วัน เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการริบหุ้น Read More »

กำลังปรับปรุง

7 หลักการการควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด

การควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด มีหลักการควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสดดังนี้ 1. แบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้มีการนำเงินส …

7 หลักการการควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด Read More »

กำลังปรับปรุง

15 ม บุคคลธรรมดา คือใครบ้าง ภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา ได้แก่ บุคคลที่มีสภาพเป็นบุคคลตามประมวลกฎหมาย บุคคลธรรมดา ได้แก่ บุคคลที่มีสภาพเป็นบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 15 ซึ่งบัญญัติ …

15 ม บุคคลธรรมดา คือใครบ้าง ภาษีเงินได้ Read More »

กำลังปรับปรุง

2 ระบบ บันทึกบัญชี ฝากขาย รับขายฝาก ตัวอย่าง || รับทำบัญชี.COM

ในหน้านี้ ขายฝากการบันทึกบัญชีด้านผู้ฝากขายการบันทึกบัญชีด้านผู้รับฝากขายขายฝาก การบันทึกบัญชีด้านผู้ฝากขาย วิธีการบันทึกบัญชีด้านผู้ฝากขายจะมี 2 วิธี …

2 ระบบ บันทึกบัญชี ฝากขาย รับขายฝาก ตัวอย่าง || รับทำบัญชี.COM Read More »

กำลังปรับปรุง

3 การบันทึกบัญชี สินค้าเกษตรกรรม ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชีโดยทั่วไปไม่แตกต่างไม่จากรูปแบบของธุรกิจประเภทบริการมากนัก กิจการประเภทซื้อขายสินค้า (Merchandising Business) มีรูปแบบการบันทึกบัญชีโดยท …

3 การบันทึกบัญชี สินค้าเกษตรกรรม ตัวอย่าง Read More »

ธุรกิจรถเช่า

2 ให้เช่ารถยนต์ เช่าซื้อ ตัวอย่าง

ในหน้านี้ ธุรกิจ ลีสซิ่ง กับ ให้เช่ารถยนต์แยกประเภทธุรกิจ ลีสซิ่ง กับ เช่าซื้อตัวอย่างบริษัท รถเช่า ภาษีที่เกี่ยวข้องกรณีเช่ารถยนต์ธุรกิจ ลีสซิ่ง …

2 ให้เช่ารถยนต์ เช่าซื้อ ตัวอย่าง Read More »

กำลังปรับปรุง

3 การบันทึกบัญชี ค่าทางด่วน ตัวอย่าง

ค่าทางด่วน บันทึกเป็นค้่าใช้จ่ายได้หรือไม่ ค่าทางด่วนถ้าเกิดขึ้นจากการทำงานในกิจการก็สามารถนำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ค่ะ สำนักงานบัญชี มีบริ …

3 การบันทึกบัญชี ค่าทางด่วน ตัวอย่าง Read More »

กำลังปรับปรุง

4 หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ บ้าง หมวดบัญชี

ในหน้านี้ หนี้สินไม่หมุนเวียนหนี้สินไม่หมุนเวียน คือหนี้สินไม่หมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ (Non – Current Liabiliti …

4 หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ บ้าง หมวดบัญชี Read More »

กำลังปรับปรุง

9 การบันทึกบัญชี สินค้าคงเหลือ แบบสิ้นงวด ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี สินค้าคงเหลือ แบบสิ้นงวด 1. เมื่อซื้อสินค้า เดบิต ซื้อ 30,000 เครดิต เจ้าหนี้การค้า 30,000 วิธีนี้จะบันทึกบัญชีซื้อแทนบัญชีสินค้าคงเหลื …

9 การบันทึกบัญชี สินค้าคงเหลือ แบบสิ้นงวด ตัวอย่าง Read More »

กำลังปรับปรุง

2 การบันทึกบัญชี กำไรจากการขายรถยนต์ ตัวอย่าง

กำไรขายรถยนต์ที่เป็นทรัพย์สินของกิจการ ต้องบันทึกบัญชีอย่างไร การบันทึกบัญชี มีดังนี้เดบิต เงินสด, ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะ, กำไรขาดทุนจากการจำหน่าย …

2 การบันทึกบัญชี กำไรจากการขายรถยนต์ ตัวอย่าง Read More »

กำลังปรับปรุง

3 การบันทึกบัญชี อัตราแลกเปลี่ยน ตัวอย่าง

การบัญชี มีลักษณะแบบไหนครับ ตอบ: การบันทึกบัญชีอัตราแลกเปลี่ยนก่อนอื่นต้องดูก่อนค่ะว่า การนำเข้า-ส่งออกสินค้าเป็นแบบ F.O.B หรือ C.I.F ค่ะ เพระว่าการรั …

3 การบันทึกบัญชี อัตราแลกเปลี่ยน ตัวอย่าง Read More »

กำลังปรับปรุง

3 การบันทึกบัญชี ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายปีก่อน

การบัญทึกบัญชี ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายปีก่อน ต้องปรับปรุงด้วยบัญชีอะไร การบัญทึกบัญชี ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายปีก่อน ต้องปรับปรุงด้วยบัญชีอะไรค่ะ เพราะติดในง …

3 การบันทึกบัญชี ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายปีก่อน Read More »

กำลังปรับปรุง

30วัน การบันทึกบัญชี เงินทดรองจ่ายล่วงหน้า ตัวอย่าง

ต้องมีการวางบิลหรือใบแจ้งหนี้ก่อนที่จะมีการเรียกเก็บเงิน     เงินทดรองจ่าย ในแต่ละวันที่มีการประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการจะต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดข …

30วัน การบันทึกบัญชี เงินทดรองจ่ายล่วงหน้า ตัวอย่าง Read More »

กำลังปรับปรุง

50 การบันทึกบัญชี ผิด ตัวอย่าง

รับทำบัญชีให้ลูกค้า แล้วที่รับทำบัญชีคนเก่าได้บันทึกบัญชีผิด รับทำบัญชีให้ลูกค้ารายหนึ่งค่ะ แล้วที่รับทำบัญชีคนเก่าได้บันทึกบัญชีผิด โดยเอาภาษีซื้อ (ร …

50 การบันทึกบัญชี ผิด ตัวอย่าง Read More »

กำลังปรับปรุง

5 หนี้สินระยะยาว คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี

ในหน้านี้ หนี้สินระยะยาวหนี้สินระยะยาว คือหนี้สินระยะยาวได้แก่หนี้สินระยะยาว หนี้สินระยะยาว คือ หนี้สินระยะยาว คือ (Long term Liabilities) ภาระผูกพันท …

5 หนี้สินระยะยาว คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี Read More »

กำลังปรับปรุง

3 การบันทึกบัญชี กรณีลืมหักเงินสมทบประกันสังคม ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชีกรณีลืมหักเงินสมทบประกันสังคม แต่ต้องส่งเงินสมทบหระกันสังคม ค้องปรับปรุงบัญชีอย่างไร ต้องปรับปรุงรายการบัญชีค่ะ เช่น ลืมหัก ในวันที่จ่าย …

3 การบันทึกบัญชี กรณีลืมหักเงินสมทบประกันสังคม ตัวอย่าง Read More »

กำลังปรับปรุง

1 3 53 ภงด การบันทึกบัญชี เมื่อมีการจ่ายเงิน ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี ภงด1 3 53 บันทึกยังไง เมื่อมีการจ่ายเงินบันทึกยังไง เมื่อมีการชำระเงินต้องบันทึก ดังนี้เดบิต เจ้าหนี้            เครดิต เงินสด          …

1 3 53 ภงด การบันทึกบัญชี เมื่อมีการจ่ายเงิน ตัวอย่าง Read More »

กำลังปรับปรุง

3 การบันทึกบัญชี รับของแถม ตัวอย่าง

ซื้อสินค้าแล้วได้ของแถม บันทึกบัญชีอย่างไร สินค้าที่ซื้อมาก็บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนของกิจการ  ส่วนสินค้าที่ได้รับมาเป็นของแถม ก็บันทึกตามมูลค่ …

3 การบันทึกบัญชี รับของแถม ตัวอย่าง Read More »

กำลังปรับปรุง

2 การบันทึกบัญชี เงินประกันห้องพัก ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชีเงินประกันห้องพัก(ธุรกิจอพาร์ทเม้น) บันทึกบัญชีอย่างไร ทาง “ผู้เช่า” ก็จะบันทึกเมื่อมีการจ่ายชำระ โดยDr. เงินประกัน-ค่าเช่า …

2 การบันทึกบัญชี เงินประกันห้องพัก ตัวอย่าง Read More »

กำลังปรับปรุง

3 การบันทึกบัญชี เงินประกันสังคม ตัวอย่าง

หักเงินประกันสังคมจากพนักงาน บันทึกบัญชีอย่างไร “บันทึกบัญชีดังนี้ค่ะ” เดบิต เงินเดือน ประกันสังคม(ที่นายจ้างจ่ายสมทบ) เครดิต ประกันสังคมร …

3 การบันทึกบัญชี เงินประกันสังคม ตัวอย่าง Read More »

กำลังปรับปรุง

3 การบันทึกบัญชี สินค้าสูญหาย จากคลังสินค้า ตัวอย่าง

ในหน้านี้ สินค้าสูญหายสินค้าสูญหายจากคลังสินค้า ต้องทำยังไงบ้าง และบันทึกบัญชีอย่างไรสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญ …

3 การบันทึกบัญชี สินค้าสูญหาย จากคลังสินค้า ตัวอย่าง Read More »

กำลังปรับปรุง

2 การบันทึกบัญชี เงินค่ามัด จำ ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี เงินค่ามัดจำ ตัวอย่าง มูลค่าของที่แจกให้พนักงานถือเป็นการขายสินค้า ตามมาตรา 77/1 (แห่งประมวลรัษฎากรต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากมูลค่าของข …

2 การบันทึกบัญชี เงินค่ามัด จำ ตัวอย่าง Read More »

กำลังปรับปรุง

2 การบันทึกบัญชี กิจการรับเหมาก่อสร้าง ตัวอย่าง

กิจการรับเหมาก่อสร้างที่สัญญาไม่เกินหนึ่งปี แต่เป็นสัญญาข้ามปี  กิจการรับเหมาก่อสร้างที่สัญญาไม่เกินหนึ่งปี แต่เป็นสัญญาข้ามปี เช่นสัญญาลงวันที่ 28 สิ …

2 การบันทึกบัญชี กิจการรับเหมาก่อสร้าง ตัวอย่าง Read More »

กำลังปรับปรุง

3 ผลขาดทุนจากการด้อยค่า บันทึกบัญชี

ในหน้านี้ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรผลขาดทุนจากการด้อยค่ …

3 ผลขาดทุนจากการด้อยค่า บันทึกบัญชี Read More »

กำลังปรับปรุง

5 ต้นทุนทางการเงิน คือ บันทึกหมวดบัญชี

ในหน้านี้ ต้นทุนทางการเงินต้นทุนที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการจัดหาเงินทุนสนใจใช้บริการ รับทำบัญชี จะติดต่อได้อย่างไรต้นทุนทางการเงิน ต้นทุนที่เกิดขึ้นเนื่ …

5 ต้นทุนทางการเงิน คือ บันทึกหมวดบัญชี Read More »

กำไรสะสม

3 กำไรสะสม คือ หมวด สูตร คิดยังไง

ในหน้านี้ กำไรสะสมกำไรสะสม คือกำไรสะสม คือกำไรสะสมอยู่หมวดการบันทึกบัญชี กำไรสะสมวิธีปิดบัญชี กำไรสะสมกำไรสะสม กำไรสะสม คือ กำไรสะสม คือ (Retained Ear …

3 กำไรสะสม คือ หมวด สูตร คิดยังไง Read More »

กำลังปรับปรุง

6 วิธีการตกแต่งตัวเลขกำไรสุทธิ

วิธีการที่ผู้บริหารสามารถใช้ในการตกแต่งตัวเลขกำไรสุทธิ วิธีที่ 1 คือ การใช้ประโยชน์จากการที่ในบางครั้งมีหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหลายหลักการสำหรับรา …

6 วิธีการตกแต่งตัวเลขกำไรสุทธิ Read More »

กำลังปรับปรุง

2 ปี ลูกจ้างกลับมาใช้ทุน ใช้เป็นค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายที่ส่งลูกจ้างไปเรียนต่างประเทศโดยที่ทำสัญญาว่าจ้างระบุว่า ลูกจ้างจะต้องกลับมาใช้ทุน 2 ปี สามารถนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ จะต้องคำนึง …

2 ปี ลูกจ้างกลับมาใช้ทุน ใช้เป็นค่าใช้จ่าย Read More »

กำลังปรับปรุง

3% หัก ณ ที่จ่าย ค่าบริการอินเตอร์เน็ต

ขอถามเรื่องการ หัก ณ ที่จ่าย ค่าอินเตอร์เน็ต ขอถามเรื่องการ หัก ณ ที่จ่าย ค่าอินเตอร์เน็ตหน่อยครับ +++ พึ่งเปิดบริษัทได้ไม่นาน ทำเองทั้งหมดเพราะรายได้ …

3% หัก ณ ที่จ่าย ค่าบริการอินเตอร์เน็ต Read More »

กำลังปรับปรุง

2 หลักการบัญชีคู่ เพื่อหาผลกำไรขาดทุน

หลักการบัญชีคู่ เพื่อหาผลกำไรขาดทุน สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี บัญชีแยกประเภทโดยทั่วไป มีลักษณะแบ่งเป็น 2 ด้าน ด้านหนึ่งสำหรับจดบันทึกรายการค้าที่เพิ่ม …

2 หลักการบัญชีคู่ เพื่อหาผลกำไรขาดทุน Read More »

กำลังปรับปรุง

3 ซื้อชุดยูนิฟอร์มให้พนักงานบันทึกเป็นอะไรดีครับ

ซื้อเสื้อชุดยูนิฟอร์มให้พนักงาน โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าออกต้องคืนเสื้อพนักงานด้วย อยากทราบว่าถ้าซื้อเสื้อชุดยูนิฟอร์มให้พนักงาน โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าออกต้อง …

3 ซื้อชุดยูนิฟอร์มให้พนักงานบันทึกเป็นอะไรดีครับ Read More »

กำลังปรับปรุง

2 ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี คือ มีวิธีจ่ายอะไร

ในหน้านี้ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี (Deferred Costs) หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพ …

2 ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี คือ มีวิธีจ่ายอะไร Read More »

กำลังปรับปรุง

2 เช็คคืน คือ บันทึกหมวดบัญชี

ในหน้านี้ เช็คคืนเช็คคืน คือเช็คคืน เช็คคืน คือ เช็คคืน คือ (Check Returned) คือ เช็คที่นำฝากธนาคารแล้ว ทางธนาคารไม่สามารถนำเข้าบัญชีได้ ซึ่งอาจเกิดจา …

2 เช็คคืน คือ บันทึกหมวดบัญชี Read More »

กำลังปรับปรุง

2 เงินฝากระหว่างทาง คือ บัญชี หายังไง

ในหน้านี้ เงินฝากระหว่างทางเงินฝากระหว่างทาง คือเงินฝากระหว่างทาง เงินฝากระหว่างทาง คือ เงินฝากระหว่างทาง (Deposit in Transit) หมายถึง การนำฝากเช็คเข้ …

2 เงินฝากระหว่างทาง คือ บัญชี หายังไง Read More »

กำลังปรับปรุง

2 ส่วนลดการค้า คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี

ในหน้านี้ ส่วนลดการค้าส่วนลดการค้า คือรับทำบัญชี จะติดต่อได้อย่างไรส่วนลดการค้า ส่วนลดการค้า คือ ส่วนลดการค้า คือ การให้ส่วนลดการค้าเพื่อการส่งเสริมกา …

2 ส่วนลดการค้า คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี Read More »

ต้นทุนการแปรสภาพ

4 ต้นทุนแปรสภาพ คือ หาจากหมวดบัญชี

ในหน้านี้ ต้นทุนแปรสภาพต้นทุนแปรสภาพ คือต้นทุนแปรสภาพ มีอะไรบ้างต้นทุนแปรสภาพ ต้นทุนแปรสภาพจะประกอบด้วย ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต จากที่กล่ …

4 ต้นทุนแปรสภาพ คือ หาจากหมวดบัญชี Read More »

กำลังปรับปรุง

3 ต้นทุนผลิตสินค้า คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี

ในหน้านี้ ต้นทุนผลิตสินค้าต้นทุนผลิตสินค้าของกิจการอุตสาหกรรมสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรต้นทุนผลิตส …

3 ต้นทุนผลิตสินค้า คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี Read More »

วงจรบัญชี

9 วงจรบัญชี คืออะไร มีอะไรบ้าง เริ่มจาก

ในหน้านี้ วงจรบัญชีวงจรบัญชี คือการวิเคราะห์รายการวงจรบัญชี วงจรบัญชี คือ วงจรบัญชี คือ (Account cycle) ลำดับขั้นตอนการทำบัญชี โดยเริ่มจากจดบันทึกรายก …

9 วงจรบัญชี คืออะไร มีอะไรบ้าง เริ่มจาก Read More »

กำลังปรับปรุง

2 วิธี LAPPING คือ การตรวจสอบ การยักยอกเงิน

วิธี LAPPING คือ การตรวจสอบ การยักยอกเงิน สำหรับการ Lapping คือ การยักยอกแบบวนใช้คืน (ไม่ได้เอาไปแล้วเอาไปเลยค่ะ)เช่น วันที่ 1 เก็บเงินลูกค้าได้จำนวนห …

2 วิธี LAPPING คือ การตรวจสอบ การยักยอกเงิน Read More »

กำลังปรับปรุง

20 ปี บันทึกสิทธิ การเช่ารอตัดบัญชี

วิธีการบันทึกสิทธิการเช่ารอตัดบัญชี ตัวอย่าง              วิธีการบันทึกสิทธิการเช่ารอตัดบัญชี ตัวอย่าง กิจการมีการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นเวลา 2 …

20 ปี บันทึกสิทธิ การเช่ารอตัดบัญชี Read More »

Scroll to Top