สรรพากร

ภาษีการออกใบลดหนี้

10 ส่งพัสดุ โลจิสติกส์ เอกชน ตัวแทน

แฟรนไชส์ร้านสารพัดบริการ จัดส่งพัสดุ คาร์แคร์ เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตผู้บริโภคในยุคสมัยนี้ได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชส์ดังกล่าวได้รับความนิยมจากนักลงทุนอย่างมาก เพราะนอกจากตอบโจทย์ผู้บริโภคแล้ว ยังสามารถทำเงินให้กับผู้ลงทุนได้ในระยะยาว ถือเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตแบบก …

10 ส่งพัสดุ โลจิสติกส์ เอกชน ตัวแทน Read More »

นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืช

21 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม นำเข้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ในหน้านี้ ภาษีจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืชภาษีจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืช เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.7714 วันที่ : 21 ธันวาคม 2543 เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืช ข้อกฎหมาย : มาตรา 81(1)(จ) ข้อหารือ …

21 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม นำเข้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Read More »

นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืช

ยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม บริจาคสินค้า

บริจาคสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม  บริษัท บริจาค สินค้า ให้วัด ภาษีมูลค่าเพิ่ม  บริจาคสินค้าให้โรงพยาบาล ภาษีมูลค่าเพิ่ม  นําสินค้าไปบริจาค บันทึกบัญชี บริจาคสินค้า ภาษีเงินได้นิติบุคคล ซื้อของไปบริจาค ภาษีซื้อขอคืนได้หรือไม่ บริจาคสินค้าที่ผลิตเอง ซื้อของบริจาค ภาษีซื้อ

ภาษีบริหารโรงแรมของบริษัทต่างประเทศ

7 ภาษี รับบริหาร โรงแรม รีสอร์ท

ในหน้านี้ ภาษีบริหารโรงแรมของบริษัทต่างประเทศข้อหารือที่ กค 0811(กม.07)/1895ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรับจ้างบริหารโรงแรมของบริษัทต่างประเทศเลขที่หนังสือ กค 0811(กม.07)/1895 ข้อกฎหมาย ข้อหารือ แนววินิจฉัยรับทำบัญชี โรงแรม รีสอร์ทภาษีบริหารโรงแรมของบริษัทต่างประเทศ ข้อหารือที่ กค 0811(กม.07)/1895 เ …

7 ภาษี รับบริหาร โรงแรม รีสอร์ท Read More »

ขายแม่พิมพ์ต่างหากจากราคาสินค้า

19 ธค ขายแม่พิมพ์ต่างหากจากราคาสินค้า

ในหน้านี้ ภาษีขายแม่พิมพ์ต่างหากจากราคาสินค้าข้อหารือที่ กค 0811(กม.07)/1881ภาษีขายแม่พิมพ์ต่างหากจากราคาสินค้า ข้อหารือที่ กค 0811(กม.07)/1881 เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.07)/1881 วันที่ : 19 ธันวาคม 2543 เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขายแม่พิมพ์ต่างหากจากราคาสินค้า ข้อกฎหมาย : มาตรา 3 เต …

19 ธค ขายแม่พิมพ์ต่างหากจากราคาสินค้า Read More »

18 ธค ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเกษียณอายุก่อนกำหนด

ในหน้านี้ ภาษีเกษียณก่อนกำหนดข้อหารือที่ กค 0811(กม.07)/1880ภาษีเกษียณก่อนกำหนด ข้อหารือที่ กค 0811(กม.07)/1880 เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.07)/1880 วันที่ : 18 ธันวาคม 2543 เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเกษียณอายุก่อนกำหนด ข้อกฎหมาย : มาตรา 42(17), กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ข้อหารือ …

18 ธค ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเกษียณอายุก่อนกำหนด Read More »

25 ธค ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วิชาชีพอิสระ

ในหน้านี้ ภาษีเงินได้วิชาชีพอิสระข้อหารือที่ กค 0811(กม.03)/1903ภาษีเงินได้วิชาชีพอิสระ ข้อหารือที่ กค 0811(กม.03)/1903 เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.03)/1903 วันที่ : 25 ธันวาคม 2543 เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่าย เงินได้จากวิชาชีพอิสระ ข้อกฎหมาย : มาตรา 40(6) ข้อหารือ : กรณี …

25 ธค ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วิชาชีพอิสระ Read More »

ภาษีส่วนราชการจ่ายเงินให้ผุ้ขายอสังหาริมทรัพย์

25 ธค ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีส่วนราชการ

CHANATEE NGUESAบัญชีปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักบัญชี ที่ชอบทำบทความ รักการทำบทความมากว่า 10 ปี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสถาบันการบินพลเรือนจ่ายค่าเช่าเครื่องบิน

10 ร้านสารพัดบริการ ธุรกิจที่นิยม

ยุค New normal คนต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น ธุรกิจใดก็ตามที่ช่วยให้ประหยัดเวลาได้จะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นโอกาสของแฟรนไชส์ร้านสารพัดบริการที่ก่อนหน้านี้ก็ได้รับความนิยมมาก และจะยิ่งมากหลังจากสถานการณ์ COVID 19 คลี่คลาย จุดเด่นของร้านสารพัดบริการคือ รวมทุกงานบริการไว้ในที่เดียวกัน นอกจากน …

10 ร้านสารพัดบริการ ธุรกิจที่นิยม Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารเพื่อให้เช่าและการให้บริการพื้นที่จอดรถ

14 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้าง

ในหน้านี้ ภาษีอสร้างอาคารที่จอดรถภาษีอสร้างอาคารที่จอดรถ CHANATEE NGUESAบัญชีปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักบัญชี ที่ชอบทำบทความ รักการทำบทความมากว่า 10 ปี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขายเรือลำเก่าเพื่อซื้อเรือลำใหม่

6 ธค ภาษีเงินได้ ขายเรือลำเก่าเพื่อซื้อลำใหม่

ภาษีขายเรือเก่าซื้อเรือใหม่ ข้อหารือที่ กค 0811/7319เลขที่หนังสือ: กค 0811/7319วันที่: 6 ธันวาคม 2543เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขายเรือลำเก่าเพื่อซื้อเรือลำใหม่ข้อกฎหมาย: มาตรา 4 พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 299) พ.ศ. 2539ข้อหารือ: บริษัทฯ ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างปร …

6 ธค ภาษีเงินได้ ขายเรือลำเก่าเพื่อซื้อลำใหม่ Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามคำพิพากษา

21 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามคำพิพากษา

ในหน้านี้ ภาษีคำพิพากษาภาษีคำพิพากษาสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรภาษีคำพิพากษา ภาษีคำพิพากษา ข้อหารือที่ กค 0811/พ.12837เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.12837วันที่: 21 ธันวาคม 2542เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามคำพิพากษาข้อกฎหมาย: มาตรา …

21 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามคำพิพากษา Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจำหน่ายอาหารสุนัข

20 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจำหน่ายอาหารสุนัข

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจำหน่ายอาหารสุนัข ข้อหารือที่ กค 0811/พ.12749เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.12749วันที่: 20 ธันวาคม 2542เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจำหน่ายอาหารสุนัขข้อกฎหมาย: มาตรา81(1)(ง)ข้อหารือ: บริษัทฯ ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค ในการประกอบกิจการ บริษัทฯได้จำหน่ายสินค้าอาหารสุนัข อา …

20 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจำหน่ายอาหารสุนัข Read More »

ภาษีสินค้านำเข้า

14 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าสินค้า ตามประกาศอธิบดี

ภาษีสินค้านำเข้า ข้อหารือที่ กค 0811/พ.12532เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.12532วันที่: 14 ธันวาคม 2542เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าสินค้า ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 80)ฯ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541ข้อกฎหมาย: มาตรา77/1(8), มาตรา81(2)(ข), ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ย …

14 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าสินค้า ตามประกาศอธิบดี Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกิจการรับประกันวินาศภัย

13 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่มกิจการรับประกันวินาศภัย

ภาษีประกันวินาศภัย ข้อหารือที่ กค 0811/พ.12498เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.12498วันที่: 13 ธันวาคม 2542เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกิจการรับประกันวินาศภัยข้อกฎหมาย: มาตรา79, คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.86/2542ข้อหารือ: บริษัท ก จำกัด ได้เรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัย และค่าอากรแสตมป์ …

13 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่มกิจการรับประกันวินาศภัย Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายสินค้าไม่มีรูปร่าง

1 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายสินค้าไม่มีรูปร่าง

ภาษีสินค้าไม่มีรูปร่าง ข้อหารือที่ กค 0811/พ.12201เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.12201วันที่: 1 ธันวาคม 2542เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายสินค้าไม่มีรูปร่างข้อกฎหมาย: มาตรา77/2, มาตรา78/3, กฎกระทรวง ฉบับที่ 189 (พ.ศ. 2534)ข้อหารือ: บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ก จำกัด จำหน่ายสิทธิการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย …

1 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายสินค้าไม่มีรูปร่าง Read More »

ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายค่าจ้างติดตั้งโครงข่ายโทรศัพท์

24 ธค จ่ายค่าจ้างติดตั้งโครงข่ายโทรศัพท์

ภาษีค่าติดตั้งเครือข่ายโทรศัพท์ ข้อหารือที่ กค 0811/12962เลขที่หนังสือ: กค 0811/12962วันที่: 24 ธันวาคม 2542เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายค่าจ้างติดตั้งโครงข่ายโทรศัพท์ข้อกฎหมาย: มาตรา79/1, มาตรา78/1, มาตรา65 ทวิ (9), มาตรา86, พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 349)ฯ พ.ศ. 2542 ฯ, กฎ …

24 ธค จ่ายค่าจ้างติดตั้งโครงข่ายโทรศัพท์ Read More »

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีโอนอสังหาริมทรัพย์

22 ธค ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีโอนอสังหาริมทรัพย์

ในหน้านี้ โอนอสังหาริมทรัพย์ภาษีโอนอสังหาริมทรัพย์สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรโอนอสังหาริมทรัพย์ ภาษีโอนอสังหาริมทรัพย์ ข้อหารือที่ กค 0811/12882เลขที่หนังสือ: กค 0811/12882วันที่: 22 ธันวาคม 2542เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีโอนอสั …

22 ธค ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีโอนอสังหาริมทรัพย์ Read More »

ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะกรณีการคิดดอกเบี้ยเกินบัญชีวิธีพิเศษ

40 ภาษีคิดดอกเบี้ยเกิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีคิดดอกเบี้ยเกิน ภาษีธุรกิจเฉพาะคิดดอกเบี้ยเกิน ขอหารือที่ กค 0811/12881เลขที่หนังสือ: กค 0811/12881วันที่: 22 ธันวาคม 2542เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะกรณีการคิดดอกเบี้ยเกินบัญชีวิธีพิเศษข้อกฎหมาย: มาตรา65 ทวิ (4), มาตรา91/16(6)ข้อหารือ: ธนาคารฯ ประกอบกิจการเป็นสาขาของธนาคารพาณ …

40 ภาษีคิดดอกเบี้ยเกิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล Read More »

ภาษีซื้อคืนอสังหาริมทรัพย์

40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีโอนสินเชื่อ ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีโอนสินเชื่อ ภาษีซื้อคืนอสังหาริมทรัพย์ ข้อหารือที่ กค 0811/12879เลขที่หนังสือ: กค 0811/12879วันที่: 22 ธันวาคม 2542เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการซื้อคืนอสังหาริมทรัพย์จากการโอนสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ข้อกฎหมาย: มาตรา65, มาตรา91/5(5), มาตรา91/2(6), พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ …

40 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีโอนสินเชื่อ ภาษีเงินได้นิติบุคคล Read More »

การโอนทรัพย์สินชำระหนี้แก่เจ้าหนี้

21 ธค การโอนทรัพย์สินชำระหนี้แก่เจ้าหนี้

การโอนทรัพย์สินชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ การโอนทรัพย์สินชำระหนี้แก่เจ้าหนี้[/caption] ข้อหารือที่ กค 0811/12842เลขที่หนังสือ: กค 0811/12842วันที่: 21 ธันวาคม 2542เรื่อง: การโอนทรัพย์สินชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ข้อกฎหมาย: มาตรา5, พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 325) พ.ศ. 2541ข้อหารือ: บริษัท ก ได้กู้เงินกับธนาคารโดยมีนา …

21 ธค การโอนทรัพย์สินชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ Read More »

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีนำส่งจากเงินปันผลที่จ่ายให้แก่นิติบุคคลในต่างประเทศ

21 ธค ภาษีเงินปันผลต่างประเทศ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณี

ภาษีเงินปันผลต่างประเทศ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีนำส่งจากเงินปันผลที่จ่ายให้แก่นิติบุคคลในต่างประเทศ ข้อหารือที่ กค 0811/12836เลขที่หนังสือ: กค 0811/12836วันที่: 21 ธันวาคม 2542เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีนำส่งจากเงินปันผลที่จ่ายให้แก่นิติบุคคลในต่างประเทศข้อกฎหมาย: มาตรา70ข …

21 ธค ภาษีเงินปันผลต่างประเทศ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณี Read More »

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีนำผลเสียหายจากการลดทุนโดยลดจำนวนหุ้นมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ

16 ธค ภาษีเสียหายจากการลดทุน ภาษีเงินได้นิติบุคคล

<!– wp:group {“layout”:{“inherit”:true,”type”:”constrained”}} –><div class=”wp-block-group”><!– wp:post-terms {“term”:”post_tag”,”prefix”:”\u003cstrong\u003eTag\u003 …

16 ธค ภาษีเสียหายจากการลดทุน ภาษีเงินได้นิติบุคคล Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการคำนวณมูลค่าของฐานภาษีตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร

79 ม ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม กรณีการคำนวณมูลค่าของ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการคำนวณมูลค่าของฐานภาษีตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร ข้อหารือที่ กค 0811/12650เลขที่หนังสือ: กค 0811/12650วันที่: 16 ธันวาคม 2542เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการคำนวณมูลค่าของฐานภาษีตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากรข้อกฎหมาย: มาตรา78(1)(ก), มาตรา79, มาตรา86/4ข้อหารือ: บริษัท A จำกัด …

79 ม ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม กรณีการคำนวณมูลค่าของ Read More »

14 ธค ภาษีบัตรที่ระลึก ภาษีเงินได้นิติบุคคล และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจำหน่ายบัตรโดยสารพร้อมบัตรที่ระลึก ข้อหารือที่ กค 0811/12530เลขที่หนังสือ: กค 0811/12530วันที่: 14 ธันวาคม 2542เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจำหน่ายบัตรโดยสารพร้อมบัตรที่ระลึกข้อกฎหมาย: มาตรา77/1(8)(9), มาตรา77/2, มาตรา81(1)(ณ), ม …

14 ธค ภาษีบัตรที่ระลึก ภาษีเงินได้นิติบุคคล และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม Read More »

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการยื่นแบบแสดงรายการ

52 มาตรา ภาษียื่นแบบแสดงรายการ ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการยื่นแบบแสดงรายการ ข้อหารือที่ กค 0811/12497เลขที่หนังสือ: กค 0811/12497วันที่: 13 ธันวาคม 2542เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการยื่นแบบแสดงรายการข้อกฎหมาย: มาตรา52, ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลา ลงวันที่ 21 มกราคม 2535ข้อหารือ: สรรพ …

52 มาตรา ภาษียื่นแบบแสดงรายการ ภาษีเงินได้นิติบุคคล Read More »

การยกเว้นรัษฎากร กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน

5 ม ภาษียกเว้นรัษฎากร การยกเว้นรัษฎากร

การยกเว้นรัษฎากร กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน ข้อหารือที่ กค 0811/12382เลขที่หนังสือ: กค 0811/12382วันที่: 9 ธันวาคม 2542เรื่อง: การยกเว้นรัษฎากร กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินข้อกฎหมาย: มาตรา5, พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 325) พ.ศ. 2541)ข้อหารือ: สรรพากรจังหวัด ได้หารือกรณ …

5 ม ภาษียกเว้นรัษฎากร การยกเว้นรัษฎากร Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายเงินทดรองจ่ายค่าโฆษณา

2 ธค ภาษีเงินทดรองจ่ายโฆษณา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายเงินทดรองจ่ายค่าโฆษณา ข้อหารือที่ กค 0811/12237เลขที่หนังสือ: กค 0811/12237วันที่: 2 ธันวาคม 2542เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายเงินทดรองจ่ายค่าโฆษณาข้อกฎหมาย: มาตรา82/5(3), มาตรา77/2, ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2534ข้อหารือ: บริษัทฯ ประ …

2 ธค ภาษีเงินทดรองจ่ายโฆษณา Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอขยายเวลาการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ขยายเวลาขอคืนภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายใน 3 ปี ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายในกี่ปี ขอคืน ภาษีมูลค่าเพิ่ม Pantip เงื่อนไขการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอคืน ภาษีมูลค่าเพิ่ม บุคคลธรรมดา ขอคืนภาษีซื้อ คือ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีดอกเบี้ยจากการผิดนัด

17 ธค ภาษีผิดนัดดอกเบี้ย มูลค่าเพิ่มจากการผิดนัด

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีดอกเบี้ยจากการผิดนัด ข้อหารือที่ กค 0811/พ.17063เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.17063วันที่: 17 ธันวาคม 2541เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีดอกเบี้ยจากการผิดนัดข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1ข้อหารือ: บริษัทฯ ได้ทำสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาคือ บริษัท ก. จำกัด บริษัท ข. จำกัด บริษัท ค.จำกัด และกิจการร่วมค …

17 ธค ภาษีผิดนัดดอกเบี้ย มูลค่าเพิ่มจากการผิดนัด Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเรียกเก็บเงินประกันการเช่าอสังหาริมทรัพย์

7% ภาษีอสังหาริมทรัพย์ มูลค่าเพิ่ม VAT เรียกเก็บ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเรียกเก็บเงินประกันการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ข้อหารือที่ กค 0811/พ.17060เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.17060วันที่: 17 ธันวาคม 2541เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเรียกเก็บเงินประกันการเช่าอสังหาริมทรัพย์ข้อกฎหมาย: มาตรา 81, คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.73/2541ฯข้อหารือ: บริษัท ก. เรียกเก็บเง …

7% ภาษีอสังหาริมทรัพย์ มูลค่าเพิ่ม VAT เรียกเก็บ Read More »

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายเงินค่านายหน้าให้กับบริษัทในประเทศญี่ปุ่น

25 ธค ภาษีค่านายหน้าญี่ปุ่น ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายเงินค่านายหน้าให้กับบริษัทในประเทศญี่ปุ่น ข้อหารือที่ กค 0811(กม)/พ.2168เลขที่หนังสือ: กค 0811(กม)/พ.2168วันที่: 25 ธันวาคม 2541เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายเงินค่านายหน้าให้กับบริษัทในประเทศญี่ปุ่นข้อ …

25 ธค ภาษีค่านายหน้าญี่ปุ่น ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีแสดงรายการภาษีสุทธิชำระเกินยกมาในแบบ ภ.พ.30 ผิดช่อง

10 แสดงยอดภาษีผิดช่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีแสดงรายการ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีแสดงรายการภาษีสุทธิชำระเกินยกมาในแบบ ภ.พ.30 ผิดช่อง ข้อหารือที่ กค 0811(กม)/พ.2108เลขที่หนังสือ: กค 0811(กม)/พ.2108วันที่: 14 ธันวาคม 2541เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีแสดงรายการภาษีสุทธิชำระเกินยกมาในแบบ ภ.พ.30 ผิดช่องข้อกฎหมาย: มาตรา 89, มาตรา 89/1ข้อหารือ: บริษัทฯ ยื่นแบบ ภ.พ.30 …

10 แสดงยอดภาษีผิดช่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีแสดงรายการ Read More »

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

25 ธค ภาษีเงินได้นอกเวลา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ข้อหารือที่ กค 0811(กม)/2167เลขที่หนังสือ: กค 0811(กม)/2167วันที่: 25 ธันวาคม 2541เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการข้อกฎหมาย: มาตรา 42(17), กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯข้อหารือ: กรณีการจ่ายเงิ …

25 ธค ภาษีเงินได้นอกเวลา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา Read More »

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีขายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

14 ธค ภาษีขายพร้อมติดตั้ง ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีขายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ข้อหารือที่ กค 0811(กม)/2110ลขที่หนังสือ: กค 0811(กม)/2110วันที่: 14 ธันวาคม 2541เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีขายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าข้อกฎหมาย: มาตรา 40, คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528ฯข้อหารือ: บริษัทฯ ประกอบกิจ …

14 ธค ภาษีขายพร้อมติดตั้ง ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก Read More »

ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีฐานภาษีที่ใช้ในการคำนวณสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัย

40 ภธ ภาษีที่อยู่อาศัย AO ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีฐาน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีฐานภาษีที่ใช้ในการคำนวณสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัย ข้อหารือที่ กค 0811/17583เลขที่หนังสือ: กค 0811/17583วันที่: 30 ธันวาคม 2541เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีฐานภาษีที่ใช้ในการคำนวณสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยข้อกฎหมาย: มาตรา 65ข้อหารือ: 1. บริษัท ก. ใช้เกณฑ์เงินสดในการเสียภาษีธุรกิจเฉ …

40 ภธ ภาษีที่อยู่อาศัย AO ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีฐาน Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคาร

3 เฉลี่ยภาษีซื้อก่อสร้าง AO ก่อสร้างอาคาร

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคาร ข้อหารือที่ กค 0811/17427เลขที่หนังสือ: กค 0811/17427วันที่: 25 ธันวาคม 2541เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารข้อกฎหมาย: มาตรา 82/6, มาตรา 83/4, มาตรา 89, มาตรา 89/1, ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบั …

3 เฉลี่ยภาษีซื้อก่อสร้าง AO ก่อสร้างอาคาร Read More »

ธุรกิจร้านสะดวกซัก

9 ข้อควรรู้ ร้าน สะดวกซัก ลงทุน แฟรนไชส์

ธุรกิจร้านสะดวกซัก บริษัท ปังปอน จำกัด ให้บริการ รับทำบัญชี ธุรกิจสะดวกซัก ครอบคลุมทุกจังหวัด เมื่อคุณมีปัญหา ขาดคนทำบัญชี ภาษี ปิดงบการเงิน ทุกเรื่อง ที่เกี่ยวกับบัญชี ให้นึกถึงเรา เพราะเราเชี่ยวชาญและทำงานอย่างมืออาชีพ การันตีจากสรรพากร (ตัวแทนสรรพากร) และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สำนักงานบัญชีคุณภาพ …

9 ข้อควรรู้ ร้าน สะดวกซัก ลงทุน แฟรนไชส์ Read More »

ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการยื่นแบบแสดงรายการแทน

25 ธค ภาษีแสดงรายการแทน ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการยื่นแบบแสดงรายการแทน ข้อหารือที่ กค 0811/17424เลขที่หนังสือ: กค 0811/17424วันที่: 25 ธันวาคม 2541เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการยื่นแบบแสดงรายการแทนข้อกฎหมาย: มาตรา 91/7ข้อหารือ: นาย ก. และนางสาว ข. ได้ทำสัญญาให้ที่ดินแก่นาย ค. โดยตีราคาทรัพย์สินเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท ราค …

25 ธค ภาษีแสดงรายการแทน ภาษีธุรกิจเฉพาะ Read More »

ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่คู่สมรสยกให้

25 ธค ภาษีขายทรัพย์คู่สมรส ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่คู่สมรสยกให้ ข้อหารือที่ กค 0811/17422เลขที่หนังสือ: กค 0811/17422วันที่: 25 ธันวาคม 2541เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่คู่สมรสยกให้ข้อกฎหมาย: มาตรา 91/2(6), พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534ข้อหารือ: นาง ก. ได้จดทะเบียนสมรสกับ นา …

25 ธค ภาษีขายทรัพย์คู่สมรส ภาษีธุรกิจเฉพาะ Read More »

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการขายสินค้าพร้อมให้บริการขนส่ง

17 ธค ภาษีสินค้าและบริการ ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการขายสินค้าพร้อมให้บริการขนส่ง ข้อหารือที่ กค 0811/17066เลขที่หนังสือ: กค 0811/17066วันที่: 17 ธันวาคม 2541เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการขายสินค้าพร้อมให้บริการขนส่งข้อกฎหมาย: มาตรา 3 เตรส, มาตรา 79ข้อหารือ: บริษัท ก. จำกัด ประกอบกิจการผลิตแล …

17 ธค ภาษีสินค้าและบริการ ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย Read More »

ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร

70 ภาษีมาตราเจ็ดสิบ ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร ข้อหารือที่ กค 0811/17062เลขที่หนังสือ: กค 0811/17062วันที่: 17 ธันวาคม 2541เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากรข้อกฎหมาย: มาตรา 70ข้อหารือ: บริษัท ก.จำกัด ได้กู้ยืมเงินในลักษณะของ Syndicate Loan จากธนาคารผู้ให้กู้ ซึ่งแบ่งออกได้ …

70 ภาษีมาตราเจ็ดสิบ ภาษีเงินได้นิติบุคคล Read More »

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

17 ธค ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ข้อหารือที่ กค 0811/17059เลขที่หนังสือ: กค 0811/17059วันที่: 17 ธันวาคม 2541เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนข้อกฎหมาย: มาตรา 40, คำสั่งกร …

17 ธค ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย Read More »

ภาษีธุรกิจเฉพาะ รายได้จากการให้กู้ยืมเงิน

16 ธค ภาษีธุรกิจเฉพาะ รายได้จากการให้กู้ยืมเงิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ รายได้จากการให้กู้ยืมเงิน ข้อหารือที่ กค 0811/16976เลขที่หนังสือ: กค 0811/16976วันที่: 16 ธันวาคม 2541เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ รายได้จากการให้กู้ยืมเงินข้อกฎหมาย: มาตรา91/2 (5)ข้อหารือ: บริษัทในประเทศไทยที่ไม่ใช่ธนาคาร หรือบริษัทเงินทุน มีนิติบุคคลต่างประเทศถือหุ้นเป็นส่วนใหญ่และเป็นผ …

16 ธค ภาษีธุรกิจเฉพาะ รายได้จากการให้กู้ยืมเงิน Read More »

ภาษีมาตราสามเตรส

3 เตรส ภาษีมาตราสามเตรส หัก ณ ที่จ่าย มาตรา

ภาษีมาตราสามเตรส หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส ภาษีเงินได้นิติบุคคล แห่งประมวลรัษฎากร ข้อหารือที่ กค 0811/16809เลขที่หนังสือ: กค 0811/16809วันที่: 9 ธันวาคม 2541เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากรข้อกฎหมาย: มาตรา 3 เตรส, คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528ฯข้อหาร …

3 เตรส ภาษีมาตราสามเตรส หัก ณ ที่จ่าย มาตรา Read More »

ภาษีเงินเดือนย้อนหลัง

4 ธค ภาษีเงินเดือนย้อนหลัง

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีได้รับเงินเดือนย้อนหลัง ข้อหารือที่ กค 0811/16721เลขที่หนังสือ: กค 0811/16721วันที่: 4 ธันวาคม 2541เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีได้รับเงินเดือนย้อนหลังข้อกฎหมาย: มาตรา 3 อัฏฐข้อหารือ: ตามที่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เมื่อวันที่11 ต …

4 ธค ภาษีเงินเดือนย้อนหลัง Read More »

ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร และการขอคืนภาษี

4 ธค ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร และการขอคืนภาษี ข้อหารือที่ กค 0811/16714เลขที่หนังสือ: กค 0811/16714วันที่: 4 ธันวาคม 2541เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร และการขอคืนภาษีข้อกฎหมาย: มาตรา 27 ตรี, มาตรา 42, มาตรา 50(2)(ข), มาตรา 54, มาตรา 57 เบญจข้อหารือ: 1. บ …

4 ธค ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา Read More »

Scroll to Top