สรรพากร

ภาษีการออกใบลดหนี้

10 ส่งพัสดุ โลจิสติกส์ เอกชน ตัวแทน

แฟรนไชส์ร้านสารพัดบริการ จัดส่งพัสดุ คาร์แคร์ เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตผู้บริโภคในยุคสมัยนี้ได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ปัจจุบันธุรกิจแฟรนไช …

10 ส่งพัสดุ โลจิสติกส์ เอกชน ตัวแทน Read More »

นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืช

21 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม นำเข้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ในหน้านี้ ภาษีจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืชภาษีจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืช เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.7714 …

21 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม นำเข้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Read More »

นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืช

14 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการยกเว้นภาษีจากการบริจาคสินค้า

ในหน้านี้ การยกเว้นภาษีบริจาคสินค้าข้อหารือที่ กค 0811/พ.7560การยกเว้นภาษีบริจาคสินค้า ข้อหารือที่ กค 0811/พ.7560 เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.7560 วันที …

14 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการยกเว้นภาษีจากการบริจาคสินค้า Read More »

ภาษีบริหารโรงแรมของบริษัทต่างประเทศ

22 ธค ภาษีเงินได้นิติบุคคล รับจ้างบริหารโรงแรม

ในหน้านี้ ภาษีบริหารโรงแรมของบริษัทต่างประเทศข้อหารือที่ กค 0811(กม.07)/1895ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรับจ้างบริหารโรงแรมของบริษัทต่างประเทศเลขที่หน …

22 ธค ภาษีเงินได้นิติบุคคล รับจ้างบริหารโรงแรม Read More »

ขายแม่พิมพ์ต่างหากจากราคาสินค้า

19 ธค ขายแม่พิมพ์ต่างหากจากราคาสินค้า

ในหน้านี้ ภาษีขายแม่พิมพ์ต่างหากจากราคาสินค้าข้อหารือที่ กค 0811(กม.07)/1881ภาษีขายแม่พิมพ์ต่างหากจากราคาสินค้า ข้อหารือที่ กค 0811(กม.07)/1881 เลขที่ …

19 ธค ขายแม่พิมพ์ต่างหากจากราคาสินค้า Read More »

18 ธค ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเกษียณอายุก่อนกำหนด

ในหน้านี้ ภาษีเกษียณก่อนกำหนดข้อหารือที่ กค 0811(กม.07)/1880ภาษีเกษียณก่อนกำหนด ข้อหารือที่ กค 0811(กม.07)/1880 เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.07)/1880 วั …

18 ธค ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเกษียณอายุก่อนกำหนด Read More »

25 ธค ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วิชาชีพอิสระ

ในหน้านี้ ภาษีเงินได้วิชาชีพอิสระข้อหารือที่ กค 0811(กม.03)/1903ภาษีเงินได้วิชาชีพอิสระ ข้อหารือที่ กค 0811(กม.03)/1903 เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.03) …

25 ธค ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วิชาชีพอิสระ Read More »

25 ธค ภาษีเงินเป็นพิธีกร พากย์ภาพยนตร์

ภาษีพิธีกรพากย์หนังภาพยนตร์ ข้อหารือที่ กค 0811/7831เลขที่หนังสือ: กค 0811/7831วันที่: 25 ธันวาคม 2543เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการ …

25 ธค ภาษีเงินเป็นพิธีกร พากย์ภาพยนตร์ Read More »

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสถาบันการบินพลเรือนจ่ายค่าเช่าเครื่องบิน

10 ร้านสารพัดบริการ ธุรกิจที่นิยม

ยุค New normal คนต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น ธุรกิจใดก็ตามที่ช่วยให้ประหยัดเวลาได้จะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นโอกาสของแฟรนไชส์ร้านสารพัดบริการ …

10 ร้านสารพัดบริการ ธุรกิจที่นิยม Read More »

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

14 ธค ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินผลประโยชน์

ภาษีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ข้อหารือที่ กค 0811/7558เลขที่หนังสือ: กค 0811/7558วันที่: 14 ธันวาคม 2543เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินหรือผลประโยช …

14 ธค ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินผลประโยชน์ Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารเพื่อให้เช่าและการให้บริการพื้นที่จอดรถ

14 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้าง

ในหน้านี้ ภาษีอสร้างอาคารที่จอดรถภาษีอสร้างอาคารที่จอดรถ CHANATEE NGUESAบัญชีปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักบัญชี ที่ชอบทำบทความ รักการทำ …

14 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้าง Read More »

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขายเรือลำเก่าเพื่อซื้อเรือลำใหม่

6 ธค ภาษีเงินได้ ขายเรือลำเก่าเพื่อซื้อลำใหม่

ภาษีขายเรือเก่าซื้อเรือใหม่ ข้อหารือที่ กค 0811/7319เลขที่หนังสือ: กค 0811/7319วันที่: 6 ธันวาคม 2543เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขายเรือลำเก่าเพื …

6 ธค ภาษีเงินได้ ขายเรือลำเก่าเพื่อซื้อลำใหม่ Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม การยกเว้นภาษี

21 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม การยกเว้นภาษี

การยกเว้นภาษี ข้อหารือที่ กค 0811/พ.12847เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.12847วันที่: 21 ธันวาคม 2542เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม การยกเว้นภาษีข้อกฎหมาย: มาตรา82/ …

21 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม การยกเว้นภาษี Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามคำพิพากษา

21 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามคำพิพากษา

ในหน้านี้ ภาษีคำพิพากษาภาษีคำพิพากษาสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรภาษีคำพิพากษา ภาษีคำพิพากษา ข้อหารือ …

21 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามคำพิพากษา Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจำหน่ายอาหารสุนัข

20 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจำหน่ายอาหารสุนัข

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจำหน่ายอาหารสุนัข ข้อหารือที่ กค 0811/พ.12749เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.12749วันที่: 20 ธันวาคม 2542เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจำหน …

20 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจำหน่ายอาหารสุนัข Read More »

ภาษีสินค้านำเข้า

14 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าสินค้า ตามประกาศอธิบดี

ภาษีสินค้านำเข้า ข้อหารือที่ กค 0811/พ.12532เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.12532วันที่: 14 ธันวาคม 2542เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าสินค้า ตามประกาศ …

14 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าสินค้า ตามประกาศอธิบดี Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกิจการรับประกันวินาศภัย

13 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่มกิจการรับประกันวินาศภัย

ภาษีประกันวินาศภัย ข้อหารือที่ กค 0811/พ.12498เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.12498วันที่: 13 ธันวาคม 2542เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม …

13 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่มกิจการรับประกันวินาศภัย Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายสินค้าไม่มีรูปร่าง

1 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายสินค้าไม่มีรูปร่าง

ภาษีสินค้าไม่มีรูปร่าง ข้อหารือที่ กค 0811/พ.12201เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.12201วันที่: 1 ธันวาคม 2542เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายสินค้าไม่มีรูป …

1 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายสินค้าไม่มีรูปร่าง Read More »

ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายค่าจ้างติดตั้งโครงข่ายโทรศัพท์

24 ธค จ่ายค่าจ้างติดตั้งโครงข่ายโทรศัพท์

ภาษีค่าติดตั้งเครือข่ายโทรศัพท์ ข้อหารือที่ กค 0811/12962เลขที่หนังสือ: กค 0811/12962วันที่: 24 ธันวาคม 2542เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเ …

24 ธค จ่ายค่าจ้างติดตั้งโครงข่ายโทรศัพท์ Read More »

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีโอนอสังหาริมทรัพย์

22 ธค ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีโอนอสังหาริมทรัพย์

ในหน้านี้ โอนอสังหาริมทรัพย์ภาษีโอนอสังหาริมทรัพย์สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรโอนอสังหาริมทรัพย์ ภาษ …

22 ธค ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีโอนอสังหาริมทรัพย์ Read More »

ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะกรณีการคิดดอกเบี้ยเกินบัญชีวิธีพิเศษ

40 ภาษีคิดดอกเบี้ยเกิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีคิดดอกเบี้ยเกิน ภาษีธุรกิจเฉพาะคิดดอกเบี้ยเกิน ขอหารือที่ กค 0811/12881เลขที่หนังสือ: กค 0811/12881วันที่: 22 ธันวาคม 2542เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบ …

40 ภาษีคิดดอกเบี้ยเกิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล Read More »

ภาษีซื้อคืนอสังหาริมทรัพย์

40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีโอนสินเชื่อ ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีโอนสินเชื่อ ภาษีซื้อคืนอสังหาริมทรัพย์ ข้อหารือที่ กค 0811/12879เลขที่หนังสือ: กค 0811/12879วันที่: 22 ธันวาคม 2542เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล แล …

40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีโอนสินเชื่อ ภาษีเงินได้นิติบุคคล Read More »

การโอนทรัพย์สินชำระหนี้แก่เจ้าหนี้

21 ธค การโอนทรัพย์สินชำระหนี้แก่เจ้าหนี้

การโอนทรัพย์สินชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ การโอนทรัพย์สินชำระหนี้แก่เจ้าหนี้[/caption] ข้อหารือที่ กค 0811/12842เลขที่หนังสือ: กค 0811/12842วันที่: 21 ธันวาค …

21 ธค การโอนทรัพย์สินชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ Read More »

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีนำส่งจากเงินปันผลที่จ่ายให้แก่นิติบุคคลในต่างประเทศ

21 ธค ภาษีเงินปันผลต่างประเทศ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณี

ภาษีเงินปันผลต่างประเทศ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีนำส่งจากเงินปันผลที่จ่ายให้แก่นิติบุคคลในต่างประเทศ ข้อหารือที่ กค 0811/12836เลขที่หนังสือ: …

21 ธค ภาษีเงินปันผลต่างประเทศ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณี Read More »

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีนำผลเสียหายจากการลดทุนโดยลดจำนวนหุ้นมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ

16 ธค ภาษีเสียหายจากการลดทุน ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีนำผลเสียหายจากการลดทุนโดยลดจำนวนหุ้นมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ข้อหารือที่ กค 0811/12651เลขที่หนังสือ: กค 0811/12651 …

16 ธค ภาษีเสียหายจากการลดทุน ภาษีเงินได้นิติบุคคล Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการคำนวณมูลค่าของฐานภาษีตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร

79 ม ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม กรณีการคำนวณมูลค่าของ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการคำนวณมูลค่าของฐานภาษีตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร ข้อหารือที่ กค 0811/12650เลขที่หนังสือ: กค 0811/12650วันที่: 16 ธันวาคม 2542 …

79 ม ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม กรณีการคำนวณมูลค่าของ Read More »

14 ธค ภาษีบัตรที่ระลึก ภาษีเงินได้นิติบุคคล และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจำหน่ายบัตรโดยสารพร้อมบัตรที่ระลึก ข้อหารือที่ กค 0811/12530เลขที่หนังสือ: กค 0811/12530วันที่: 14 ธันวา …

14 ธค ภาษีบัตรที่ระลึก ภาษีเงินได้นิติบุคคล และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม Read More »

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการยื่นแบบแสดงรายการ

52 มาตรา ภาษียื่นแบบแสดงรายการ ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการยื่นแบบแสดงรายการ ข้อหารือที่ กค 0811/12497เลขที่หนังสือ: กค 0811/12497วันที่: 13 ธันวาคม 2542เรื่อง: ภาษีเงิ …

52 มาตรา ภาษียื่นแบบแสดงรายการ ภาษีเงินได้นิติบุคคล Read More »

การยกเว้นรัษฎากร กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน

5 ม ภาษียกเว้นรัษฎากร การยกเว้นรัษฎากร

การยกเว้นรัษฎากร กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน ข้อหารือที่ กค 0811/12382เลขที่หนังสือ: กค 0811/12382วันที่: 9 ธันวาคม 2542เรื่อง: การยก …

5 ม ภาษียกเว้นรัษฎากร การยกเว้นรัษฎากร Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายเงินทดรองจ่ายค่าโฆษณา

2 ธค ภาษีเงินทดรองจ่ายโฆษณา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายเงินทดรองจ่ายค่าโฆษณา ข้อหารือที่ กค 0811/12237เลขที่หนังสือ: กค 0811/12237วันที่: 2 ธันวาคม 2542เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ …

2 ธค ภาษีเงินทดรองจ่ายโฆษณา Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอขยายเวลาการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

21 ธค ขยายเวลาขอคืนภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริษัทฯ มีความประสงค์จะขอขยายเวลาการยื่นคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอขยายเวลาการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ข้อหารือที่ กค 0811/พ.17149เล …

21 ธค ขยายเวลาขอคืนภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่ม Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีดอกเบี้ยจากการผิดนัด

17 ธค ภาษีผิดนัดดอกเบี้ย มูลค่าเพิ่มจากการผิดนัด

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีดอกเบี้ยจากการผิดนัด ข้อหารือที่ กค 0811/พ.17063เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.17063วันที่: 17 ธันวาคม 2541เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีด …

17 ธค ภาษีผิดนัดดอกเบี้ย มูลค่าเพิ่มจากการผิดนัด Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเรียกเก็บเงินประกันการเช่าอสังหาริมทรัพย์

7% ภาษีอสังหาริมทรัพย์ มูลค่าเพิ่ม VAT เรียกเก็บ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเรียกเก็บเงินประกันการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ข้อหารือที่ กค 0811/พ.17060เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.17060วันที่: 17 ธันวาคม 2541เรื่อ …

7% ภาษีอสังหาริมทรัพย์ มูลค่าเพิ่ม VAT เรียกเก็บ Read More »

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายเงินค่านายหน้าให้กับบริษัทในประเทศญี่ปุ่น

25 ธค ภาษีค่านายหน้าญี่ปุ่น ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายเงินค่านายหน้าให้กับบริษัทในประเทศญี่ปุ่น ข้อหารือที่ กค 0811(กม)/พ.2168เลขที่หนังสือ: กค …

25 ธค ภาษีค่านายหน้าญี่ปุ่น ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีแสดงรายการภาษีสุทธิชำระเกินยกมาในแบบ ภ.พ.30 ผิดช่อง

10 แสดงยอดภาษีผิดช่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีแสดงรายการ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีแสดงรายการภาษีสุทธิชำระเกินยกมาในแบบ ภ.พ.30 ผิดช่อง ข้อหารือที่ กค 0811(กม)/พ.2108เลขที่หนังสือ: กค 0811(กม)/พ.2108วันที่: 14 ธันว …

10 แสดงยอดภาษีผิดช่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีแสดงรายการ Read More »

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

25 ธค ภาษีเงินได้นอกเวลา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ข้อหารือที่ กค 0811(กม)/2167เลขที่หนังสือ: กค 0811(กม)/2167วันที่: 25 ธันวาคม 2541เรื่ …

25 ธค ภาษีเงินได้นอกเวลา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา Read More »

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีขายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

14 ธค ภาษีขายพร้อมติดตั้ง ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีขายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ข้อหารือที่ กค 0811(กม)/2110ลขที่หนังสือ: กค 0811(กม)/2110วันที่: 14 ธันวาคม 2541เรื …

14 ธค ภาษีขายพร้อมติดตั้ง ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก Read More »

ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีฐานภาษีที่ใช้ในการคำนวณสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัย

40 ภธ ภาษีที่อยู่อาศัย AO ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีฐาน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีฐานภาษีที่ใช้ในการคำนวณสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัย ข้อหารือที่ กค 0811/17583เลขที่หนังสือ: กค 0811/17583วันที่: 30 ธันวาคม 2541เรื่ …

40 ภธ ภาษีที่อยู่อาศัย AO ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีฐาน Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคาร

3 เฉลี่ยภาษีซื้อก่อสร้าง AO ก่อสร้างอาคาร

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคาร ข้อหารือที่ กค 0811/17427เลขที่หนังสือ: กค 0811/17427วันที่: 25 ธันวาคม 2541เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพ …

3 เฉลี่ยภาษีซื้อก่อสร้าง AO ก่อสร้างอาคาร Read More »

ธุรกิจร้านสะดวกซัก

9 ข้อควรรู้ ร้าน สะดวกซัก ลงทุน แฟรนไชส์

ธุรกิจร้านสะดวกซัก “ธุรกิจร้านสะดวกซัก” หรือเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญเดิม เริ่มเป็นที่นิยมในเมืองไทยมากขึ้นเรื่อยๆ ในช่วง 3-4 ปีมานี้ เนื่องจากเป็นธุรกิ …

9 ข้อควรรู้ ร้าน สะดวกซัก ลงทุน แฟรนไชส์ Read More »

ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการยื่นแบบแสดงรายการแทน

25 ธค ภาษีแสดงรายการแทน ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการยื่นแบบแสดงรายการแทน ข้อหารือที่ กค 0811/17424เลขที่หนังสือ: กค 0811/17424วันที่: 25 ธันวาคม 2541เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีกา …

25 ธค ภาษีแสดงรายการแทน ภาษีธุรกิจเฉพาะ Read More »

ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่คู่สมรสยกให้

25 ธค ภาษีขายทรัพย์คู่สมรส ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่คู่สมรสยกให้ ข้อหารือที่ กค 0811/17422เลขที่หนังสือ: กค 0811/17422วันที่: 25 ธันวาคม 2541เรื่อง: ภาษีธุรกิ …

25 ธค ภาษีขายทรัพย์คู่สมรส ภาษีธุรกิจเฉพาะ Read More »

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการขายสินค้าพร้อมให้บริการขนส่ง

17 ธค ภาษีสินค้าและบริการ ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการขายสินค้าพร้อมให้บริการขนส่ง ข้อหารือที่ กค 0811/17066เลขที่หนังสือ: กค 0811/17066วันที่: 17 ธันวาคม 2541เรื่ …

17 ธค ภาษีสินค้าและบริการ ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย Read More »

ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร

70 ภาษีมาตราเจ็ดสิบ ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร ข้อหารือที่ กค 0811/17062เลขที่หนังสือ: กค 0811/17062วันที่: 17 ธันวาคม 2541เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบ …

70 ภาษีมาตราเจ็ดสิบ ภาษีเงินได้นิติบุคคล Read More »

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

17 ธค ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ข้อหารือที่ กค 0811/17059เลขที่หนังสือ: กค 0811/17059วัน …

17 ธค ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย Read More »

ภาษีธุรกิจเฉพาะ รายได้จากการให้กู้ยืมเงิน

16 ธค ภาษีธุรกิจเฉพาะ รายได้จากการให้กู้ยืมเงิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ รายได้จากการให้กู้ยืมเงิน ข้อหารือที่ กค 0811/16976เลขที่หนังสือ: กค 0811/16976วันที่: 16 ธันวาคม 2541เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ รายได้จา …

16 ธค ภาษีธุรกิจเฉพาะ รายได้จากการให้กู้ยืมเงิน Read More »

ภาษีมาตราสามเตรส

3 เตรส ภาษีมาตราสามเตรส หัก ณ ที่จ่าย มาตรา

ภาษีมาตราสามเตรส หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส ภาษีเงินได้นิติบุคคล แห่งประมวลรัษฎากร ข้อหารือที่ กค 0811/16809เลขที่หนังสือ: กค 0811/16809วันที่: 9 ธ …

3 เตรส ภาษีมาตราสามเตรส หัก ณ ที่จ่าย มาตรา Read More »

Scroll to Top