การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ คือ

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ ประกอบด้วย?

Click to rate this post! [Total: 185 Average: 5] ในหน้า …

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ ประกอบด้วย? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 185 Average: 5]

การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ

การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ คือ ( Conversion of preferred shares )

การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ หมายถึง การแปลงสภาพเป็นหลักทรัพย์ชนิดอื่นของบริษัทได้ โดยส่วนใหญ่มักให้สิทธิในการแปลงเป็นหุ้นสามัญตามอัตราและระยะเวลาที่กำหนด
เพื่อกระตุ้นให้นักลงทุนสนใจในหุ้นบุริมสิทธิมากขึ้น แม้ว่าหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนหุ้นสามัญ แต่ก็ถูกจำกัดเพียงไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้
เพื่อให้โอกาสแก่หุ้นบุริมสิทธิได้รับส่วนแบ่งกำไรมากขึ้นในระยะที่บริษัทมีกำไรสูง บริษัทจึงให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในการแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ ผลต่างของรายการบัญชีอาจเป็นได้ 2 กรณี กล่าวคือ

  1. ราคาตามมูลค่าของหุ้นสามัญที่ออกให้ต่ำกว่าราคาตามบัญชีของหุ้นบุริมสิทธิที่ปิดโอนส่วนต่างที่ต่ำกว่านี้ ให้เครดิตสู่บัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
  2. ราคาตามมูลค่าของหุ้นสามัญที่ออกให้ที่สูงกว่าราคาตามบัญชีของหุ้นบุริมสิทธิที่ปิดโอนส่วนเกินสูงกว่านี้ให้เดบิตสู่บัญชีกำไรสะสม ซึ่งถือเป็นการนำกำไรที่ทำมาหาได้ในงวดก่อน ๆ มาจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นที่ยินดีนำหุ้นบุริมสิทธิมาแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนด

 

การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ (Stock Split) เป็นกระบวนการทางการเงินที่บริษัทตัดหน่วยหุ้นออกเพื่อเพิ่มจำนวนหุ้นที่มีในตลาด โดยทั้งหมดยังคงมีมูลค่าทางตลาดเท่าเดิม หรือบางครั้งอาจเพิ่มมูลค่าทางตลาดเล็กน้อย ส่วนหุ้นบริมสิทธิใหม่ที่สร้างขึ้นจะมีมูลค่าต่อหุ้นที่น้อยกว่าหุ้นตราสารเดิม ทำให้ราคาต่อหุ้นลดลง

ตัวอย่าง: ถ้าบริษัท XYZ ต้องการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ 2:1 นั่นหมายความว่า สำหรับทุกหุ้นหรือตราสารที่มีอยู่อย่างหนึ่งในบริษัท XYZ ในระหว่างกระบวนการแปลงสภาพ จะกลายเป็นสองหุ้นบริมสิทธิใหม่ โดยราคาต่อหุ้นจะลดลงให้เป็นครึ่งหนึ่งของราคาต่อหุ้นเดิม

การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิมักจะทำขึ้นเพื่อเพิ่มความนิยมและความซื้อขายของหุ้นในตลาด โดยลดราคาต่อหุ้นลง ซึ่งอาจช่วยให้การลงทุนในหุ้นมีความเข้าถึงกว่าสำหรับนักลงทุนรายย่อย แต่ราคาตลาดรวมของหุ้นยังคงเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นตามจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิไม่มีผลต่อมูลค่าตลาดรวมของบริษัท แต่อาจมีผลในการลงทุนและการซื้อขายในระยะสั้น

การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ คือ
หมวดบัญชี

หมวดบัญชี #5 ทั้งหมด มีกี่ ชื่อบัญชี ความหมาย เดบิต เครดิต?

หมวดบัญชี 5 หมวด หมวดบัญชี 5 หมวด เดบิต เครดิต หมวดบัญชี ค่า ใช้ จ่าย มีอะไรบ้าง หมวดบัญชี เดบิต เครดิต ไฟล์ ผังบัญชี หมวดบัญชีสินทรัพย์ หมวดบัญชี 5 หมวด ภาษาอังกฤษ การ แบ่ง หมวดบัญชี 

รับทําบัญชี #2 [DBD] สำนักงานบัญชี นนทบุรี ปิดงบ จดบริษัท?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย สํานักงานบัญชี นนทบุรี สมัครงาน สํานักงานบัญชี นนทบุรี ฝึกงาน รับทําบัญชี บางใหญ่ สํานักงานบัญชี ใกล้ฉัน รับทําบัญชี ปทุมธานี สำนักงานบัญชี นนทบุรี รับทําบัญชี ใกล้ฉัน ใกล้ฉัน ออนไลน์

ช่างผู้รับเหมา รายรับ รายจ่าย โอกาส !

หัก ณ ที่จ่าย อยากเป็น ผู้รับ เหมา ต้องจบ อะไร รับเหมาก่อสร้าง ต้อง จดทะเบียน อะไร รับเหมา มือใหม่ งานรับเหมามีอะไรบ้าง รับเหมาก่อสร้างทั่วไป หางานรับเหมาก่อสร้าง 2565 บัญชี รับเหมาก่อสร้าง excel เปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้าง คนเดียว
คำรับรองจดทะเบียนบริษัท

คำรับรอง จดทะเบียน ขอบริษัท ตัวอย่าง?

ตัวอย่าง แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด แบบฟอร์ม คํา รับรอง การ จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน คํารับรองการจดทะเบียนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม คํารับรองการจดทะเบียนบริษัท ภาษาอังกฤษ แบบฟอร์ม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า ดาวน์โหลด คํารับรอง การจดทะเบียนบริษัทจํากัด ใกล้ฉัน ออนไลน์

ร้านอาหาร •OMG• ภาษี รายได้ รายรับ รายจ่าย?

เปิดร้านอาหาร คนเดียว สร้างร้านอาหารแบบประหยัด สร้างร้านอาหาร งบ หลักหมื่น กลยุทธ์ ในการเปิดร้านอาหาร กฎหมายการเปิดร้านอาหาร โครงสร้างร้านอาหารเล็กๆ การเปิดร้านอาหาร ต้องขออนุญาต อะไรบ้าง แชร์ประสบการณ์เปิดร้านอาหาร
กำลังการผลิตว่างเปล่า

กำลังการผลิตว่างเปล่า ( Idle Capacity )

Idle cost คือ  Idle Cost Idle Cost Absorption Costing คือ  Normal Capacity คือ 

Leave a Comment

Scroll to Top