บัญชี ภาษี

accounting

รับทำบัญชี 2 สำนักงานบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท ปิดงบการเงิน ทำภาษี
5 (650)

บริษัท ปังปอน จำกัด เปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า 20 ปี เป …

รับทำบัญชี 2 สำนักงานบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท ปิดงบการเงิน ทำภาษี Read More »

กำลังปรับปรุง

ปิดกิจการ 2 ปิดบริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท เลิกกิจการ จดเลิกบริษัท ตัวอย่างงบเลิก
5 (103)

[Total: 103 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ ขั้นตอนกา …

ปิดกิจการ 2 ปิดบริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท เลิกกิจการ จดเลิกบริษัท ตัวอย่างงบเลิก Read More »

นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืช

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืช
5 (21)

[Total: 21 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ ภาษีจำหน่า …

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืช Read More »

นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืช

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการยกเว้นภาษีจากการบริจาคสินค้า
5 (58)

[Total: 58 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ การยกเว้นภ …

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการยกเว้นภาษีจากการบริจาคสินค้า Read More »

การเลิกรับรู้รายการ คือ หลักเกณฑ์การรับรู้รายการ คือ การวัดมูลค่าสินทรัพย์ เกณฑ์การวัดมูลค่าทางบัญชี การวัดมูลค่าลูกหนี้ คือ
5 (105)

[Total: 105 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ การวัดมูล …

การเลิกรับรู้รายการ คือ หลักเกณฑ์การรับรู้รายการ คือ การวัดมูลค่าสินทรัพย์ เกณฑ์การวัดมูลค่าทางบัญชี การวัดมูลค่าลูกหนี้ คือ Read More »

ภาษี

ภาษี 2 ทางตรง ทางอ้อม มี กี่ประเภท คือ เงินได้ อะไรบ้าง
5 (559)

[Total: 559 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ ภาษี คือท …

ภาษี 2 ทางตรง ทางอ้อม มี กี่ประเภท คือ เงินได้ อะไรบ้าง Read More »

บัญชีกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ตัวอย่าง สัญญา 3 ทำบัญชี กิจการร่วมค้า
5 (143)

[Total: 143 Average: 5]บัญชีกิจการร่วมค้า การจัดแบ่งรูป …

บัญชีกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ตัวอย่าง สัญญา 3 ทำบัญชี กิจการร่วมค้า Read More »

ความหมายของการบัญชีเบื้องต้น 2 ประโยชน์ หัวใจของ จุดประสงค์ (หลัก) ข้อมูล มีวัตถุประสงค์อย่างไร
5 (90)

[Total: 90 Average: 5] ในปัจจุบันการบัญชียิ่งมีบทบาทมาก …

ความหมายของการบัญชีเบื้องต้น 2 ประโยชน์ หัวใจของ จุดประสงค์ (หลัก) ข้อมูล มีวัตถุประสงค์อย่างไร Read More »

สินทรัพย์ถาวร

สินทรัพย์ถาวร ได้แก่ สินทรัพย์ถาวร ในงบการเงิน สินทรัพย์ถาวร มาตรฐานการบัญชี ระบบสินทรัพย์ถาวร คือ Fixed Asset คือ
5 (125)

[Total: 125 Average: 5] สินทรัพย์ถาวรจะแบ่งออกเป็น กี่ป …

สินทรัพย์ถาวร ได้แก่ สินทรัพย์ถาวร ในงบการเงิน สินทรัพย์ถาวร มาตรฐานการบัญชี ระบบสินทรัพย์ถาวร คือ Fixed Asset คือ Read More »

การซื้อทรัพย์สิน 4 การบันทึกบัญชี ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ การบันทึกบัญชีสินทรัพย์
5 (91)

[Total: 91 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ การซื้อทรั …

การซื้อทรัพย์สิน 4 การบันทึกบัญชี ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ Read More »

องค์กรธุรกิจ

องค์กรธุรกิจ 8 ความสำคัญของธุรกิจ ความหมายขององค์กร หน้าที่ ประเภท รูปแบบ หน้าที่ การจัด
5 (1066)

[Total: 1066 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ องค์กรธุ …

องค์กรธุรกิจ 8 ความสำคัญของธุรกิจ ความหมายขององค์กร หน้าที่ ประเภท รูปแบบ หน้าที่ การจัด Read More »

ต้องประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ถ้าเราจะจดทะเบียน
5 (241)

[Total: 241 Average: 5]~ หนู ~ปริญญาตรี บัญชี นักบัญชี …

ต้องประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ถ้าเราจะจดทะเบียน Read More »

หลักการบันทึกรายการทางบัญชี ระบบบัญชีเดี่ยว ระบบบัญชีคู่
5 (350)

