ตั๋วเงินรับในมือขาดความเชื่อถือ

รับทำบัญชี.COM | ตั๋วเงินรับในมือขาดความเชื่อถือปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

ตั๋วเงินรับในมือขาดความเชื่อถือ

ตั๋วเงินรับในมือขาดความเชื่อถือ คือ (Dishonored Notes Receivable)

ตั๋วเงินรับในมือขาดความเชื่อถือ (Dishonored Notes Receivable) หมายถึง ตั๋วรับเงินที่ครบกำหนดแล้วแต่ผู้ออกตั๋วไม่สามารถจ่ายเงินได้ตามที่ระบุไว้ในตั๋วเงินรับ โดยผู้รับเงินต้องทำการคัดค้านตามกฏหมาย จึงจะมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้จ่ายเงินชำระเงินตามมูลค่าของตั๋วพร้อมกับดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ล่าช้าด้วย

ตั๋วเงินรับในมือขาดความเชื่อถือ (Dishonored Notes Receivable) เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อผู้จ่ายตั๋วเงินรับ (promissory note) ไม่สามารถชำระหนี้ตามระยะเวลาที่กำหนดในตั๋วนั้นได้ นักเงินหรือลูกหนี้จะอาจรับตั๋วเงินรับมาเป็นการสัญญาว่าผู้จ่ายตั๋วจะชำระหนี้ในระยะเวลาที่กำหนดและต้องการรับเงินในอนาคต แต่เมื่อตั๋วเงินรับนี้ถูกปฏิเสธหรือไม่ได้รับการชำระตามระยะเวลาที่กำหนด จะเรียกว่า “Dishonored Notes Receivable” หรือ “Non-Performing Note.”

สถานการณ์นี้มักเกิดขึ้นเมื่อผู้จ่ายตั๋วเงินรับไม่มีเงินพอในบัญชีของเขาหรือเธอเพื่อชำระหนี้ตามตั๋ว หรืออาจเกิดจากสาเหตุอื่น เช่น ปัญหาการเงิน, ความไม่สามารถในการชำระหนี้, หรือปัญหาธุรกิจ ในกรณีนี้ นักเงินหรือลูกหนี้จะต้องดำเนินการในการระบายหนี้ (Debt Collection) เพื่อพยายามรับเงินคืนจากผู้จ่ายตั๋วเงินรับ โดยอาจจะผ่านกระบวนการนegotiation หรือระบายหนี้ผ่านทางทางกฎหมาย.

การจัดการกับตั๋วเงินรับในมือขาดความเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารการเงิน หากไม่มีการระบายหนี้ที่เหมาะสม องค์กรหรือบุคคลสามารถเสียเงินได้ และมีความเสี่ยงทางการเงินในอนาคต การระบายหนี้อาจเกิดขึ้นในระยะเวลาหลายขั้นตอนและอาจต้องใช้ความเชี่ยวชาญของนักเงินหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่มีประสบการณ์ในการดำเนินการระบายหนี้เพื่อให้สามารถคืนเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย.

อ่านเพิ่มเติม >> ตั๋วเงินรับขายลด

ตั๋วเงินรับในมือขาดความเชื่อถือ คือ
ตั๋วเงินรับในมือขาดความเชื่อถือ คือ
Click to rate this post!
[Total: 72 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )