2 กำไรขาดทุนจากปริวรรตเงินตรา

กำไรขาดทุนจากปริวรรตเงินตรา
[Total: 1564 Average: 5]

กำไรขาดทุนจากปริวรรตเงินตรา

กำไรขาดทุนจากปริวรรตเงินตรา คือ ?

กำไรขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา คือ ( Foreign exchange gains and losses ) การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ ซื้อ ขาย กับต่างประเทศ ที่กำหนดโดยตลาดเงินตราต่างประเทศ

กำไรขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา อยู่หมวดไหน ?

กำไรขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา อยู่หมวด 4 รายได้

2.เมื่อถึงกำหนดชำระ เจ้าหนี้หนี้-ต่างประเทศ อัตตราแลกเปลี่ยนกับสกุลเงินประเทศนั้นๆ ลดลง

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 3, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top