[Total: 350 Average: 5]~ หนู ~ปริญญาตรี บัญชี นักบัญชี …

หลักการบันทึกรายการทางบัญชี ระบบบัญชีเดี่ยว ระบบบัญชีคู่ Read More »

การออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ชำระเงินค่าหุ้นครบแล้ว
5 (177)

[Total: 177 Average: 5]~ หนู ~ปริญญาตรี บัญชี นักบัญชี …

การออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ชำระเงินค่าหุ้นครบแล้ว Read More »

สมุดรายวัน 5 ทั่วไป แยกประเภท รายวันซื้อ บัญชีธนาคาร มีอะไรบ้าง
5 (282)

[Total: 282 Average: 5]~ หนู ~ปริญญาตรี บัญชี นักบัญชี …

สมุดรายวัน 5 ทั่วไป แยกประเภท รายวันซื้อ บัญชีธนาคาร มีอะไรบ้าง Read More »

กำหนดเวลาในการแจ้งเปลี่ยนแปลงทะเบียนภามูลค่าเพิ่ม
5 (153)

[Total: 153 Average: 5]~ หนู ~ปริญญาตรี บัญชี นักบัญชี …

กำหนดเวลาในการแจ้งเปลี่ยนแปลงทะเบียนภามูลค่าเพิ่ม Read More »

บันทึกบัญชี สินค้าเก่ามาแลก เพื่อซื้อสินค้าใหม่ ตัวอย่าง
5 (330)

[Total: 330 Average: 5]~ หนู ~ปริญญาตรี บัญชี นักบัญชี …

บันทึกบัญชี สินค้าเก่ามาแลก เพื่อซื้อสินค้าใหม่ ตัวอย่าง Read More »

บัญชีต้นทุน #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Cost Accounting
5 (584)

[Total: 584 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ บัญชีต้นท …

บัญชีต้นทุน #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Cost Accounting Read More »

ผู้บริหารนําเงินในบัญชี ไปใช้ส่วนตัว ทําให้เป็นยอดเบิกเกินสูงมาก
5 (131)

[Total: 131 Average: 5]~ หนู ~ปริญญาตรี บัญชี นักบัญชี …

ผู้บริหารนําเงินในบัญชี ไปใช้ส่วนตัว ทําให้เป็นยอดเบิกเกินสูงมาก Read More »

ต้นทุนปิดโรงงาน #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Shutdown cost
5 (394)

[Total: 394 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ ต้นทุนปิด …

ต้นทุนปิดโรงงาน #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Shutdown cost Read More »

มูลค่าหุ้นที่เรียกชําระแล้ว #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Value of paid-up shares
5 (345)

[Total: 345 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ มูลค่าหุ้ …

มูลค่าหุ้นที่เรียกชําระแล้ว #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Value of paid-up shares Read More »

การบัญชี

การบัญชีหมายถึง การบันทึกบัญชี ความหมาย การวิเคราะห์รายการค้า หมวด ความ
5 (317)

[Total: 317 Average: 5]ผู้ที่ทำบัญชีเป็นประจำ จะทำให้สา …

การบัญชีหมายถึง การบันทึกบัญชี ความหมาย การวิเคราะห์รายการค้า หมวด ความ Read More »

สูตรทางบัญชี คำนวณหา สินค้าที่มีเพื่อขาย สูตรหา สินค้าที่มีเพื่อขาย
5 (299)

[Total: 299 Average: 5]~ หนู ~ปริญญาตรี บัญชี นักบัญชี …

สูตรทางบัญชี คำนวณหา สินค้าที่มีเพื่อขาย สูตรหา สินค้าที่มีเพื่อขาย Read More »

คิดค่าเสื่อมราคา วิธีอัตราเร่ง คือ ( Accelerated Method ) หรือวิธีอัตราลดลง คือ ( Decreasing Charge Method )
5 (230)

[Total: 230 Average: 5]~ หนู ~ปริญญาตรี บัญชี นักบัญชี …

คิดค่าเสื่อมราคา วิธีอัตราเร่ง คือ ( Accelerated Method ) หรือวิธีอัตราลดลง คือ ( Decreasing Charge Method ) Read More »

การทำลายของเสีย สินค้าที่เสื่อมคุณภาพ สินค้าที่มีตำหนิ
5 (141)

[Total: 141 Average: 5]~ หนู ~ปริญญาตรี บัญชี นักบัญชี …

การทำลายของเสีย สินค้าที่เสื่อมคุณภาพ สินค้าที่มีตำหนิ Read More »

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Fair value less costs to sell or Net fair value : NFV
5 (377)

[Total: 377 Average: 5] เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ มูลค่ายุต …

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Fair value less costs to sell or Net fair value : NFV Read More »

Scroll to Top