ตีราคาตามที่ซื้อครั้งสุดท้าย คือ

รับทำบัญชี.COM | หาสินค้าคงเหลือปลายงวด ตีราคาสินค้าคงเหลือ?

Click to rate this post!
[Total: 30 Average: 5]

ตีราคาตามที่ซื้อครั้งสุดท้าย

ตีราคาตามที่ซื้อครั้งสุดท้าย คือ ( Last Invoice Price )

ตีราคาตามที่ซื้อครั้งสุดท้าย (Last Invoice Price) คือ การตีราคาสินค้าคงเหลือตามหลักซื้อมาก่อนขายก่อน จึงคิดราคาสินค้าคงเหลือปลายงวดจากราคาที่ซื้อครั้งสุดท้าย ซึ่งวิธีนี้เหมาะสมสำหรับธุรกิจที่กิจการมีการหมุนเวียนสินค้าค่อนข้างเร็ว

ตีราคาตามที่ซื้อครั้งสุดท้าย (Last Invoice Price) เป็นหนึ่งในวิธีการกำหนดราคาสินค้าหรือวัตถุดิบในการบัญชีหรือการคำนวณต้นทุนของสินค้าที่บริษัทหรือธุรกิจซื้อมาเพื่อใช้ในการผลิตหรือจำหน่าย วิธีการนี้ใช้ราคาที่บริษัทหรือธุรกิจซื้อสินค้าครั้งล่าสุดในการคำนวณต้นทุนของสินค้า

สูตรในการคำนวณต้นทุนโดยใช้ Last Invoice Price คือ:

ต้นทุน = Last Invoice Price+ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

โดยที่ “Last Invoice Price” คือราคาที่บริษัทหรือธุรกิจซื้อสินค้าครั้งล่าสุด และ “ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ” คือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า เช่น ค่าจัดส่ง, ภาษีอากร, ค่าบริการ, หรือค่าใช้จ่ายในการรับสินค้ามา โดยค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะถูกเพิ่มเข้าไปในต้นทุนของสินค้าเพื่อคำนวณราคาขายหรือกำไรที่เป็นไปได้

การใช้ Last Invoice Price ในการคำนวณต้นทุนมีข้อดีในการง่ายต่อการดำเนินการและบริหารจัดการสต็อกสินค้า แต่ก็อาจไม่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงในราคาตลาดหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นในรอบเวลา ดังนั้น ความถูกต้องของต้นทุนขึ้นอยู่กับการบันทึกข้อมูลและการจัดการสต็อกของบริษัทหรือธุรกิจ

ตีราคาตามที่ซื้อครั้งสุดท้าย คือ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )