บัญชี

book-value

book value คือ 2 การ หา มูลค่า หุ้น ประเมิน ราคา หุ้น หา มูลค่า ที่ แท้จริง ของ หุ้น
0 (0)

   มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น    = สินทรัพย์รวม – หนี้สินรวม จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทออกและเรียกชำระแล้ว ~ หนู ~ป …

book value คือ 2 การ หา มูลค่า หุ้น ประเมิน ราคา หุ้น หา มูลค่า ที่ แท้จริง ของ หุ้น Read More »

กรรมการกู้เงินแทนบริษัท

กรรมการกู้เงินแทนบริษัท 5 ให้กรรมการกู้เงินแทน ทำอย่างไรให้ถูกต้อง
5 (88)

[Total: 88 Average: 5] กรรมการกู้เงินแทนบริษัท ทำได้หรือไม่ แล้วการเสียภาษีจะเป็นอย่างไร ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมใครเป็นคนรับปิดชอบ See case study ↗ ในหน …

กรรมการกู้เงินแทนบริษัท 5 ให้กรรมการกู้เงินแทน ทำอย่างไรให้ถูกต้อง Read More »

พิธีการศุลกากร

พิธีการศุลกากร 5 ใบขนสินค้า ขา ออก ทำหน้าที่
5 (239)

[Total: 239 Average: 5] ในหน้านี้ พิธีการศุลกากรพิธีการส่งออกที่เกี่ยวข้องกับ กรมศุลกากร ?ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการ ?พิธีการศุลกากร ขอบคุณที่มาบทความ:o …

พิธีการศุลกากร 5 ใบขนสินค้า ขา ออก ทำหน้าที่ Read More »

หมวดบัญชี

หมวดบัญชี คือ 5 หมวด [ Account category ] ค่าใช้จ่าย มีกี่หมวด
5 (698)

[Total: 698 Average: 5] ในหน้านี้ หมวดบัญชีหมวดบัญชี คือ ?หมวดบัญชี มีกี่หมวด ?หมวดบัญชี 5 หมวดหมวดบัญชี เดบิต เครดิตหมวดบัญชี แยกประเภทหมวดบัญชี สินท …

หมวดบัญชี คือ 5 หมวด [ Account category ] ค่าใช้จ่าย มีกี่หมวด Read More »

ต้นทุนการผลิต

ต้นทุนการผลิต 2 บัญชี [ ค่าใช้จ่าย ] การผลิต งบต้นทุนการผลิต
5 (659)

[Total: 659 Average: 5] ในหน้านี้ ต้นทุนการผลิตต้นทุนการผลิต คือ ?สูตรต้นทุนการผลิต ?ค่าใช้จ่ายการผลิตบัญชีต้นทุนการผลิตงบต้นทุนการผลิตต้นทุนการผลิตปร …

ต้นทุนการผลิต 2 บัญชี [ ค่าใช้จ่าย ] การผลิต งบต้นทุนการผลิต Read More »

กำลังปรับปรุง

ปิดกิจการ 2 ปิดบริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท เลิกกิจการ จดเลิกบริษัท ตัวอย่างงบเลิก
5 (185)

[Total: 185 Average: 5] ในหน้านี้ ขั้นตอนการเลิกบริษัท1. บริษัทจะเลิกกันได้ด้วยเหตุดังต่อไปนี้2. ผู้ชําระบัญชีจัดทําคําขอและยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกบริษ …

ปิดกิจการ 2 ปิดบริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท เลิกกิจการ จดเลิกบริษัท ตัวอย่างงบเลิก Read More »

ตราสารหนี้ มีอะไรบ้าง คือ ตัวอย่าง 8 องค์ประกอบของตราสารหนี้
5 (277)

[Total: 277 Average: 5] ในหน้านี้ ตราสารหนี้ตราสารหนี้ พันธบัตร หรือ หุ้นกู้ มีประโยชน์เปรียบเทียบกับการฝากเงิน ?เงินลงทุนในตราสารหนี้ คือ (Investment …

ตราสารหนี้ มีอะไรบ้าง คือ ตัวอย่าง 8 องค์ประกอบของตราสารหนี้ Read More »

นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืช

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืช
5 (42)

[Total: 42 Average: 5] ในหน้านี้ ภาษีจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืชภาษีจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืช   เลขที่ …

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืช Read More »

นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืช

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการยกเว้นภาษีจากการบริจาคสินค้า
5 (78)

[Total: 78 Average: 5] ในหน้านี้ การยกเว้นภาษีบริจาคสินค้าข้อหารือที่ กค 0811/พ.7560การยกเว้นภาษีบริจาคสินค้า ข้อหารือที่ กค 0811/พ.7560 เลขที่หนังสือ …

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการยกเว้นภาษีจากการบริจาคสินค้า Read More »

การเลิกรับรู้รายการ คือ หลักเกณฑ์การรับรู้รายการ คือ การวัดมูลค่าสินทรัพย์ เกณฑ์การวัดมูลค่าทางบัญชี การวัดมูลค่าลูกหนี้ คือ
5 (161)

[Total: 161 Average: 5] ในหน้านี้ การวัดมูลค่าและการรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินอนุพันธ์หมายถึงเครื่องมือทางการเงินที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ?อะไรไที่เรียกว …

การเลิกรับรู้รายการ คือ หลักเกณฑ์การรับรู้รายการ คือ การวัดมูลค่าสินทรัพย์ เกณฑ์การวัดมูลค่าทางบัญชี การวัดมูลค่าลูกหนี้ คือ Read More »

Overhead Cost

ค่าโสหุ้ย 2 การผลิต [ Overhead Cost ] ค่าใช้จ่ายคงที่ อะไร
5 (547)

[Total: 547 Average: 5] ในหน้านี้ ค่าโสหุ้ยค่าโสหุ้ย คือ ?ตัวอย่างค่าโสหุ้ย ?ค่าโสหุ้ย มีอะไรบ้างอะไรบ้าง ที่ไม่ใช่ค่า โสหุ้ยค่า โสหุ้ย การ ผลิต คือค่ …

ค่าโสหุ้ย 2 การผลิต [ Overhead Cost ] ค่าใช้จ่ายคงที่ อะไร Read More »

ภาษี

ภาษี คือ 2 มี กี่ประเภท [ อะไรบ้าง ] ทางตรง ทางอ้อม เงินได้
5 (874)

[Total: 874 Average: 5] ในหน้านี้ ภาษีทำไมต้องจัดเก็บภาษีภาษีมีกี่ประเภท ?ภาษี คือ ?อากร คือ ?ภาษีทางตรงภาษีทางอ้อมอัตราภาษี คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ …

ภาษี คือ 2 มี กี่ประเภท [ อะไรบ้าง ] ทางตรง ทางอ้อม เงินได้ Read More »

บัญชีเก่าแลกบัญชีใหม่

บัญชีเก่าแลกใหม่ 1 บันทึกบัญชี (ทำบัญชี) สินค้าเก่ามา แลกเงินเป็นเงิน เพื่อซื้อ
5 (222)

[Total: 222 Average: 5] chanatee ngeusa บัญชีปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักบัญชี ที่ชอบทำบทความ รักการทำบทความมากว่า 10 ปี

บัญชีกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ตัวอย่าง สัญญา 3 ทำบัญชี กิจการร่วมค้า
5 (222)

[Total: 222 Average: 5]บัญชีกิจการร่วมค้า การจัดแบ่งรูปแบบของกิจการร่วมค้าตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 46 สามารถจัดแบ่งรูปแบบได้ 3 รูปแบบ จะพบการดำเนินงา …

บัญชีกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ตัวอย่าง สัญญา 3 ทำบัญชี กิจการร่วมค้า Read More »

ความหมายของการบัญชีเบื้องต้น 2 ประโยชน์ หัวใจของ จุดประสงค์ (หลัก) ข้อมูล มีวัตถุประสงค์อย่างไร
5 (125)

[Total: 125 Average: 5]ในปัจจุบันการบัญชียิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้น นักการเมืองที่ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีจะต้องยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินว่ามีที่ม …

ความหมายของการบัญชีเบื้องต้น 2 ประโยชน์ หัวใจของ จุดประสงค์ (หลัก) ข้อมูล มีวัตถุประสงค์อย่างไร Read More »

สินทรัพย์ถาวร

สินทรัพย์ถาวร คือ [ Fixed Asset ] ได้แก่ สินทรัพย์ถาวร ในงบการเงิน
5 (201)

[Total: 201 Average: 5]  สินทรัพย์ถาวรจะแบ่งออกเป็น กี่ประเภท ? สินทรัพย์ถาวรจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ สินทรัพย์ที่มีตัวตน (Tangible Fixed Ass …

สินทรัพย์ถาวร คือ [ Fixed Asset ] ได้แก่ สินทรัพย์ถาวร ในงบการเงิน Read More »

ความหมายนโยบายเงินปันผล เงินปันผล คืออะไร เงินปันผลรับ คือ เงินปันผล ตัวอย่าง เงินปันผลสหกรณ์ เงินปันผล บันทึกบัญชี
5 (305)

[Total: 305 Average: 5] ในหน้านี้ ความหมายของเงินปันผล Dividendความหมายของเงินปันผล Dividend ปัจจัยที่ต้องพิจารณา วันที่ที่เกี่ยวข้อง ?สำนักงานบัญชี ม …

ความหมายนโยบายเงินปันผล เงินปันผล คืออะไร เงินปันผลรับ คือ เงินปันผล ตัวอย่าง เงินปันผลสหกรณ์ เงินปันผล บันทึกบัญชี Read More »

ค่าตกแต่งและติดตั้ง ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Customization fee
5 (228)

[Total: 228 Average: 5] ในหน้านี้ ค่าตกแต่งและติดตั้งค่าตกแต่งและติดตั้ง คืออะไร อยู่หมวดไหน ในงบอะไร และวิธีการบันทึกบัญชี ?สำนักงานบัญชี มีบริการอะไ …

ค่าตกแต่งและติดตั้ง ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Customization fee Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายเงินทดรองจ่ายค่าโฆษณา

ภาษีเงินทดรองจ่ายโฆษณา (VAT7%) ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายเงินทดรองจ่ายค่าโฆษณา
5 (57)

[Total: 57 Average: 5]chanatee ngeusa บัญชีปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักบัญชี ที่ชอบทำบทความ รักการทำบทความมากว่า 10 ปี

การซื้อทรัพย์สิน 4 การบันทึกบัญชี ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ การบันทึกบัญชีสินทรัพย์
5 (131)

[Total: 131 Average: 5] ในหน้านี้ การซื้อทรัพย์สินสัญญาเช่าดำเนินงาน คือ ?สัญญาเช่าทางการเงิน ?การซื้อทรัพย์สิน การบันทึกบัญชีเมื่อมีการซื้อทรัพย์สิน …

การซื้อทรัพย์สิน 4 การบันทึกบัญชี ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ Read More »

องค์กรธุรกิจ

องค์กรธุรกิจ 8 ความสำคัญของธุรกิจ ความหมายขององค์กร หน้าที่ ประเภท รูปแบบ หน้าที่ การจัด
5 (1292)

[Total: 1292 Average: 5] ในหน้านี้ องค์กรธุรกิจองค์กรธุรกิจ คือ ?รูปแบบขององค์กรธุรกิจ ?กิจการเจ้าของคนเดียวลักษณะของกิจการเจ้าของคนเดียวข้อดี กิจการเ …

องค์กรธุรกิจ 8 ความสำคัญของธุรกิจ ความหมายขององค์กร หน้าที่ ประเภท รูปแบบ หน้าที่ การจัด Read More »

รายได้ดอกเบี้ย

ถ้าบริษัทเรียกเก็บดอกเบี้ยจากการที่ลูกค้าผิดนัดชำระเงินต้องยื่น ภธ.40 หรือเปล่า
5 (197)

[Total: 197 Average: 5] ในหน้านี้ รายได้ดอกเบี้ยถ้าบริษัทเรียกเก็บดอกเบี้ยจากการที่ลูกค้าผิดนัดชำระเงินต้องยื่น ภธ.40 หรือเปล่า ?สำนักงานบัญชี มีบริกา …

ถ้าบริษัทเรียกเก็บดอกเบี้ยจากการที่ลูกค้าผิดนัดชำระเงินต้องยื่น ภธ.40 หรือเปล่า Read More »

ส่วนลดเงินสด

ส่วนลดเงินสด 30 สินค้า เงินเชื่อ ค้า หมาย ถึง หมวด ไหน บันทึก บัญชี
5 (458)

[Total: 458 Average: 5] ในหน้านี้ ส่วนลดเงินสดส่วนลดเงินสด ?สำนักงานบัญชี บริการอะไร ?ส่วนลดเงินสด ~ หนู ~ปริญญาตรี บัญชี นักบัญชี ที่ชอบทำบทความ รักก …

ส่วนลดเงินสด 30 สินค้า เงินเชื่อ ค้า หมาย ถึง หมวด ไหน บันทึก บัญชี Read More »

Scroll to Top