มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

รับทำบัญชี.COM | มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

Click to rate this post!
[Total: 98 Average: 5]

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

จำนวนที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ( Fair value less costs to sell or Net fair value NFV ) หมายถึง จำนวนที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหักด้วยต้นทุนการขายินทรัพย์นั้น โดยที่ผู้ซื้อกับผู้ขายสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกัน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย (Net Realizable Value, NRV) คือ จำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินค้าหรือสินทรัพย์ที่มีอยู่ หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขายและการดำเนินการใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าหรือสินทรัพย์นั้น ๆ โดยทั่วไป NRV ถูกใช้ในบัญชีและการบัญชีเพื่อประเมินค่าสินค้าหรือสินทรัพย์และในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรักษาหรือขายสินค้าหรือสินทรัพย์นั้น ๆ ที่มีอยู่.

สำหรับสินค้าหรือสินทรัพย์ที่มีค่าหนักเป็นของเสียหายหรือไม่สามารถขายได้ในราคาเต็ม, NRV จะคำนวณโดยลบต้นทุนในการขาย (Cost to Sell) จากมูลค่าตามราคาตลาดปัจจุบัน นี่คือสูตรคำนวณ NRV


โดยทั่วไป

 • Fair Market Value (Selling Price) คือราคาที่คาดว่าจะขายสินค้าหรือสินทรัพย์ได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งอาจต้องปรับแก้หรือประมาณใหม่ในกรณีบางสถานการณ์.
 • Cost to Sell คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือสินทรัพย์นั้น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขนส่ง, ค่าบริการ, ค่าโฆษณา, และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง.

นั่นคือ, NRV มีความหมายว่าถ้าคาดว่าจะขายสินค้าหรือสินทรัพย์ได้ในราคาที่สูงกว่าต้นทุนในการขาย (Cost to Sell) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง, ให้สินค้าหรือสินทรัพย์นั้นถือเป็นมูลค่ายุติธรรมที่ดี แต่ถ้า NRV ต่ำกว่าต้นทุนในการขายและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง, อาจมีความจำเป็นในการพิจารณาให้เลิกใช้งานหรือขายสินค้าหรือสินทรัพย์นั้น ๆ ในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนเพื่อลดขาดทุน.

นี่คือตัวอย่างการคำนวณมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย (Net Realizable Value, NRV) สำหรับสินค้าและสินทรัพย์

 1. สินค้าคงคลัง
  • คุณคงคลังสินค้าสมมุติมูลค่าตลาดปัจจุบัน (Fair Market Value) คือ $10,000.
  • คุณคิดว่าค่าใช้จ่ายในการขายสินค้า (Cost to Sell) ประมาณ $1,000.

  ดังนั้น NRV คือ

  นั่นคือ NRV ของสินค้าคงคลังคือ $9,000.

 2. สินทรัพย์ไม่ใช้งาน
  • คุณมีสินทรัพย์ไม่ใช้งานเช่นเครื่องจักรสมมุติมูลค่าตลาดปัจจุบัน (Fair Market Value) คือ $20,000.
  • คุณคิดว่าค่าใช้จ่ายในการขายสินทรัพย์ (Cost to Sell) ประมาณ $2,000.

  ดังนั้น NRV คือ

  นั่นคือ NRV ของสินทรัพย์ไม่ใช้งานคือ $18,000.

ในกรณีทั้งสองตัวอย่างนี้, NRV ถูกใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือสินทรัพย์ และสามารถใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรักษาหรือขายสินค้าหรือสินทรัพย์นั้น ๆ ถ้า NRV สูงกว่าต้นทุนในการขายและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง, คุณอาจเลือกเก็บรักษาสินค้าหรือสินทรัพย์ แต่ถ้า NRV ต่ำกว่าต้นทุนในการขายและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง, คุณอาจพิจารณาในการขายสินค้าหรือสินทรัพย์นั้นในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนเพื่อลดขาดทุน.

คุณสามารถใช้บริการผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีเพื่อ รับทำบัญชี ต้นทุน โดยคุณสามารถติดต่อกับ สำนักงานบัญชี ปังปอน ผู้ให้บริการทางการเงินหรือบริษัทที่มีบริการทำบัญชีเพื่อขอใบเสนอราคา หรือพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของคุณ จากนั้นคุณสามารถเปรียบเทียบราคาและบริการกับผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อเลือกบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )