บัญชี

กรรมการกู้เงินแทนบริษัท

5 กรรมการกู้เงินแทนบริษัท ทำอย่างไรให้ถูกต้อง
5 (88)

[Total: 88 Average: 5] กรรมการกู้เงินแทนบริษัท ทำได้หรือไม่ แล้วการเสียภาษีจะเป็นอย่างไร ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมใครเป็นคนรับปิดชอบ See case study ↗ ในหน …

5 กรรมการกู้เงินแทนบริษัท ทำอย่างไรให้ถูกต้อง Read More »

พิธีการศุลกากร

5 พิธีการศุลกากร ใบขนสินค้า ขา ออก ทำหน้าที่
5 (239)

[Total: 239 Average: 5] ในหน้านี้ พิธีการศุลกากรพิธีการส่งออกที่เกี่ยวข้องกับ กรมศุลกากร ?ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการ ?พิธีการศุลกากร ขอบคุณที่มาบทความ:o …

5 พิธีการศุลกากร ใบขนสินค้า ขา ออก ทำหน้าที่ Read More »

accounting

รับทำบัญชี บริษัท ร้านแม่ค้า ขายของ ออนไลน์ สำนักงานบัญชี.COM
5 (1187)

ในหน้านี้ รับทำบัญชี ขายของออนไลน์บริการทำบัญชีและภาษีทำไมต้องเลือกเราขอบเขตการให้บริการงานรับทำบัญชีและภาษี ราคา ค่าทำ คิดจากอะไรรับทำบัญชี ราคาทำไม่ …

รับทำบัญชี บริษัท ร้านแม่ค้า ขายของ ออนไลน์ สำนักงานบัญชี.COM Read More »

หมวดบัญชี

5 หมวดบัญชี คือ อะไร การจัดหมวดหมู่
5 (698)

[Total: 698 Average: 5] ในหน้านี้ หมวดบัญชีหมวดบัญชี คือ ?หมวดบัญชี มีกี่หมวด ?หมวดบัญชี 5 หมวดหมวดบัญชี เดบิต เครดิตหมวดบัญชี แยกประเภทหมวดบัญชี การจ …

5 หมวดบัญชี คือ อะไร การจัดหมวดหมู่ Read More »

ศัพท์บัญชี

108 ศัพท์บัญชี เงิน กําไร ค่าใช้จ่าย รายจ่าย ขาดทุน บัญชี
5 (308)

[Total: 308 Average: 5] ในหน้านี้ ศัพท์บัญชีสินทรัพย์ ภาษาอังกฤษ ?ส่วนของเจ้าของ ภาษาอังกฤษ ?ศัพท์บัญชี Accounting การบัญชี Accounting Framework แม่บท …

108 ศัพท์บัญชี เงิน กําไร ค่าใช้จ่าย รายจ่าย ขาดทุน บัญชี Read More »

ต้นทุนการผลิต

2 ต้นทุนการผลิต คือ มีอะไรบ้าง ประกอบ สูตร
5 (659)

[Total: 659 Average: 5] ในหน้านี้ ต้นทุนการผลิตต้นทุนการผลิต คือ ?สูตรต้นทุนการผลิต ?ค่าใช้จ่ายการผลิตบัญชีต้นทุนการผลิตงบต้นทุนการผลิตต้นทุนการผลิตปร …

2 ต้นทุนการผลิต คือ มีอะไรบ้าง ประกอบ สูตร Read More »

กำลังปรับปรุง

4 เหตุ ปิดกิจการ บริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท
5 (185)

[Total: 185 Average: 5] ในหน้านี้ ขั้นตอนการเลิกบริษัท1. บริษัทจะเลิกกันได้ด้วยเหตุดังต่อไปนี้2. ผู้ชําระบัญชีจัดทําคําขอและยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกบริษ …

4 เหตุ ปิดกิจการ บริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท Read More »

5 ตราสารหนี้ คือ มีอะไรบ้าง ซื้อที่ ผลตอบแทน
5 (277)

[Total: 277 Average: 5] ในหน้านี้ ตราสารหนี้ตราสารหนี้ พันธบัตร หรือ หุ้นกู้ มีประโยชน์เปรียบเทียบกับการฝากเงิน ?เงินลงทุนในตราสารหนี้ คือ (Investment …

5 ตราสารหนี้ คือ มีอะไรบ้าง ซื้อที่ ผลตอบแทน Read More »

นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืช

21 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม นำเข้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์
5 (42)

[Total: 42 Average: 5] ในหน้านี้ ภาษีจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืชภาษีจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืช เลขที่หน …

21 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม นำเข้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Read More »

นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืช

14 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการยกเว้นภาษีจากการบริจาคสินค้า
5 (78)

[Total: 78 Average: 5] ในหน้านี้ การยกเว้นภาษีบริจาคสินค้าข้อหารือที่ กค 0811/พ.7560การยกเว้นภาษีบริจาคสินค้า ข้อหารือที่ กค 0811/พ.7560 เลขที่หนังสือ …

14 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการยกเว้นภาษีจากการบริจาคสินค้า Read More »

3 การเลิกรับรู้รายการ คือ หลักเกณฑ์การรับรู้รายการ
5 (161)

[Total: 161 Average: 5] ในหน้านี้ การวัดมูลค่าและการรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินอนุพันธ์หมายถึงเครื่องมือทางการเงินที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ?อะไรไที่เรียกว …

3 การเลิกรับรู้รายการ คือ หลักเกณฑ์การรับรู้รายการ Read More »

Overhead Cost

7 ค่าโสหุ้ย คือ มีอะไรบ้าง กี่เปอร์เซ็นต์
5 (547)

[Total: 547 Average: 5] ในหน้านี้ ค่าโสหุ้ยค่าโสหุ้ย คือ ?ตัวอย่างค่าโสหุ้ย ?ค่าโสหุ้ย มีอะไรบ้างอะไรบ้าง ที่ไม่ใช่ค่า โสหุ้ยค่า โสหุ้ย การ ผลิต คือค่ …

7 ค่าโสหุ้ย คือ มีอะไรบ้าง กี่เปอร์เซ็นต์ Read More »

ภาษี

2 ภาษี คือ อะไร มีกี่ประเภท เพื่ออะไร
5 (874)

[Total: 874 Average: 5] ในหน้านี้ ภาษีทำไมต้องจัดเก็บภาษีภาษีแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง ?ภาษีคืออะไร สรุป ?อากร คือ ?อัตราภาษี คือกฎหมายที่เกี่ยวข้อ …

2 ภาษี คือ อะไร มีกี่ประเภท เพื่ออะไร Read More »

2 บัญชีกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ตัวอย่าง สัญญา
5 (222)

[Total: 222 Average: 5]บัญชีกิจการร่วมค้า การจัดแบ่งรูปแบบของกิจการร่วมค้าตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 46 สามารถจัดแบ่งรูปแบบได้ 3 รูปแบบ จะพบการดำเนินงา …

2 บัญชีกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ตัวอย่าง สัญญา Read More »

2 ความหมายของการบัญชีเบื้องต้น
5 (125)

[Total: 125 Average: 5] ในปัจจุบันการบัญชียิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้น นักการเมืองที่ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีจะต้องยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินว่ามีที่ …

2 ความหมายของการบัญชีเบื้องต้น Read More »

สินทรัพย์ถาวร

9 สินทรัพย์ถาวร คือ เรียกอีกอย่างว่า บ้าง
5 (201)

[Total: 201 Average: 5] สินทรัพย์ถาวรจะแบ่งออกเป็น กี่ประเภท ? สินทรัพย์ถาวรจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ สินทรัพย์ที่มีตัวตน (Tangible Fixed Asse …

9 สินทรัพย์ถาวร คือ เรียกอีกอย่างว่า บ้าง Read More »

บันทึกรายรับรายจ่าย

10 วิธีทําบัญชีรายรับรายจ่าย ธนาคาร ร้านค้า | รับทำบัญชี.COM
5 (1503)

[Total: 1503 Average: 5] ในหน้านี้ วิธีทําบัญชีรายรับรายจ่ายบัญชีรายรับรายจ่าย คือ ?บัญชีรายรับรายจ่าย ทำเอง ?ขั้นตอนการทําบัญชีรายรับรายจ่ายวิธีทําบั …

10 วิธีทําบัญชีรายรับรายจ่าย ธนาคาร ร้านค้า | รับทำบัญชี.COM Read More »

3 ความหมายนโยบายเงินปันผล เงินปันผล คืออะไร เงินปันผลรับ
5 (305)

[Total: 305 Average: 5] ในหน้านี้ ความหมายของเงินปันผล Dividendความหมายของเงินปันผล Dividend ปัจจัยที่ต้องพิจารณา วันที่ที่เกี่ยวข้อง ?สำนักงานบัญชี ม …

3 ความหมายนโยบายเงินปันผล เงินปันผล คืออะไร เงินปันผลรับ Read More »

2 ค่าตกแต่งและติดตั้ง คือ บันทึกหมวดบัญชี
5 (228)

[Total: 228 Average: 5] ในหน้านี้ ค่าตกแต่งและติดตั้งค่าตกแต่งและติดตั้ง คืออะไร อยู่หมวดไหน ในงบอะไร และวิธีการบันทึกบัญชี ?สำนักงานบัญชี มีบริการอะไ …

2 ค่าตกแต่งและติดตั้ง คือ บันทึกหมวดบัญชี Read More »

ตัวอย่างหมวดบัญชี

5 หมวด ผังบัญชี มาตรฐาน บริษัท ตัวอย่าง
5 (1177)

[Total: 1177 Average: 5] ในหน้านี้ ผังบัญชีผังบัญชี คือ ?รหัสบัญชีมีตัวเลขกี่ตัว ?ผังบัญชีประกอบไปด้วย ดังนี้ตัวอย่าง ผังบัญชีการจัดหมวดหมู่ของบัญชี แ …

5 หมวด ผังบัญชี มาตรฐาน บริษัท ตัวอย่าง Read More »

4 การซื้อทรัพย์สิน บันทึกบัญชี ที่ดิน อาคาร
5 (131)

[Total: 131 Average: 5] ในหน้านี้ การซื้อทรัพย์สินสัญญาเช่าดำเนินงาน คือ ?สัญญาเช่าทางการเงิน ?การซื้อทรัพย์สิน การบันทึกบัญชีเมื่อมีการซื้อทรัพย์สิน …

4 การซื้อทรัพย์สิน บันทึกบัญชี ที่ดิน อาคาร Read More »

องค์กรธุรกิจ

8 องค์กรธุรกิจ ความสำคัญของธุรกิจ ความหมาย
5 (1293)

[Total: 1293 Average: 5] ในหน้านี้ องค์กรธุรกิจองค์กรธุรกิจ คือ ?รูปแบบขององค์กรธุรกิจ ?กิจการเจ้าของคนเดียวห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนจำกัดสหก …

8 องค์กรธุรกิจ ความสำคัญของธุรกิจ ความหมาย Read More »

การบันทึกบัญชี

2 การบันทึกบัญชี คือ หลักการ วิธีเบื้องต้น
5 (806)

[Total: 806 Average: 5] ในหน้านี้ บันทึกบัญชีวิธีการทำบัญชีการบันทึกบัญชี แบ่งเป็น 2 ระบบ คือหลักการบันทึกบัญชีเบื้องต้น ตามระบบบัญชีคู่ของแต่ละหมวดบั …

2 การบันทึกบัญชี คือ หลักการ วิธีเบื้องต้น Read More »

รายได้ดอกเบี้ย

40 ถ้าบริษัทเรียกเก็บดอกเบี้ยจากการที่ลูกค้า
5 (197)

[Total: 197 Average: 5] ในหน้านี้ รายได้ดอกเบี้ยถ้าบริษัทเรียกเก็บดอกเบี้ยจากการที่ลูกค้าผิดนัดชำระเงินต้องยื่น ภธ.40 หรือเปล่า ?สำนักงานบัญชี มีบริกา …

40 ถ้าบริษัทเรียกเก็บดอกเบี้ยจากการที่ลูกค้า Read More »

ส่วนลดเงินสด

30 สินค้า ส่วนลดเงินสด เงินเชื่อ ค้า
5 (458)

[Total: 458 Average: 5] ในหน้านี้ ส่วนลดเงินสดส่วนลดเงินสด ?สำนักงานบัญชี บริการอะไร ?ส่วนลดเงินสด ANUSAK NGUESAปริญญาตรี บัญชี นักบัญชี ที่ชอบทำบทควา …

30 สินค้า ส่วนลดเงินสด เงินเชื่อ ค้า Read More »

Scroll to Top